Buddhism Beams (Myanmar) Website အား ျပည့္ျဖိဳး(နည္းပညာမွတ္တမ္း) မွ ျပဳလုပ္ ဝယ္ယူ လွဴဒါန္းသည္..

လုမိၺနီကယ္တင္ေရး ... ကူညီေပးေစခ်င္ပါသည္


လုမၺိနီဟာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ တိမ္ျမဳပ္ေပ်ာက္ကြယ္ေနရာမွ ၁၈၉၆ မွာ အိႏၵိယေရွးေဟာင္းသုေတသနဌာနမွ ေဒါက္တာအလိြဳက္ဖ်ဴရာတို႔ရဲ႕ ေဖာ္ထုတ္ခ်က္ေၾကာင့္ ျပန္လည္ေတြ႕ရွိခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ထိုသို႔ ေတြ႕ရွိခဲ့ေသာ္လည္း ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္မႈကား မရွိခဲ့ေသးပါ။ ၁၉၆၇ - ခုႏွစ္တြင္ ကမၻာ့ကုလသမဂၢအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ဦးသန္႔ ဘုရားဖူးေရာက္စဥ္အခါမွသာ လုမၺိနီေဒသထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ဖို႔ ကုလသမဂၢမွ အကူအညီေပးေရး စသည့္ အစီအမံမ်ား ေပၚေပါက္လာျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

၁၉၇၀-ခုတြင္ ကုလသမဂၢဆိုင္ရာ နီေပါအၿမဲတမ္းကိုယ္စားလွယ္ဦးေဆာင္၍ ``နီေပါ၊ ျမန္မာ၊ အာဖဂန္နစၥတန္၊ ကေမၻာဒီးယား၊ အိႏၵိယ၊ အင္ဒိုနီးရွား၊ လာအို၊ ဂ်ပန္၊ မေလးရွား၊ ပါကစၥတန္၊ စကၤာပူ၊ သီရိလကၤာ၊ ထိုင္း´´ႏိုင္ငံတို႔ ပါ၀င္သည့္ လုမၺိနီဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေကာ္မီတီကို ဖြဲ႕စည္းခဲ့ပါသည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ``ဘဂၤလားေဒရွ္႕၊ ဘူတန္ႏွင့္ ကိုရီးယားသမၼတႏိုင္ငံ´´တို႔လည္း ယင္းေကာ္မီတီတြင္ ပါ၀င္လာခဲ့ပါသည္။ ထိုေကာ္မီတီ၏ တာ၀န္ေပးခ်က္အရ ဂ်ပန္လူမ်ဳိး ဗိသုကာပညာရွင္ ေဒါက္တာ ကင္ဇိုတန္ဂီက ၁၉၇၈-တြင္ လုမၺိနီစီမံကိန္း ဒီဇိုင္းကို ေရးဆြဲခဲ့ပါသည္။

စ်ာန္ပ်ံလွ်င္ ရဟႏာၱထင္ေသာ ျပႆနာ


 ဗုဒၶဘာသာဝင္ အမ်ားစုသည္ ေကာင္းကင္မွ ပ်ံလာေသာ ရဟန္းေတာ္တိုင္းသို 'ရဟႏာၱ'ခ်ည္းထင္တတ္၏ ။ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ မွတ္သားရမည္မွာ 'ေကာင္းကင္မွာပ်ံႏိုင္တိုင္း ရဟႏာၱမဟုတ္၊ ရဟႏာၱတိုင္းလည္းေကာင္းကင္မွာမပ်ံႏိုင္' ဟူေသာ အခ်က္ပင္ျဖစ္၏ ။ ေကာင္းကင္တြင္ ပ်ံႏိုင္ေသာသူသည္ သံုဦးရွိ၏ ။ ေဆး၊ အင္း၊ ဓာတ္ စသည္ ေအာင္ျမင္သျဖင့္ ၀ိဇၨာေဇာ္ဂ်ီ၊ တပသီအခ်ိဳ႕ ေကာင္းကင္တြင္ ပ်ံႏိုင္၏ ။

စ်ာန္အဘိညာဥ္ရေသာ ရဟန္းအခ်ိဳ႕ ေကာင္းကင္တြင္ပ်ံႏိုင္၏ ။ ယခုအခါ အဝီစိငရဲ၌ က်ခံေနရေသာ ' ေဒဝဒတ္ရဟန္း' သည္ သံဃာသင္းခြဲေသာကံကို မျပဳမီ၊ ဘုရားရွင္အား ေသြးစိမ္းတည္ေအာင္ မလုပ္မီက ေကာင္းကင္ပ်ံႏိုင္ေသာ စ်ာန္အဘိဉာဥ္ရ ရဟန္းတစ္ပါးပင္ျဖစ္၏ ။ ဘုန္းၾကီးခ်င္ေသာ ေလာဘ(စိတ္ယုတ္မာ)ေၾကာင့္ မဟုတ္တာေတြ ေလွ်ာက္လုပ္မိသသျဖင့္ စ်ာန္ေလွ်ာျပီး ေျမမ်ိဳကာ အဝီစိငရဲသို႔ က်ေရာက္ေနျခင္းျဖစ္၏ ။

စ်ာဥ္အဘိညာဥ္ရေသာ ရဟႏာၱမ်ားေကာင္းကင္တြင္ ပ်ံႏုိင္ၾက၏ ။ စ်ာန္အဘိညာဥ္မရေသာ 'သုကၡဝိပႆကရဟႏာၱ' မ်ားကာ ရဟႏာၱျဖစ္ေသာ္လည္း ေကာင္းကင္တြင္ပ်ံနုိင္ျခင္း မရွိေခ်။ ဆက္၍မွတ္ရမည္မွာ ေကာင္းကင္ပ်ံႏိုင္ျခင္းသည္ စ်ာန္၏တန္ခိုးမဟုတ္၊ အဘိညာဥ္၏ တန္ခိုးသာျဖစ္သည္။ စ်ာန္ႏွင့္အဘိညာဥ္သည္မတူေပ။ စ်ာန္သည္ တိဟိတ္ပုဂၢိဳလ္တိုင္း ရႏိုင္ေသာ္လည္း အဘိညာဥ္ကား တိဟိတ္ပုဂၢိဳလ္ျဖစ္႐ံုႏွင့္ မရ။ အာဟာရဓာတ္ အားေကာင္းျပီး ကိုယ္ခႏၶာေတာင့္တင္းခိုင္မာဖို႔လည္း လိုအပ္၏ ။ 

ဗုဒၶဘာသာတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္း မရွိပါအရွင္ဘုရား ဗုဒၶဘာသာမွာ ေယာက်ၤား မိန္းမ ခြဲျခားဆက္ဆံတာေတြ ရွိေနတယ္ လို႔ ေျပာေနၾကတယ္၊
ဥပမာ - က်ိဳက္ထီးရုိးဘုရား ပစၥယံအတြင္း အမ်ိဳးသမီးမ်ား မ၀င္ရ၊
            ေရႊတိဂုံ အထက္ပစၥယံေပၚ  အမ်ိဳးသမီးမ်ား တက္ခြင့္မရွိ၊
           သိမ္အေဆာက္အဦးထဲ အမ်ိုဳးသမီးမ်ား မ၀င္ရ၊
စသည္စသည္ျဖင့္ ပညတ္ခ်က္မ်ားစြာ ရွိခဲ့ပါသည္၊ ယခုလဲ ရွိေနပါသည္၊ ထုိပညတ္ခ်က္မ်ားကို ေထာက္ေသာအာျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးတိုင္း ေယာက်ၤားေတြလို အခြင့္အေရး မရွိခဲ့ဘူးဆုိတာ ထင္ရွားေနပါတယ္ဘုရား၊ အေနာက္ႏိုင္ငံေတြမွာေတာ့ ဘယ္ေနရာမွ ကန္႔သတ္ခ်က္ မထားပါ၊ က်ား မ တန္းတူ အခြင့္အေရး ေပးထားတယ္လို႔ သိရပါတယ္၊ ဒါေၾကာင့္ ဗုဒၶဘာသာမွာ က်ား မ ခြဲျခားမႈကုိ အေလးထားတယ္၊ မမွ်တဘူးလို႔ ထင္ျမင္ပါတယ္ဘုရား ..ဒါကလဲ  တပည့္ေတာ္ကုိ အမ်ိဳးသမီး တစ္ေယာက္က ေမးျမန္းလာလို႔ တဆင့္ျပန္လည္ေမးေလွ်ာက္တာပါဘုရား ..

ဗုဒၶဘာသာမွာ က်ား/ မ ခြဲျခားထားတယ္ ဆုိတာ ဘုရားရွင္ပညတ္ခ်က္အေနနဲ႔ ထင္ရွားမရွိပါ၊ ယဥ္ေက်းမႈ အေနနဲ႔ ႏိုင္ငံယဥ္ေက်းမႈ၊ လူမ်ိဳးယဥ္ေက်းမႈ ကြဲျပားသည့္အေလ်ာက္ မျဖစ္သင့္တာ မျဖစ္ေအာင္၊ အကုသိုလ္ အျဖစ္ နည္းပါး ေအာင္၊ တားျမစ္လိုမႈ သက္သက္သာ ရွိနိုင္ပါတယ္၊  ေနာက္တစ္ခ်က္အေနျဖင့္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ယုံၾကည္လာၾကေသာ ေရွးရုိးရာ အစြဲအလန္း မ်ားႏွင့္ ေလာကဓာတ္ဆရာတုိ႔၏ အယူအဆမ်ားကလည္း လႊမ္းမိုးလာေသာေၾကာင့္( လႊမ္းမိုးသည္ ဆုိသည္မွာလည္း လူတုိ႔ကယုံၾကည္လက္ခံ ေနေသာေၾကာင့္သာ )  လူတို႔၏စိတ္ကုိ တဖက္ေစာင္းနင္းျဖစ္ေစ သည္ဟု ထင္ပါသည္။

ဘုရားေပၚ မတက္ရျခင္း ျပႆနာ

တေပါင္းလျပည့္ႏွင့္ ပက္သက္၍ သိသင့္ဖြယ္မ်ား


ဗုဒၶဘာသာ၀င္ ျမန္မာလူမ်ိဳးတို႔အေနျဖင့္ တေပါင္းလျပည့္ေန႔ႏွင့္ ပက္သက္၍ သာသနာသမိုင္းဆုိင္ရာ အျဖစ္အပ်က္မ်ား၊ ဗုဒၶ၀င္ အေၾကာင္းအရာမ်ား မ်ားျပားစြာ ရွိခဲ့သလို ယေန႔အခ်ိန္အထိလည္း ရွိေနဆဲဟုပင္ ဆုိရပါမည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ ဆုိေသာ္ ျမန္မာျပည္ အထက္ပိုင္း ေအာက္ပိုင္း အပါအ၀င္ တနိုင္ငံလုံးတြင္ မေအးလြန္း မပူလြန္းေသာ တေပါင္းလျပည့္ ေန႔၌ ဘုရားပြဲ၊ အလွဴပြဲ၊ ထီးေတာ္တင္ပြဲ၊ ပ႒ာန္းရြတ္ဖတ္ပူေဇာ္ပြဲ၊ ဓမၼပူဇာတရားပြဲ၊ ၀ိပႆနာ ဆယ္ရက္တရားစခန္းပြဲ စသည္ျဖင့္ အမ်ိဳးေပါင္းစုံလင္ေသာ ကုသိုလ္ေကာင္းမႈပြဲေတာ္မ်ားကို ဘုိးေဘးဘီဘင္ လက္ထက္မ်ားကတည္းက ေနရာ အႏွံ႔ က်င္းပေလ့ရွိခဲ့ၾကၿပီး ယေန႔အထိတိုင္  ကုသိုလ္ေကာင္းမႈမ်ား ႀကိဳးစားေနၾကသည္ကို ေတြ႔ျမင္ရသည္မွာၾကည္ႏူး စရာအတိ ျဖစ္ပါသည္။

       ထုိ႔ေၾကာင့္လည္း ဗုဒၶျမတ္စြာ၏ ဖြားဖက္ေတာ္ျဖစ္ေသာ ကာဠဳဒါယီအမတ္သည္ ရဟႏၱာျဖစ္ၿပီး၍  ေအးခ်မ္းစြာ ေနလို ေသာ္ လည္း ခမည္းေတာ္ သုေဒၶါဒနမင္းႀကီးအား ေပးခဲ့ေသာ ကတိစကားျဖင့္ တေပါင္းလ၏ သာယာပုံ၊ ရာသီ ဥတု မွ်တပုံ၊ သစ္ပင္ပန္းမာန္မ်ား ရြက္ေဟာင္းေၾကြကာ ရြက္နုရြက္သစ္ေ၀ေနၾကပုံ၊ ေက်းငွက္သာရကာ မ်ိဳးစုံတုိ႔သည္ လည္း ပြင့္လင္း ရာသီျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အၿမဲမျပတ္တြန္ၾကဴးသီဆုိေနၾကပုံ စသျဖင့္ ဂါထာေပါင္း ( ၆၄ ) သီကုံးကာ ရဟႏၱာ တပါးပီပီ ဖြဲ႔ႏြဲ႕ ေလ်ာက္ထားခဲ့ေသာေၾကာင့္ ဘုရားရွင္သည္ ေမြးရပ္႒ာနီ ကပိလ၀တ္ျပည္သို႔ ၾကြေတာ္မူရန္ စိတ္ပိုင္းျဖတ္ ေတာ္မူခဲ့သည္။

ေလးစားထုိက္သူ


တစ္ခါက ျမတ္စြာဘုရားရွင္နဲ႔   ေနာက္ပါ ရဟန္းငါရာတို႔ ဗိဗၺိသာရမင္းႀကီးရဲ႕ အင္ပါယာျဖစ္တဲ့ အဂၤတိုင္းမွာ ေဒသစာရီလွည့္လည္ရင္း စမၸာဆိုတဲ့ တိုက္နယ္ၿမိဳ႕ေလးေရာက္တဲ့အခါ အဲဒီၿမိဳ႕ ကိုအပုိင္စား ရတဲ့ ေသာဏဒ႑ ဆိုတဲ့ ပုဏၰားႀကီးနဲ႔ ေနာက္လုိက္ေနာက္ပါ လူပရိတ္သတ္ ေတြႏွင့္တကြ ျမတ္စြာဘုရားကို ခရီးဦးႀကိဳဆို ၾကပါတယ္။

ထိုေသာဏဒ႑ပုဏၰားဟာလည္း သူအမ်ိဳးသူ႔ဇာတ္မွာဆို အၿခံအရံပရိတ္မ်ားနဲ႔ အေလးဂရု အျပဳခံရတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ပါ။ ျမတ္စြာဘုရားရွင္အား ခရီးႀကိဳဆိုကာ   ျမတ္စြာဘုရားရွင္ႏွင့္ စကားဆို ႏုတ္ဆက္တဲ့ အခ်ိန္ၾကေတာ့ ျမတ္စြာဘုရားရွင္က အသင္ပုဏၰား ဘာမ်ားေလွ်ာက္စရာ ရွိလည္းလို႔ လမ္းဖြင့္ေပး လိုက္ေတာ့

ဒီလူေတြဘုရား သူ႔အနား ၿခံရံကာ ပါလာတဲ့ သူေတြကို ညႊန္ျပကာ          
ေလွ်ာက္ထားေလေတာ့သည္။ တပည့္ေတာ္ ျမတ္စြာဘုရားရွင္ကို မသြားသင့္ဘူး ဟုပဲေျပာၾကပါတယ္။ ျမတ္စြာဘုရားရွင္ ဘာအေၾကာင္းေၾကာင့္လည္းလို႔ ျပန္ေမးေတာ့…
ဘာျဖစ္ လို႔မသြားသင့္သလဲဆိုရင္ ေသာဏဒ႑ပုဏၰားဟာ

Life of the Buddha

During Phra Mick’s visit in Penang… Kean Beng Tan helped him obtain this beautiful ‘Life of the Buddha’ pictorial book from Dhammikarama Burmese temple.  The Abbot was extremely kind to me and this book was donated by the monastery’s gift shop.
Sadhu!  Sadhu!  Sadhu!
Life of Buddha
.
.
underline_up
.
.
Life of Buddha (2)
SUMEDHA, the wise man inherited a vast fortune from his parents who left them upon their deaths. Realizing the unsatisfactoriness he gave away his fortune and became an ascetic in the forest. He soon gained mastery in meditation and was well known for his supernormal powers.
.
Life of Buddha (4)
.
When ascetic Sumedha knew of the coming of Dipankara Buddha to the city of Rammavati, he took part in preparing the road for the Buddha. He was still repairing it when the Buddha arrived but he was determined to complete it by prostrating himself into the muddy hollow, in fulfillment of his vow to become a Buddha. Beside him was a young lady named Sumitta bearing eight stalks of lotus flowers. She gave the Ascetic five stalks and kept for herself three stalks for her own aspiration.  When the Buddha Dipankara saw this, He omnisciently declared the Ascetic Sumedha a future Buddha, while He stated that the aspiring young lady Sumitta would be his constant companion and helpmate.
.


ဒုလႅဘရဟန္းဝတ္ျခင္း၏ အက်ိဳးေက်းဇူးႏွင့္ သတိထား ဆင္ျခင္အပ္သည့္ အရာမ်ား


သႀကၤန္အခါ ေရာက္ၿပီဆုိလွ်င္ လူတုိ႔သည္ လုပ္ငန္းေဆာင္တာ ကိစၥအေတာ္မ်ားမ်ား ရပ္ဆုိင္းထားၾကသည္။ အခ်ဳိ႕လူမ်ားကလည္း အားလပ္ရက္အခြင့္သာတုန္း  ကုသိုလ္ရေအာင္ ဆုိကာ ဒုလႅဘရဟန္း ၀တ္ၾကသည္။ ပဗၺဇိတဘာ၀ ဒုလႅဘ-ရဟန္းဘ၀ ရခဲသည္ျဖစ္၍ ႀကိဳးစားရယူၾကျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ငမူးမ်ားကလည္း ဒုလႅဘရဟန္း ၀တ္တတ္ၾကပါေသးသည္။ ငမူး၏မိဘေဆြမ်ဳိးမ်ားက မိမိတုိ႔၏ တူ-သား ငမူးမ်ားး သႀကၤန္အတြင္း ေသာက္စားေပ်ာ္ပါးၿပီး ရန္ျဖစ္ၾကသည္မ်ဳိး၊ ကားတုိက္မႈျဖစ္သည္မ်ဳိး၊ ႐ုံးေရာက္ ဂတ္ေရာက္ျဖစ္သည္မ်ဳိး ႀကဳံရမည္ကုိ ေၾကာက္ၾကသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဒုလႅဘရဟန္း၀တ္ျဖစ္ေအာင္ အစြမ္းကုန္ တုိက္တြန္းၾကသည္။

ေသၿပီး ၇ ရက္ (သို႕) အႏၲရာဘ၀၀ါဒ အႏၲရာဘ၀၀ါဒ လူတစ္ေယာက္ေသဆံုးေသာအခါ (၇) ရက္မလည္မီ
မိမိပိုင္ဆိုင္ရာေနအိမ္ (ဘံု) ထဲတြင္ တေစၧသူရဲဘ၀ႏွင့္ ရွိေနျပီး
(၇)ရက္ ျပည့္ေျမာက္ေသာအခါမွသာ မိမိလားေျမာက္ရမည့္ ဘံုဘ၀အေထြေထြသို႔
ကူးေျပာင္းေရာက္ရွိသည္ဟူေသာ "အယူ၀ါဒ" တစ္ခုရွိပါ၏။
ယင္းအယူအဆ၌ သက္၀င္ယံုၾကည္သူဦးေရမွာလည္း အထုအထည္ ပမာဏၾကီးမားလွပါ၏။

 ေကာင္းျပီ လူေသေသာအခါ လားရာဂတိတစ္ခုသို႔ တိုက္ရိုက္ကူးေျပာင္းျခင္းမရွိဘဲ
တေစၧသူရဲဘ၀ကို "ၾကားခံ" ထားရသည္ဆိုျခင္းမွာ မွန္ကန္ပါသေလာ။
ယင္းအယူ၀ါဒသည္ ေထရ၀ါဒ ဗုဒၶဓမၼႏွင့္ ကိုက္ညီပါ၏ေလာ။

လူေသျပီးေနာက္ တေစၧသူရဲဘ၀ႏွင့္ (၇)ရက္ေနျပီးမွ တေစၧသူရဲဘ၀ကို ၾကားခံထားျပီးမွ
ဘံုဘ၀တစ္ခုခုသို႔ ကူးေျပာင္းေရာက္ရွိသည္ဟူေသာ အယူမွာ "အႏၲရာဘ၀၀ါဒ" ျဖစ္ပါသည္။ ယင္း အႏၲရာဘ၀၀ါဒ သည္ ေထရ၀ါဒဗုဒၶဓမၼ ႏွင့္ ဆန္႔က်င္ျခားနားေသာ အယူ၀ါဒ ျဖစ္ပါ၏။

Facebook ကေနတစ္ခုခု ေျပာခဲ့ႏိုင္ပါတယ္