Buddhism Beams (Myanmar) Website အား ျပည့္ျဖိဳး(နည္းပညာမွတ္တမ္း) မွ ျပဳလုပ္ ဝယ္ယူ လွဴဒါန္းသည္..

သရဏဂံုတစ္ခဏ နတ္ျပည္တစ္ဘဝ


ေနက တျဖည္းျဖည္းျမင့္လာၿပီျဖစ္တဲ့အတြက္ ကြၽႏု္ပ္ကိုယ္မွာ ေခြၽးသံေတြတ႐ႊဲ႐ႊဲျဖစ္လို႔လာသည္။ ေနာက္ထပ္ ႏွစ္မိုင္ေလာက္ေလ်ွာက္လိုက္လ်ွင္ေတာ့ ေရွ႕တည့္တည့္မွ ျမင္ေနရေသာ ေတာအုပ္ကို ေရာက္ေပလိ္မ့္မည္။ ထိုေတာအုပ္ေရာက္မွပဲ အေမာအပန္းေျဖကာ ပါလာေသာရိကၡာထုပ္ကိုစားေတာ့မည္ဟူေသာ အေတြးျဖင့္အသြားႏႈန္းကို အနည္းငယ္ျမႇင့္တင္လိုက္မိသည္ ။

ကြၽႏု္ပ္၏ အမည္က ဆတၱ ၊ ဘာသာက ျဗာဟၼဏ (ဟိႏၵဴ) ဘာသာ ၊ ဇာတိက ေသတဗ်ၿမိဳ႕ ၊ ယခုသြားေနသည္က တကၠသိုလ္ျပည္က ဒိသာပါေမာကၡဆရာႀကီးထံ ပညာသင္ခ အသျပာတစ္ေထာင္ပူေဇာ္ရန္ ေတာအုပ္ေလးထဲေရာက္ခါနီး မုိင္ဝက္ေလာက္အလိုတြင္ လြင္တီးေခါင္၌ စၾကၤေလ်ွာက္ေနေသာ အသက္ႀကီးႀကီး ရဟန္းတစ္ပါးကို ေတြ႕လိုက္ရသည္ ။

ေရစက္ခ်ၿပီးလွဴက ကုသိုလ္ သံုးမ်ိဳးရ


အေမး။ ။ အလွဴဒါနတစ္ခုျပဳလ်ွင္ အေျခအေနအရ ေရစက္ခ်လွဴဒါန္းျခင္း မျပဳႏိုင္ေသာအလွဴႏွင့္ ကိုယ္တိုင္ ေရစက္ခ်ၿပီးလွဴေသာအလွဴ အလွဴႏွစ္မ်ိဳးတြင္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ကြာျခားျခင္း ရွိ - မရွိ ျပတ္ျပတ္သားသား သိခ်င္ပါ၍ ေလးစားစြာျဖင့္ ေမးျမန္းပါသည္ခင္မ်ား။

( ေမာင္ၿငိမ္းခ်မ္း ) - အမွတ္ - ၃၃၄ ၊ စာတိုက္လမ္း ၊ ေညာင္တုန္းၿမိဳ႕။

ရဟႏၲာမ်ား ပရိနိဗၺာန္စံေသာအခါ ဓာတ္ေတာ္မ်ား ၾကြင္းက်န္ပါသလား


ဓာတုဟူေသာ ပါဠိကို ‘ဓာတ္’ ဟု အလြယ္ပင္ ဘာသာျပန္လိုက္သည္။ အ႐ိုးဓာတ္၊ ေသြးဓာတ္၊ အသားဓာတ္တို႔သည္ဘုရားရွင္၏ အေမြအႏွစ္မ်ားျဖစ္ရာ လူနတ္ျဗဟၼာ သတၱဝါတို႔ ရွိခိုးဦးခိုက္ ပူေဇာ္ထိုက္၏ ယင္းအသားဓာတ္၊ အေသြးဓာတ္၊ အ႐ိုးဓာတ္တို႔ကို ‘ဓာတ္ေတာ္’ ဟူ၍ ေခၚပါသည္။
ဓာတ္ေတာ္ေမြေတာ္ဟူ၍လည္း ႏွစ္မ်ဳိးခြဲ၍ ေခၚေဝၚၾကပါေသးသည္၊ ဓာတ္ေတာ္ႏွင့္ ေမြေတာ္မွာ ေဝါဟာရသာ ကြဲျပားေသာ္လည္း အဓိပၸာယ္သေဘာမွာ အတူတူပင္ျဖစ္ပါသည္။
မွန္ပါသည္၊ ဘုရားရွင္၏ ဓာတ္ေတာ္တို႔သည္ ေနာင္လာေနာက္သား လူနတ္ျဗဟၼာ သတၱဝါအမ်ားတို႔ ကိုးကြယ္ဆည္းကပ္ပါက အက်ဳိးတရားမ်ားစြာ ျဖစ္ထြန္းရန္ ရည္သန္၍ အဓိ႒ာန္ကာ ထားေတာ္မူ ေပးေတာ္မူခဲ့ေသာ အေမြအႏွစ္မ်ားျဖစ္၍ ဓာတ္ေတာ္ကိုပင္ ေမြေတာ္ ‘အေမြေတာ္’ ဟု ေခၚကာ ‘ဓာတ္ေတာ္ ေမြေတာ္’ ဟု သံုးႏႈန္းျခင္းျဖစ္ပါသည္။
‘ဓာတ္ေတာ္ ေမြေတာ္’ ဟူသည္ ‘မိေမြ ဖေမြ’ ဟူသကဲ့သို႔ အမွန္စင္စစ္ ကိုးကြယ္ဆက္ခံအပ္ေသာ ဝတၳဳ၏အမည္ ျဖစ္ပါသည္။
ယင္းကို အခ်ဳိ႕က ဘုရားရွင္၏ ကိုယ္ေတာ္မွ ျဖစ္သည္ကို ‘ေမြေတာ္’ ဟု ဆိုလို၍ ရဟႏၲာ အရွင္ျမတ္တို႔မွ ျဖစ္သည္ကုိကား ‘ဓာတ္ေတာ္’ ဟု ဆိုလိုၾကပါသည္။
အမွန္စင္စစ္ ယင္းသို႔ခြဲ၍ ဆိုရန္မသင့္ပါ။ ဓာတု သဒၵါမွာ ဓာတ္ေဟာျဖစ္ရကား ‘ဓာတ္ေတာ္’ ဟု ေခၚသင့္ပါသည္။ ယင္းဓာတ္ေတာ္ကိုပင္ ေနာင္လာေနာင္သား လူနတ္ျဗဟၼာ သတၱဝါအမ်ားတို႔ ကိုးကြယ္ဆက္ခံအပ္ေသာ အေမြအႏွစ္ျဖစ္၍ ‘ေမြေတာ္’ ဟု ဆိုရကား ‘ဓာတ္ေတာ္’ ႏွင့္ ‘ေမြေတာ္’ မွာ အတူတူပင္ ျဖစ္ပါသည္။

သဗၺညဳျမတ္စြာဘုရားႏွင့္ ပေစၥကဗုဒၶါ တို႔၏ တူပံုႏွင့္ ျခားနားပံုမ်ား


Q. "ဘုရားႏွင့္ ပေစၥကဗုဒၶါ"တို႔၏ တူပံုႏွင့္ ျခားနားပံုမ်ား
ကို အေသးစိတ္ေလးမ်ား သိရွိခြင့္ရရင္ သိရွိလိုပါသည္
အရွင္ဘုရား။

A. ဘုရား၊ ပေစၥကဗုဒၶတုိ႔ရဲ႕ ျခားနားခ်က္ကုိ မေျပာခင္ “ ေဗာဓိနဲ႔၊ ေဗာဓိသတၱ” အေၾကာင္းကုိ အရင္ေျပာျပဖုိ႔ လုိပါတယ္။
ဒီလုိ ေဗာဓိအေၾကာင္းကုိ ေျပာမယ္ဆုိရင္ သာဝကအေၾကာင္းလည္း ထည့္ေျပာရမွာျဖစ္လုိ႔ ေမးခြန္းထဲမွာ မပါေပမယ့္ ဒီေနရာမွာ သာဝကအေၾကာင္းကုိပါ ထည့္သြင္းေျပာၾကားေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
ေဗာဓိဆုိတာ မဂ္ဉာဏ္၊ ဖုိလ္ဉာဏ္၊ သဗၺညဳတဉာဏ္ေတာ္ေတြကုိ ေျပာတာျဖစ္ၿပီး ဒီဉာဏ္ေတာ္ေတြကုိ ရဖုိ႔ႀကိဳးစားကာ ပါရမီျဖည့္ၾကတဲ့ အေလာင္းေတာ္ေတြကုိ
ေဗာဓိသတၱလုိ႔ ဆုိတာျဖစ္ပါတယ္။

မဟာနာမ္ ေလ်ွာက္ထားခ်က္ ( ေသလြန္ၿပီးေသာအခါ )


ကပိလဝတ္ျပည္ ၊ နိေျဂာဓာရံု ေက်ာင္းေတာ္၌ ဗုဒၶျမတ္စြာ သီတင္းသံုးေနေတာ္မူစဥ္အခါ ျဖစ္၏ ။ ထိုအခါ မဟာနာမ္ သာကီဝင္မင္းသည္ ဗုဒၶထံသို႔ေရာက္လာခ်ဥ္းကပ္ကာ ဤသို႔ ေလ်ွာက္ထားေလ၏။

" အရွင္ဘုရား - ဤကပိလဝတ္ျပည္သည္ လူဦးေရ ထူထပ္ေပါမ်ား၍ စည္ကားလွပါ၏ ။ လမ္းတို လမ္းရွည္ႏွင့္ ေစ်းအိမ္တို႔လည္း မ်ားျပားလွပါ၏ ၊ အရွင္ဘုရား - တပည့္ေတာ္သည္ ျမတ္စြာဘုရားကို လည္းေကာင္း ၊ သံဃာေတာ္ကို လည္းေကာင္း ဆည္းကပ္ခစားၿပီး၍ ညေနခ်မ္းအခ်ိန္၌ ကပိလဝတ္သို႔ ဝင္သည္ရွိေသာ္ ေျပးလႊာေနေသာ ဆင္ႏွင့္လည္း ေတြ႕ဆံုရပါ၏ ၊ ျမင္း - ရထား - လွည္းတို႔ႏွင့္လည္း ေတြ႕ဆံုရပါ၏ ၊ အရွင္ဘုရား - ထိုအခါမ်ိဳး၌ တပည့္ေတာ္အား ျမတ္စြာဘုရားကို အာရံုျပဳေသာစိတ္သည္ လြတ္သည္သာတည္း ၊ တရာေးတာ္ ၊ သံဃာေတာ္တို႔ကို အာရံုျပဳေသာစိတ္သည္ လြတ္သည္သာတည္း ။

ဘုရား ၊ ရဟႏၲာႏွင့္ ငါဟူေသာ ေဝါဟာရ


ျပႆနာ = ဘုရား ၊ ရဟႏၲာ၌ အတၱစဲြ ရွိသေလာ
ေမးေလ်ွာက္သူ= ေတာစိုးနတ္သားတစ္ဦး

တစ္ဦးေသာ နတ္သားသည္ တစ္ခုေသာ ေတာအုပ္ႀကီး၌ ေန၏ ။ သူေနေသာ ေတာအုပ္ထဲသို႔ ရဟႏၲာႀကီးမ်ား လာေရာက္ေနထိုင္ၾကေလရာ ထိုနတ္သားသည္ ရဟႏၲာႀကီးမ်ား အခ်င္းခ်င္းေျပာၾကေသာ စကားမ်ားကို ၾကားေနရ၏ ။

ထိုအခါ ယင္းရဟႏၲာႀကီးမ်ား ေျပာစကားကို အေၾကာင္းျပဳ၍ ထိုနတ္သားသည္ ရဟႏၲာႀကီးမ်ားအေပၚတြင္ ယံုမွားသံသယျဖစ္လာသည္ ။

အစဲြေပ်ာက္ကင္းနည္း


ျပႆနာ = တပ္မက္ျခင္း ။
ေမးေလ်ွာက္သူ = ရဟန္းတစ္ပါး ။

အခါးတစ္ပါး၌ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ရဟန္းတို႔အား အတၱစဲြ မထားၾကဖို႔ တပ္ျခင္းကင္းေၾကာင္း တရားကို ေဖာင္ကို ဥပမာတင္စား၍ ေဟာၾကားေတာ္မူ၏ ။

လူတစ္ေယာက္သည္ ခရီးသြားေလ၏ ။လမ္း၌ ျမစ္ႀကီးတစ္ခုခံေန၍ ခက္ေနသည္ ။ ထိုအခါ ထိုသူသည္ တစ္ဖက္ကမ္းသို႔ ေရာက္ရွိေရးအတြက္ ေဖာင္တစ္ခုကို ဖဲြ႕၍ကူး၏ ။ ကမ္းတစ္ဖက္သို႔ေရာက္သြားေလၿပီ ။

ေလာကကို ဘယ္သူႏွိပ္စက္ေနသနည္း


နတ္မွာ ျပႆနာမရွိ ၊ ေတာင္ေတြးေျမာက္ေတြးႏွင့္ အၿငိမ္မေနတတ္ ၊ ဆတ္ေဆာ့ေသာ နတ္မွာ ျပႆနာ ကပ္လာ၏။
နတ္သားတစ္ေယာက္သည္ ေလာကအေၾကာင္းကို ေပါက္ေပါက္ရွာရွာ ႀကံစည္ေလ၏။ အေတြးနယ္ပယ္ကို က်ယ္က်ယ္ခ်႕ဲ ၊ ဉာဏ္စြမ္းကိုရွိသမ်ွထုတ္၍ သံုးၾကည့္သည္။ အေျဖကိုကား သူ မေတြ႕ေလ။ ၾကာေသာ္ ထိုနတ္သား၏ ကိုယ္တြင္ ျပႆနာကပ္ေနျခင္းသာ အဖတ္တင္ရံုမက ကိုယ္ပန္းစိတ္ပန္း ျဖစ္လာသည္။ ထိုအခါ ထိုနတ္သားသည္ ဗုဒၶျမတ္ဘုရားအား သြား၍ သတိရမိလာသည့္အေလ်ာက္ ကသီလင္တႏွင့္ ဗုဒၶေရွ႕ေတာ္ဝင္၍ သူ႔ျပႆနာကို ေျဖရွင္းေပးေတာ္မူပါရန္ ပန္ၾကားေလသတည္း။

ဘုုရားစင္ကို ဘုုရားစင္လို႕ မေခၚေကာင္းဘူးတဲ့လား


* ဘုုရားကိုု စင္ေလးနဲ႔ တင္ျပီးကိုုးကြယ္တာကိုု ဘုုရားစင္...*

* ဘုုရားကုုိ အခန္းတစ္ခန္း သီးသန္႔ဖြဲ႕ျပီး ကုုိးကြယ္တာမ်ဳိးက်ေတာ့ ဘုုရားခန္း *

* ဘုုရားကုုိ ေက်ာင္းေဆာင္ေလး တစ္ေဆာင္သီးသန္႔ ထားျပီး ကိုုးကြယ္တာမ်ဳိးက်ေတာ့ ဘုုရားေက်ာင္း...* အသီးသီး ေခၚဆုုိၾကပါတယ္...။

ခုုေခတ္ေတာ့ တခ်ဳိ႕ က ဘုုရားစင္လုုိ႔ မေခၚေကာင္းဘူး... နတ္စင္နဲ႔ အေခၚအေဝၚတူေနလုုိ႔ ဘုုရားေက်ာင္းလုုိ႔ ေခၚရမယ္... ဆုုိတဲ့ အယူအဆတစ္ရပ္ ေပၚလာပါတယ္...။

ေတာ္သလင္းလျပည့္ေန႔ (သို ့) ဂရုဓမၼ အခါေတာ္ေန႔ - သမိုင္းေၾကာင္း

https://www.facebook.com/BuddhismBeams

ေတာ္သလင္းလျပည့္ ဂရုဓမၼ အခါေတာ္ေန႔အေၾကာင္းကို ေမးထားတာ ၾကာပါၿပီ၊ အေၾကာင္းေၾကာင္းေတြ ေၾကာင့္ လျပည့္ ေန႔ကို ေက်ာ္လြန္သြားမွပဲ ေရးျဖစ္ေတာ့တယ္၊ ငယ္စဥ္ကေတာ့ ဂရုဓမၼအခါေတာ္ေန႔ဆုိတာ သိပ္ၿပီး ထူးျခားတဲ့ ေန႔လို႔ မခံ စားခဲ့ဖူးဘူး၊ သို႔ေသာ္ သူ႔သမိုင္းေၾကာင္းကို လိုက္ၿပီးေျခရာခံလိုက္ေတာ့မွ အစဥ္အလာေကာင္းခဲ့တဲ့ ေန႔ထူးေန႔ျမတ္ တေန႔ ဆုိတာကို သိခဲ့ရတယ္။

ဂရုဓမၼ အခါေတာ္ေန႔ဆုိတာ ယေန႔ေခတ္မွာ ငါးပါးသီလကို မလုံၿခဳံပဲ အစဆုံးသိကၡာပုဒ္ကုိ ခ်ိဳးဖ်က္လိုက္၊ အလယ္ က ေဖာက္ ဖ်က္ လိုက္၊ ေနာက္ဆုံးက တခုကို လႊတ္ထားလိုက္ လုပ္ေနၾကတဲ့ လူသားမ်ား အတြက္ ေတာ္သ လင္း လျပည့္ေ န႔ ေရာ က္တုိင္း သတိရစရာ၊ အတုယူစရာ၊ လိုက္နာစရာေတြနဲ႔ ျပည့္ႏွက္လို႔ ေနပါတယ္။

စိတ္၀င္စားစရာ ေမးခြန္းမ်ား


၀ဋ္ေၾကြးေက်ေအာင္ ဘယ္လိုေပးဆပ္ရပါမလဲ

ေမး။       ။ ယခင္ဘ၀မ်ားက ၀ဋ္ေၾကြးမ်ား ပါရွိေနလွ်င္ ယင္း၀ဋ္ေၾကြးမ်ား ေက်ေအာင္ ျမတ္စြာဘုရားထံ၌ မည္ကဲ့သို႔ ေပးဆပ္ရမည္ကိုအက်ယ္တ၀င့္ ရွင္းလင္းေျဖၾကားေပးေတာ္မူပါဘုရား။
( မခိုင္-မရမ္းကုန္းျမိဳ႔နယ္၊ ရန္ကုန္ )

ေျဖ။    ။ ၀ဋ္ေၾကြးဟူသည္မွာ မိမိျပဳခဲ့ေသာ မေကာင္းမႈမ်ားမွ ငရဲစေသာ ပဋိသေႏၶက်ိဳးေပးျပီးေနာက္ အက်ိဳးဆက္အေနျဖင့္ က်န္ရွိေနေသာ ကံၾကြင္းျဖစ္သည္။ထိုကံၾကြင္းေၾကာင့္ ဤဘ၀ ပ၀တၱိအခါတြင္ ခံစားရေသာ ေဘးဒုကၡမ်ားပင္ ျဖစ္သည္၊

ဥပမာ- သူတဦးတေယာက္ကို ဓားျဖင့္ခုတ္သတ္ခဲ့၍ ငရဲ၌ က်ေရာက္ ခံစားရသည္၊ငရဲမွလြတ္ကာ တိရစၧာန္ စသည္ျဖစ္ရာ ဓားခုတ္ခံရ၍  ေသျခင္း၊ လူ႔ဘ၀ေရာက္သည့္တိုင္ေအာင္ ဓားလက္နက္ျဖင့္ ထိပါး၍ ေသရျခင္းစသည္ျဖင့္ ၀ဋ္ေၾကြးမ်ားကို ခံစားရတတ္ပါသည္။

ဒါနေျမာက္ေအာင္ ေပးပါ


ဒါနဆုိတာ ေပးကမ္းျခင္းကုိ ေျပာတာျဖစ္ပါတယ္။ သဒၶါတရား အားနည္းလုိ႔ မေပးလုိမကမ္းလုိတဲ့ လူေတြရွိတတ္ေပမယ့္ အေတာ္မ်ားမ်ားက ရွိရင္ေပးတတ္ၾကတဲ့ သူေတြမ်ားပါတယ္။ သူမ်ားေတြကုိ ေပးဖုိ႔သေဘာမက်တဲ့ သူေတြျဖစ္ေစဦးေတာ့ ကုိယ့္မိဘ၊ မိသားစု၊ ေဆြမ်ိဳးစတ့ဲသူေတြ အေပၚမွာေတာ့ လုိအပ္ရင္ လုိအပ္သလုိ၊ ရွိရင္ရွိသလုိ ေပးတတ္ပါတယ္။ အဲဒီလုိ ေပးတဲ့အခါ သဒၶါတရားေကာင္းလုိ႔ ေစတနာျပတ္ၿပီး ေပးလုိက္ၾကတဲ့ အေပၚမွာ အေထြအထူး ေျပာစရာမရွိေပမယ့္ မျဖစ္မေန ေပးေနရတဲ့အေပၚ၊ ဝတၱရားအရ ေပးေနရတဲ့အေပၚ၊ င့ါမိဘ၊ ငါ့မိသားစုဆုိတဲ့ အသိေတြေၾကာင့္ ေပးေနရတဲ့ အေပၚေတြမွာ ေျပာစရာေလးေတြက ရွိလာပါတယ္။

အဂၢိရတ္ပညာကို ရဟန္းေတာ္မ်ား လုိက္စားသင့္၊ မလိုက္စားသင့္“ေနာက္ဆံုးအေမးက အဂၢိရက္ပညာကို ရဟန္းေတာ္မ်ား လိုက္စားသင့္သလား၊မလိုက္စားသင့္ဘူးလားတဲ့၊ ဟုတ္လား”

          “ဟုတ္ပါတယ္ဘုရား”

          “အဂၢိရတ္ဆိုတာ ဖိုထိုးတဲ့ပညာ၊ မီးကစားတဲ့ပညာေပါ့ကြယ္၊ ဒီပညာဟာ ဘယ္ေခတ္ ဘယ္အခါက ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း တိုးဝင္လာတယ္ မသိဘူး၊ အိႏိၵႏိုင္ငံဘယ္အခါက ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း တိုးဝင္လာတယ္ မသိဘူး၊ အိႏိၵိႏိုင္ငံ သီရိဓမၼာေသာကမင္းလက္ထက္သာသနာေတာ္ ၃၀၀-ႏွစ္ေလာက္မွာ သီရိဓမၼာေသာကမင္းႀကီးက ဗုဒၶဘာသာကို အားေပးေတာ့ ဗုဒၶဘာသာဝင္ရဟန္းေတာ္မ်ား အလြန္ လာဘ္လာဘ ေပါမ်ားခဲ့တယ္၊ အဲဒီ ေခတ္မွာ ဘုရင္ရဲ႕အားေပးျခင္းကို မခံရတဲ့တႏၲရ၊ မႏၲရ အတတ္ပညာရွင္ တိတိၳေတြဟာ လာဘ္လာဘအတြက္ေၾကာင့္ သာသနာေတာ္အတြင္းလွိမ့္ဝင္လာၾကတယ္၊အဲဒီ ပုဂၢိဳလ္ေတြရဲ႕ ဖိုထိုး၊ ေဆးကု၊ ေဗဒင္ေဟာ၊ ဓာတ္႐ိုက္၊ ဓာတ္ဆင္ နတ္သြင္းစတဲ့ ေလာကီတိရစာၦနအတတ္ေတြဟာ သူတို႔ႏွင့္ အတူ သာသနာေတာ္အတြင္း ဝင္ေရာက္လာၾကတယ္၊ ေနာင္အခါ ဝင္ေရာက္လာၾကတဲ့တိတိၳမ်ားရဲ႕ အယူဝါဒကို စစ္ေဆးၿပီး ဗုဒၶရဲ႕ အယူ မဟုတ္တဲ့ အခ်ိဳ႕ေသာ ရဟန္းေတာ္မ်ားကိုသာသနာေတာ္ဟာ အဝတ္ျဖဴလဲၿပီး ႏွင္ထုတ္လိုက္ေသာ္လည္း သူတို႔ရဲ႕ တိရစၦာန္အတတ္ေတြဟာ သာသနာေတာ္အတြင္းမွာယေန႔အထိ တင္က်န္ရစ္တယ္။

ျမတ္ဗုဒၶ၏ ေအာင္ျခင္း ရွစ္ပါ ..


ငရဲၾကီး ရွစ္ထပ္အေၾကာင္း (သို.) ငရဲ၏ဒုကၡဆင္းရဲမ်ားႏွင့္္ လြတ္ေၿမာက္ဖို.အခ်ိန္


ငရဲဆိုသည္မွာ.... ႏွင့္ ငရဲ၏ ဒုကၡဆင္းရဲမ်ားဟူသည္...
အပါယ္ဟူသည္ ပါဠိလို အပါယ (ခ်မ္းသာမႈ အေပါင္းမွ ကင္းဆိတ္ျခင္း) မွ ဆင္းသက္လာသည္။ အပါယ္ ေလးဘုံဆိုသည့္ ငရဲ၊ တိရစၧာန္၊ ၿပိတၱာ၊ အသူရကာယ္ ဟူ၍႐ွိေလသည္။

သာသနာ႔ အႏၱရာယ္


ဗုဒၶျမတ္စြာ ပရိနိဗၺာန္စံ၀င္ေတာ္မူၿပီး၍ ရက္ပိုင္းအတြင္း၌ ပင္ ေပၚေပါက္ခဲ႔သည္ ဆိုရေပမည္။ ဗုဒၶျမတ္စြာ ဘုရားရွင္၏ ပံ့သကူဒုကုဋ္ သကၤန္းကို ခံယူရရွိေသာ ဓုတင္ ဧတဒဂ္ဘြဲ႔ ရ “အရွင္မဟာကႆပ မေထရ္ျမတ္” သည္ေနာက္ပါရဟန္း (၅၀၀)ျဖင့္ “ပါ၀ါျပည္” မွ “ကုသိနာရံု”သို့ ဗုဒၶျမတ္စြာအားဖူးေျမာ္ ရန္ၾကြေတာ္မူလာစဥ္ လမ္းခရီးအလယ္၌ တကၠတြန္းတစ္ဦးထံ မွ... “ကုသိနာရံု၊မလႅာမင္း အင္ၾကင္း ဥယ်ာဥ္၀ယ္ ဗုဒၶဘုရားရွင္ ပရိနိဗၺာန္ စံ၀င္ေတာ္မူသည္မွာ(၇)ရက္ၾကာၿပီျဖစ္ေၾကာင္း”သတင္း စကားၾကား သိရ၍ ရဟန္းတစ္ခ်ိဳ့ယူႀကံဳးမရ ငိုေၾကြးၾကရာ၊ေတာထြက္ရဟန္းႀကီး

“သုဘဒ္”မွ- “ ငါ့ရွင္တို ႔ငိုယိုပူေဆြးျခင္း မျဖစ္ကုန္နွင့္၊ ယခု ငါတို႔ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ေၿပာဆိုေနထိုင္၍ခြင့္ ရၾကၿပီ။ ရဟန္းႀကီးေဂါတမရွိစဥ္ အခါတုန္းက အမ်ိဳးမ်ိဳး ခ်ဳပ္ခ်ယ္ခဲ႔ၾကရာ ယခုအခါ ဤပညတ္ခ်က္ ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈတို႔ မရွိၿပီ ”ဟု ဆိုခဲ႔၏။

ဒု - သ - န - ေသာ


" အိပ္မေပ်ာ္၍ ႏိုးေနေသာသူအတြက္ ညဥ့္တာရွည္လ်ား၏။ 
ခရီးပန္းသူအတြက္ ယူဇနာခရီးသည္ ရွည္လ်ား၏။ သူေတာ္ေကာင္းတရားကို မသိေသာ လူမိုက္တို႕အတြက္ သံသရာခရီးဟာရွည္လ်ားပါသည္။ "
................................
ျမတ္စြာဘုရားရွင္ သာ၀တၳိျပည္၊ ေဇတ၀န္ ေက်ာင္းေတာ္မွာ သီတင္းသုံး ေနေတာ္မူခ်ိန္က ျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ေန႔ သာ၀တၳိျပည္ရွင္ ေကာသလဘုရင္ဟာ တုိင္းခန္းလွည့္လည္ရင္း မထင္မရွား ဆင္းရဲသား အမ်ိဳးသမီး တစ္ဦးကုိ ႏွစ္သက္သေဘာက်ခဲ့ပါတယ္။ နန္းေတာ္ျပန္ေရာက္ၿပီး အဲဒီအမ်ိဳးသမီး အေၾကာင္းကုိ စုံးစမ္းခုိင္းတဲ့အခါ အိမ္ေထာင္ရွိ အမ်ိဳးသမီး တစ္ေယာက္ဆုိတာ သိခဲ့ရေပမယ့္ ဘုရင္ေကာသလဟာ အမ်ိဳးသမီး အေပၚစဲြလန္းေနမိတဲ့ အတြက္ ဒီအမ်ိဳးသမီးကုိ အရယူဖုိ႔ သူမရဲ႕ ေယာက်္ားကုိေခၚၿပီး နန္းေတာ္မွာ အလုပ္ခန္႔ခဲ့ပါတယ္။ ေကာသလမင္းႀကီးဟာ အမ်ိဳးသမီးဟာ လင္ရိွမယား ျဖစ္ေနတဲ့အတြက္ အဲဒီလင္ေယာက်္ားကုိ တစ္နည္းနည္းနဲ႔ အျပစ္ရွာၿပီး အျပစ္အတုိင္း အဆုံးစီရင္ကာ က်န္ခဲ့တဲ့ အမ်ိဳးသမီးကုိ သိမ္းပုိက္မယ္ဆုိတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ သူဆင္းရဲသား လင္ေယာက်္ားကုိ နန္းေတာ္မွာ တာ၀န္ေပးခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ 

ျမတ္စြာဘုရားရွင္ ၏ တစ္ရက္တာ ..အသံုးခ်ေသာ အခ်ိန္ မ်ား ...


ျမတ္စြာဘုရားရွင္ ၏ တစ္ရက္တြင္ ၁နာရီႏွင့္ မိနစ္၂၀ သာက်ိန္းစက္ေတာ္မူပံု

ျမတ္စြာဘုရားရွင္ဟာ ၁ရက္ ၂၄နာရီအနက္ ၁နာရီနဲ႔ မိနစ္၂၀ သာပဲ က်ိန္းစက္ေတာ္မူျပီး က်န္နာရီအားလံုးကို (၅) ပိုင္းပိုင္းျပီး တစ္သက္တာလံုး ၃၁ ဘံုသားေတြ ရဲ့ ေကာင္းက်ိဳးကို ေဆာင္ရြက္ေတာ္ မူခဲ့တယ္။

ဘုရားရွင္အလုပ္ ဗုဒၶကိစၥငါးပါးေတြက
--------------------------------------

၁။ နံနက္ အာရုဏ္တတ္ျပီး မိုးလင္းခ်ိန္ ၆နာရီမွ ဆြမ္းဘုန္းေပးျပီးအခ်ိန္ထိ ေဆာင္ရြက္တဲ့ အလုပ္ကို ပုေရဘတၱကိစၥ လို႔ေခၚတယ္။

ျမန္မာလူမ်ိဳးေတြ ဘာ့ေၾကာင့္မခ်မ္းသာၾကသလဲ..


 ေမတၱာရွင္ - ငါ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံ ဆစ္ဒနီၿမိဳ႕ကို တရားေဟာၾကြေတာ့ ဆစ္ဒနီက ဗုဒၶဘာသာ လူငယ္ေတြက ျမန္မာတစ္မ်ိဳးသားလံုး သိသင့္တဲ့ ေမးခြန္းတစ္ခု ေမးတယ္။ အဲဒီေမးခြန္းက - ျမန္မာေတြဟာ အျမင့္ျမတ္ဆံုးျဖစ္တဲ့ ဗုဒၶဘာသာကုိလည္း ကိုးကြယ္ခြင့္ရတယ္။ ဒါနကုသိုလ္လည္း အမ်ားႀကီးျပဳၾကတယ္။ အဲဒီႏွစ္ခ်က္ကို ေထာက္ၾကည္႕ရင္ ျမန္မာေတြဟာ ကမာၻမွာ အခ်မ္းသာဆံုး ျဖစ္သင့္တယ္။ ဒါေပမယ့္ ထင္သေလာက္ မခ်မ္းသာဘူး။ အဲဒါ ဘယ္အေၾကာင္းေတြေၾကာင့္လဲ တဲ့။
*** ဟာ သိပ္ေကာင္းတဲ့ ေမးခြန္းပဲ ဘုရား။ ဆရာေတာ္က ဘယ္လိုေျဖလိုက္လဲ ဘုရား။

ေမတၱာရွင္ - အက်ဥ္းခ်ဳပ္ ေျဖလိုက္တာက ျမန္မာေတြဟာ ဗုဒၶစကားကို နားမေထာင္ၾကလို႕ ဆင္းရဲေနၾကတာလို႕ ေျဖလိုက္တယ္။
*** အဲဒီေလာက္ က်ဥ္းလြန္းအားႀကီးေတာ့လည္း ဘယ္နားလည္ပါ့မလဲ ဘုရား။ နည္းနည္းအက်ယ္ခ်ဲ႕ ေျဖဦးမွေပါ့ ဘုရား။

ျမတ္စြာဘုရားရွင္ ပဋိသေႏၶေနစဥ္ ေရွ့ေျပးနိမိတ္ၾကီး(၃၂)ပါးအေၾကာင္း

                

အတုမရွိ၊အတူမရွိ အနႏၱဥာဏ္ေတာ္ရွင္ ဘုရားျဖစ္ေတာ္မူမည့္ ဘုရားေလာင္းေတာ္ၾကီးမ်ားသည္ ပညာဓိက ဘုရားဆုပန္လ်ွင္ေလးသေခ်ၤႏွင့္ ကမာၻတစ္သိန္းတိတိ(စြန္႔ျခင္းငါးပါးႏွင့္တကြ ပါရမီေတာ္(၁၀)ပါး အျပား(၃၀)တုိ႔ကုိ အတုမရွိျဖည္က်င့္ဆည္းပူးရေလသည္)။သဒၶါဓိကဘုရားဆုပန္လ်ွင္ ရွစ္သေခ်ၤနဲ႔ ကမာၻတစ္သိန္း၊ဝီရိယာဓိက ဘုရားဆုပန္လ်ွင္ဆယ့္ေျခာက္သေခ်ၤနဲ႔ကမာၻတစ္သိန္းျဖည့္က်င့္ဆည္းပူးရပါတယ္။

ထုိ႔ကဲ့သုိ႔ျဖည့္က်င့္ဆည္း ပူးေတာ္မူေသာေၾကာင့္အသဒိသ၊အတုလ၊ဆ,အသာဓာရဏေရႊဥာဏ္ေတာ္ရွင္ ျဖစ္ေတာ္မူမည့္ဘဝမွာ ယူဇနာေပါင္း(၂)သိန္း၊(၄)ေသာင္းရွိေသာ ေျမအထု၊ယူဇနာေပါင္း(၄)သိန္း၊ (၈)ေသာင္းရွိေသာ ေရအထု၊ယူဇနာေပါင္း(၉)သိန္း၊(၆)ေသာင္းရွိေသာ ေလအထု၊ယူဇနာေပါင္း(၁)သန္း၊ (၉)သိန္း (၂)ေသာင္းရွိေသာမီးအထုမဟာဘူတဓာတ္ၾကီးေလးပါး၏အေဆာက္အဦးျဖစ္ေသာဘုံ(၃၁)၊ စၾကဝဠာ၊ထုိစၾကဝဠာတုိက္ ေပါင္း(၁၀၀၀၀)ကုိ

လူသားမ်ားမဖူးရေသာေစတီထူး သံုးဆူ


 (၁) စူဠာမဏိေစတီေတာ္ 
(၂) ဒုႆေစတီေတာ္ 
(၃) မေဟသရေစတီေတာ္ 

( ၁ ) စူဠာမဏိေစတီေတာ္ 

တာဝတိံသာနတ္ျပည္တြင္ ျမတ္စြာဘုရား၏ ဆံေတာ္ျမတ္အား 
႒ာပနာ၍ သိၾကားမင္းတည္ထားေသာ ေစတီျဖစ္၍ အျမင့္ယူဇနာ ( ၃၀ )
ရွိ၏။

( ၂ ) ဒုႆေစတီေတာ္ 

သုဒၶါဝါသ ျဗဟၼာ႔ဘံုတြင္ အနာဂါမ္ပုဂၢိဳလ္ ျဗဟၼာျဖစ္ေသာ ( ဃဋိကာရ
ျဗဟၼာ ) ႀကီးက ျမတ္စြာဘုရား၏ ဝတ္လဲေတာ္ကို ႒ာပနာ၍ တည္ထားေသာ
ေစတီေတာ္ျဖစ္သည္။ အျမင့္ယူဇနာ ( ၁၂ ) ရွိ၏။

ဗုဒၶဥာဏ္ေတာ္ကို ေ၀ဖန္ေသာ ဘာသာၿခားဒကာ ။ ဆရာေတာ္တို႔ဘုရားက သဗၺညဳတ သိစရာမွန္သမွ် အကုန္သိတယ္ လို႔လည္း ေျပာၾကတယ္ ။ တစ္ခါ အခုလို သာသနာႏွစ္ ၾကာလာတဲ႔အခ်ိန္မွာ အဆိုးဆံုး ဘာသာျခားတစ္ခု ေပၚလာလိမ္႔မယ္ ။အဲဒီဘာသာျခားေတြက ဗုဒၶဘာသာကို လူေဖာက္ သာသနာျပဳျပီးဖ်က္ဆီးၾကလိမ္႔မည္လို႔ေဟာခဲ႔တယ္လို႔လည္း တပည္႔ေတာ္ မၾကားဖူးပါ ဘုရား ။ဒီေတာ႔ အကုန္သိတယ္ဆိုရင္လည္း ဒီအေၾကာင္းေတြ ေဟာခဲ႔ရမယ္ ။ အခု မေဟာခဲ႔ပံုကိုေထာက္ေသာအားျဖင္႔ ဒီအေၾကာင္းေတြျဖစ္လာမယ္ဆိုတာ မသိလို႔ဆိုတဲ႔သေဘာ သက္ေရာက္မေနဘူးလား ဘုရား ။

ဆရာေတာ္ ။ ဒကာ ၊ ဒကာတို႔အိမ္၀ိုင္းမွာ သရက္ပင္ ၊ ဘယ္ႏွစ္ပင္ရွိတုန္း ။
ဒကာ ။ ေလးပင္ရွိပါတယ္ဘုရား ။
ဆရာေတာ္ ။ အုန္းပင္ေရာ ဘယ္ႏွစ္ပင္ရွိတုန္း ။
ဒကာ ။ ငါးပင္ရွိပါတယ္ ဘုရား ။

ရဟန္းခံၿပီးေသာ္လည္း လူခြ်တ္ထုိက္သူ ( ၁၁ )ေယာက္ႏွင့္ ရဟန္းမခံသင့္သူမ်ား


 ၁။ ပ႑က - ပ႑ဳပ္ ဆုိတာ ပုံမွန္ ေယာက်ၤားစိတ္မရွိသူ မစို မေျခာက္မ်ား၊
၂။ ေထယ်သံ၀ါသက - ကိုယ့္ဘာသာ ဦးေခါင္းရိတ္ သကၤန္းပတ္ကာ သာမေဏအစစ္ပုံစံ၊ ရဟန္းအစစ္ပုံစံ အေယာင္ ေဆာင္ဖူးသူ၊ ရဟန္းမ်ားႏွင့္ အတူတူ စားေသာက္ေနထုိင္ေလ့ရွိသူ၊

၃။ တိတိၳိယပကၠ ႏၲက - အစပထမ ရဟန္းေဘာင္မွ အျခားဘာသာသို႔ေျပာင္းလဲသြားၿပီး ေနာက္တဖန္ ရဟန္း
ေဘာင္၀င္လာသူ၊
၄။ တိရ စၧာန - လူေယာင္ဖန္ဆင္းႏိုင္ေသာ  နတ္၊ နဂါးမ်ား၊ ဂဠဳန္မ်ားစသည့္ တိရိ စၧာန္မ်ား၊

၅။ မာတုဃာတက -  အေမကို သတ္ဖူးသူ၊
၆။ ပိတု ဃာတက - အေဖကို သတ္ဖူးသူ၊
၇။ အရဟ ႏၲဃာတက - ရဟ ႏၲာမေထရ္တပါးပါးကို သတ္ဖူးသူ၊
၈။ ဘိကၡဳနီ ဒူသက - ဘိကၡဳနီတပါးပါးကုိ ဖ်က္ဆီးအႏိုင္က်င့္ဖူးသူ၊

ဂိုဏ္းသာသနာ"သာသနာ" ဟူေသာစကား၏ အဓိပၸာယ္မွာ "အဆံုးအမ" ဟူ၍ ျဖစ္ပါသည္။
"ဗုဒၶသာသနာ" ဟူသည္မွာ ျမတ္ဗုဒၶ၏ အဆံုးအမေတာ္ဟု အဓိပၸာယ္ရပါ၏။

ျမတ္ဗုဒၶ၏ အဆံုးအမသာသနာေတာ္သည္
'သုတ္'၊ '၀ိနည္း'၊ 'အဘိဓမၼာ' ဟူေသာ "ပိဋကတ္သံုးပုံ" ျဖစ္ပါသည္။
ဤသည္ကိုပင္ "ပရိယတၱိသာသနာေတာ္" ဟုဆို၏။
ျမတ္ဗုဒၶ၏ "အဆံုးအမအႏွစ္ခ်ဳပ္" မွာ ဓမၼပဒတြင္ ပါရွိသည့္အတိုင္း-
(၁) မေကာင္းမႈ ဟူသမွ် မျပဳျခင္း
(၂) ေကာင္းမႈႏွင့္ ျပည့္စံုေစျခင္း
(၃) စိတ္ကိုျဖဴစင္ေအာင္ထားျခင္း တုိ႔ပင္ျဖစ္ပါ၏။
ဤလုပ္ငန္းသံုးရပ္ကို ေဆာင္ရြက္ျဖစ္ေအာင္၊ ရွင္သန္ေအာင္၊
ျပဳစု ပ်ိဳးေထာင္ျခင္းကို "သာသနာျပဳနည္း" ဟု
ထိုက္ထိုက္တန္တန္ ေခၚဆိုႏုိင္မည္ ထင္ပါသည္။
"သာသနာျပဳနည္း" မွာ
စာသင္စာခ်တည္းဟူေသာ "ပရိယတၱိနည္းလမ္း" ႏွင့္
၀ိပႆနာဘာ၀နာနည္းမ်ားကို ပို႕ခ်ျပသေသာ "ပရိပတၱိနည္းလမ္း" ဟူ၍
နည္းႏွစ္နည္းရွိပါ၏။ ဤသည္ကိုပင္ ဂႏၲဓူရ ႏွင့္ ၀ိပႆနာဓူရ ဟူ၍ေခၚပါ၏။
ယင္းဓူရႏွစ္ျဖာအနက္ တစ္ခုခုကိုထမ္းေဆာင္မွသာ "သာသနာျပဳ" ဟုေခၚႏိုင္ပါ၏။

ပ႒ာန္း ၂၄ – ပစၥည္း (႐ုပ္ျပစံု)

လုမိၺနီကယ္တင္ေရး ... ကူညီေပးေစခ်င္ပါသည္


လုမၺိနီဟာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ တိမ္ျမဳပ္ေပ်ာက္ကြယ္ေနရာမွ ၁၈၉၆ မွာ အိႏၵိယေရွးေဟာင္းသုေတသနဌာနမွ ေဒါက္တာအလိြဳက္ဖ်ဴရာတို႔ရဲ႕ ေဖာ္ထုတ္ခ်က္ေၾကာင့္ ျပန္လည္ေတြ႕ရွိခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ထိုသို႔ ေတြ႕ရွိခဲ့ေသာ္လည္း ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္မႈကား မရွိခဲ့ေသးပါ။ ၁၉၆၇ - ခုႏွစ္တြင္ ကမၻာ့ကုလသမဂၢအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ဦးသန္႔ ဘုရားဖူးေရာက္စဥ္အခါမွသာ လုမၺိနီေဒသထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ဖို႔ ကုလသမဂၢမွ အကူအညီေပးေရး စသည့္ အစီအမံမ်ား ေပၚေပါက္လာျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

၁၉၇၀-ခုတြင္ ကုလသမဂၢဆိုင္ရာ နီေပါအၿမဲတမ္းကိုယ္စားလွယ္ဦးေဆာင္၍ ``နီေပါ၊ ျမန္မာ၊ အာဖဂန္နစၥတန္၊ ကေမၻာဒီးယား၊ အိႏၵိယ၊ အင္ဒိုနီးရွား၊ လာအို၊ ဂ်ပန္၊ မေလးရွား၊ ပါကစၥတန္၊ စကၤာပူ၊ သီရိလကၤာ၊ ထိုင္း´´ႏိုင္ငံတို႔ ပါ၀င္သည့္ လုမၺိနီဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေကာ္မီတီကို ဖြဲ႕စည္းခဲ့ပါသည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ``ဘဂၤလားေဒရွ္႕၊ ဘူတန္ႏွင့္ ကိုရီးယားသမၼတႏိုင္ငံ´´တို႔လည္း ယင္းေကာ္မီတီတြင္ ပါ၀င္လာခဲ့ပါသည္။ ထိုေကာ္မီတီ၏ တာ၀န္ေပးခ်က္အရ ဂ်ပန္လူမ်ဳိး ဗိသုကာပညာရွင္ ေဒါက္တာ ကင္ဇိုတန္ဂီက ၁၉၇၈-တြင္ လုမၺိနီစီမံကိန္း ဒီဇိုင္းကို ေရးဆြဲခဲ့ပါသည္။

စ်ာန္ပ်ံလွ်င္ ရဟႏာၱထင္ေသာ ျပႆနာ


 ဗုဒၶဘာသာဝင္ အမ်ားစုသည္ ေကာင္းကင္မွ ပ်ံလာေသာ ရဟန္းေတာ္တိုင္းသို 'ရဟႏာၱ'ခ်ည္းထင္တတ္၏ ။ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ မွတ္သားရမည္မွာ 'ေကာင္းကင္မွာပ်ံႏိုင္တိုင္း ရဟႏာၱမဟုတ္၊ ရဟႏာၱတိုင္းလည္းေကာင္းကင္မွာမပ်ံႏိုင္' ဟူေသာ အခ်က္ပင္ျဖစ္၏ ။ ေကာင္းကင္တြင္ ပ်ံႏိုင္ေသာသူသည္ သံုဦးရွိ၏ ။ ေဆး၊ အင္း၊ ဓာတ္ စသည္ ေအာင္ျမင္သျဖင့္ ၀ိဇၨာေဇာ္ဂ်ီ၊ တပသီအခ်ိဳ႕ ေကာင္းကင္တြင္ ပ်ံႏိုင္၏ ။

စ်ာန္အဘိညာဥ္ရေသာ ရဟန္းအခ်ိဳ႕ ေကာင္းကင္တြင္ပ်ံႏိုင္၏ ။ ယခုအခါ အဝီစိငရဲ၌ က်ခံေနရေသာ ' ေဒဝဒတ္ရဟန္း' သည္ သံဃာသင္းခြဲေသာကံကို မျပဳမီ၊ ဘုရားရွင္အား ေသြးစိမ္းတည္ေအာင္ မလုပ္မီက ေကာင္းကင္ပ်ံႏိုင္ေသာ စ်ာန္အဘိဉာဥ္ရ ရဟန္းတစ္ပါးပင္ျဖစ္၏ ။ ဘုန္းၾကီးခ်င္ေသာ ေလာဘ(စိတ္ယုတ္မာ)ေၾကာင့္ မဟုတ္တာေတြ ေလွ်ာက္လုပ္မိသသျဖင့္ စ်ာန္ေလွ်ာျပီး ေျမမ်ိဳကာ အဝီစိငရဲသို႔ က်ေရာက္ေနျခင္းျဖစ္၏ ။

စ်ာဥ္အဘိညာဥ္ရေသာ ရဟႏာၱမ်ားေကာင္းကင္တြင္ ပ်ံႏုိင္ၾက၏ ။ စ်ာန္အဘိညာဥ္မရေသာ 'သုကၡဝိပႆကရဟႏာၱ' မ်ားကာ ရဟႏာၱျဖစ္ေသာ္လည္း ေကာင္းကင္တြင္ပ်ံနုိင္ျခင္း မရွိေခ်။ ဆက္၍မွတ္ရမည္မွာ ေကာင္းကင္ပ်ံႏိုင္ျခင္းသည္ စ်ာန္၏တန္ခိုးမဟုတ္၊ အဘိညာဥ္၏ တန္ခိုးသာျဖစ္သည္။ စ်ာန္ႏွင့္အဘိညာဥ္သည္မတူေပ။ စ်ာန္သည္ တိဟိတ္ပုဂၢိဳလ္တိုင္း ရႏိုင္ေသာ္လည္း အဘိညာဥ္ကား တိဟိတ္ပုဂၢိဳလ္ျဖစ္႐ံုႏွင့္ မရ။ အာဟာရဓာတ္ အားေကာင္းျပီး ကိုယ္ခႏၶာေတာင့္တင္းခိုင္မာဖို႔လည္း လိုအပ္၏ ။ 

ဗုဒၶဘာသာတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္း မရွိပါအရွင္ဘုရား ဗုဒၶဘာသာမွာ ေယာက်ၤား မိန္းမ ခြဲျခားဆက္ဆံတာေတြ ရွိေနတယ္ လို႔ ေျပာေနၾကတယ္၊
ဥပမာ - က်ိဳက္ထီးရုိးဘုရား ပစၥယံအတြင္း အမ်ိဳးသမီးမ်ား မ၀င္ရ၊
            ေရႊတိဂုံ အထက္ပစၥယံေပၚ  အမ်ိဳးသမီးမ်ား တက္ခြင့္မရွိ၊
           သိမ္အေဆာက္အဦးထဲ အမ်ိုဳးသမီးမ်ား မ၀င္ရ၊
စသည္စသည္ျဖင့္ ပညတ္ခ်က္မ်ားစြာ ရွိခဲ့ပါသည္၊ ယခုလဲ ရွိေနပါသည္၊ ထုိပညတ္ခ်က္မ်ားကို ေထာက္ေသာအာျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးတိုင္း ေယာက်ၤားေတြလို အခြင့္အေရး မရွိခဲ့ဘူးဆုိတာ ထင္ရွားေနပါတယ္ဘုရား၊ အေနာက္ႏိုင္ငံေတြမွာေတာ့ ဘယ္ေနရာမွ ကန္႔သတ္ခ်က္ မထားပါ၊ က်ား မ တန္းတူ အခြင့္အေရး ေပးထားတယ္လို႔ သိရပါတယ္၊ ဒါေၾကာင့္ ဗုဒၶဘာသာမွာ က်ား မ ခြဲျခားမႈကုိ အေလးထားတယ္၊ မမွ်တဘူးလို႔ ထင္ျမင္ပါတယ္ဘုရား ..ဒါကလဲ  တပည့္ေတာ္ကုိ အမ်ိဳးသမီး တစ္ေယာက္က ေမးျမန္းလာလို႔ တဆင့္ျပန္လည္ေမးေလွ်ာက္တာပါဘုရား ..

ဗုဒၶဘာသာမွာ က်ား/ မ ခြဲျခားထားတယ္ ဆုိတာ ဘုရားရွင္ပညတ္ခ်က္အေနနဲ႔ ထင္ရွားမရွိပါ၊ ယဥ္ေက်းမႈ အေနနဲ႔ ႏိုင္ငံယဥ္ေက်းမႈ၊ လူမ်ိဳးယဥ္ေက်းမႈ ကြဲျပားသည့္အေလ်ာက္ မျဖစ္သင့္တာ မျဖစ္ေအာင္၊ အကုသိုလ္ အျဖစ္ နည္းပါး ေအာင္၊ တားျမစ္လိုမႈ သက္သက္သာ ရွိနိုင္ပါတယ္၊  ေနာက္တစ္ခ်က္အေနျဖင့္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ယုံၾကည္လာၾကေသာ ေရွးရုိးရာ အစြဲအလန္း မ်ားႏွင့္ ေလာကဓာတ္ဆရာတုိ႔၏ အယူအဆမ်ားကလည္း လႊမ္းမိုးလာေသာေၾကာင့္( လႊမ္းမိုးသည္ ဆုိသည္မွာလည္း လူတုိ႔ကယုံၾကည္လက္ခံ ေနေသာေၾကာင့္သာ )  လူတို႔၏စိတ္ကုိ တဖက္ေစာင္းနင္းျဖစ္ေစ သည္ဟု ထင္ပါသည္။

ဘုရားေပၚ မတက္ရျခင္း ျပႆနာ

တေပါင္းလျပည့္ႏွင့္ ပက္သက္၍ သိသင့္ဖြယ္မ်ား


ဗုဒၶဘာသာ၀င္ ျမန္မာလူမ်ိဳးတို႔အေနျဖင့္ တေပါင္းလျပည့္ေန႔ႏွင့္ ပက္သက္၍ သာသနာသမိုင္းဆုိင္ရာ အျဖစ္အပ်က္မ်ား၊ ဗုဒၶ၀င္ အေၾကာင္းအရာမ်ား မ်ားျပားစြာ ရွိခဲ့သလို ယေန႔အခ်ိန္အထိလည္း ရွိေနဆဲဟုပင္ ဆုိရပါမည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ ဆုိေသာ္ ျမန္မာျပည္ အထက္ပိုင္း ေအာက္ပိုင္း အပါအ၀င္ တနိုင္ငံလုံးတြင္ မေအးလြန္း မပူလြန္းေသာ တေပါင္းလျပည့္ ေန႔၌ ဘုရားပြဲ၊ အလွဴပြဲ၊ ထီးေတာ္တင္ပြဲ၊ ပ႒ာန္းရြတ္ဖတ္ပူေဇာ္ပြဲ၊ ဓမၼပူဇာတရားပြဲ၊ ၀ိပႆနာ ဆယ္ရက္တရားစခန္းပြဲ စသည္ျဖင့္ အမ်ိဳးေပါင္းစုံလင္ေသာ ကုသိုလ္ေကာင္းမႈပြဲေတာ္မ်ားကို ဘုိးေဘးဘီဘင္ လက္ထက္မ်ားကတည္းက ေနရာ အႏွံ႔ က်င္းပေလ့ရွိခဲ့ၾကၿပီး ယေန႔အထိတိုင္  ကုသိုလ္ေကာင္းမႈမ်ား ႀကိဳးစားေနၾကသည္ကို ေတြ႔ျမင္ရသည္မွာၾကည္ႏူး စရာအတိ ျဖစ္ပါသည္။

       ထုိ႔ေၾကာင့္လည္း ဗုဒၶျမတ္စြာ၏ ဖြားဖက္ေတာ္ျဖစ္ေသာ ကာဠဳဒါယီအမတ္သည္ ရဟႏၱာျဖစ္ၿပီး၍  ေအးခ်မ္းစြာ ေနလို ေသာ္ လည္း ခမည္းေတာ္ သုေဒၶါဒနမင္းႀကီးအား ေပးခဲ့ေသာ ကတိစကားျဖင့္ တေပါင္းလ၏ သာယာပုံ၊ ရာသီ ဥတု မွ်တပုံ၊ သစ္ပင္ပန္းမာန္မ်ား ရြက္ေဟာင္းေၾကြကာ ရြက္နုရြက္သစ္ေ၀ေနၾကပုံ၊ ေက်းငွက္သာရကာ မ်ိဳးစုံတုိ႔သည္ လည္း ပြင့္လင္း ရာသီျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အၿမဲမျပတ္တြန္ၾကဴးသီဆုိေနၾကပုံ စသျဖင့္ ဂါထာေပါင္း ( ၆၄ ) သီကုံးကာ ရဟႏၱာ တပါးပီပီ ဖြဲ႔ႏြဲ႕ ေလ်ာက္ထားခဲ့ေသာေၾကာင့္ ဘုရားရွင္သည္ ေမြးရပ္႒ာနီ ကပိလ၀တ္ျပည္သို႔ ၾကြေတာ္မူရန္ စိတ္ပိုင္းျဖတ္ ေတာ္မူခဲ့သည္။

ေလးစားထုိက္သူ


တစ္ခါက ျမတ္စြာဘုရားရွင္နဲ႔   ေနာက္ပါ ရဟန္းငါရာတို႔ ဗိဗၺိသာရမင္းႀကီးရဲ႕ အင္ပါယာျဖစ္တဲ့ အဂၤတိုင္းမွာ ေဒသစာရီလွည့္လည္ရင္း စမၸာဆိုတဲ့ တိုက္နယ္ၿမိဳ႕ေလးေရာက္တဲ့အခါ အဲဒီၿမိဳ႕ ကိုအပုိင္စား ရတဲ့ ေသာဏဒ႑ ဆိုတဲ့ ပုဏၰားႀကီးနဲ႔ ေနာက္လုိက္ေနာက္ပါ လူပရိတ္သတ္ ေတြႏွင့္တကြ ျမတ္စြာဘုရားကို ခရီးဦးႀကိဳဆို ၾကပါတယ္။

ထိုေသာဏဒ႑ပုဏၰားဟာလည္း သူအမ်ိဳးသူ႔ဇာတ္မွာဆို အၿခံအရံပရိတ္မ်ားနဲ႔ အေလးဂရု အျပဳခံရတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ပါ။ ျမတ္စြာဘုရားရွင္အား ခရီးႀကိဳဆိုကာ   ျမတ္စြာဘုရားရွင္ႏွင့္ စကားဆို ႏုတ္ဆက္တဲ့ အခ်ိန္ၾကေတာ့ ျမတ္စြာဘုရားရွင္က အသင္ပုဏၰား ဘာမ်ားေလွ်ာက္စရာ ရွိလည္းလို႔ လမ္းဖြင့္ေပး လိုက္ေတာ့

ဒီလူေတြဘုရား သူ႔အနား ၿခံရံကာ ပါလာတဲ့ သူေတြကို ညႊန္ျပကာ          
ေလွ်ာက္ထားေလေတာ့သည္။ တပည့္ေတာ္ ျမတ္စြာဘုရားရွင္ကို မသြားသင့္ဘူး ဟုပဲေျပာၾကပါတယ္။ ျမတ္စြာဘုရားရွင္ ဘာအေၾကာင္းေၾကာင့္လည္းလို႔ ျပန္ေမးေတာ့…
ဘာျဖစ္ လို႔မသြားသင့္သလဲဆိုရင္ ေသာဏဒ႑ပုဏၰားဟာ

Life of the Buddha

During Phra Mick’s visit in Penang… Kean Beng Tan helped him obtain this beautiful ‘Life of the Buddha’ pictorial book from Dhammikarama Burmese temple.  The Abbot was extremely kind to me and this book was donated by the monastery’s gift shop.
Sadhu!  Sadhu!  Sadhu!
Life of Buddha
.
.
underline_up
.
.
Life of Buddha (2)
SUMEDHA, the wise man inherited a vast fortune from his parents who left them upon their deaths. Realizing the unsatisfactoriness he gave away his fortune and became an ascetic in the forest. He soon gained mastery in meditation and was well known for his supernormal powers.
.
Life of Buddha (4)
.
When ascetic Sumedha knew of the coming of Dipankara Buddha to the city of Rammavati, he took part in preparing the road for the Buddha. He was still repairing it when the Buddha arrived but he was determined to complete it by prostrating himself into the muddy hollow, in fulfillment of his vow to become a Buddha. Beside him was a young lady named Sumitta bearing eight stalks of lotus flowers. She gave the Ascetic five stalks and kept for herself three stalks for her own aspiration.  When the Buddha Dipankara saw this, He omnisciently declared the Ascetic Sumedha a future Buddha, while He stated that the aspiring young lady Sumitta would be his constant companion and helpmate.
.


ဒုလႅဘရဟန္းဝတ္ျခင္း၏ အက်ိဳးေက်းဇူးႏွင့္ သတိထား ဆင္ျခင္အပ္သည့္ အရာမ်ား


သႀကၤန္အခါ ေရာက္ၿပီဆုိလွ်င္ လူတုိ႔သည္ လုပ္ငန္းေဆာင္တာ ကိစၥအေတာ္မ်ားမ်ား ရပ္ဆုိင္းထားၾကသည္။ အခ်ဳိ႕လူမ်ားကလည္း အားလပ္ရက္အခြင့္သာတုန္း  ကုသိုလ္ရေအာင္ ဆုိကာ ဒုလႅဘရဟန္း ၀တ္ၾကသည္။ ပဗၺဇိတဘာ၀ ဒုလႅဘ-ရဟန္းဘ၀ ရခဲသည္ျဖစ္၍ ႀကိဳးစားရယူၾကျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ငမူးမ်ားကလည္း ဒုလႅဘရဟန္း ၀တ္တတ္ၾကပါေသးသည္။ ငမူး၏မိဘေဆြမ်ဳိးမ်ားက မိမိတုိ႔၏ တူ-သား ငမူးမ်ားး သႀကၤန္အတြင္း ေသာက္စားေပ်ာ္ပါးၿပီး ရန္ျဖစ္ၾကသည္မ်ဳိး၊ ကားတုိက္မႈျဖစ္သည္မ်ဳိး၊ ႐ုံးေရာက္ ဂတ္ေရာက္ျဖစ္သည္မ်ဳိး ႀကဳံရမည္ကုိ ေၾကာက္ၾကသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဒုလႅဘရဟန္း၀တ္ျဖစ္ေအာင္ အစြမ္းကုန္ တုိက္တြန္းၾကသည္။

ေသၿပီး ၇ ရက္ (သို႕) အႏၲရာဘ၀၀ါဒ အႏၲရာဘ၀၀ါဒ လူတစ္ေယာက္ေသဆံုးေသာအခါ (၇) ရက္မလည္မီ
မိမိပိုင္ဆိုင္ရာေနအိမ္ (ဘံု) ထဲတြင္ တေစၧသူရဲဘ၀ႏွင့္ ရွိေနျပီး
(၇)ရက္ ျပည့္ေျမာက္ေသာအခါမွသာ မိမိလားေျမာက္ရမည့္ ဘံုဘ၀အေထြေထြသို႔
ကူးေျပာင္းေရာက္ရွိသည္ဟူေသာ "အယူ၀ါဒ" တစ္ခုရွိပါ၏။
ယင္းအယူအဆ၌ သက္၀င္ယံုၾကည္သူဦးေရမွာလည္း အထုအထည္ ပမာဏၾကီးမားလွပါ၏။

 ေကာင္းျပီ လူေသေသာအခါ လားရာဂတိတစ္ခုသို႔ တိုက္ရိုက္ကူးေျပာင္းျခင္းမရွိဘဲ
တေစၧသူရဲဘ၀ကို "ၾကားခံ" ထားရသည္ဆိုျခင္းမွာ မွန္ကန္ပါသေလာ။
ယင္းအယူ၀ါဒသည္ ေထရ၀ါဒ ဗုဒၶဓမၼႏွင့္ ကိုက္ညီပါ၏ေလာ။

လူေသျပီးေနာက္ တေစၧသူရဲဘ၀ႏွင့္ (၇)ရက္ေနျပီးမွ တေစၧသူရဲဘ၀ကို ၾကားခံထားျပီးမွ
ဘံုဘ၀တစ္ခုခုသို႔ ကူးေျပာင္းေရာက္ရွိသည္ဟူေသာ အယူမွာ "အႏၲရာဘ၀၀ါဒ" ျဖစ္ပါသည္။ ယင္း အႏၲရာဘ၀၀ါဒ သည္ ေထရ၀ါဒဗုဒၶဓမၼ ႏွင့္ ဆန္႔က်င္ျခားနားေသာ အယူ၀ါဒ ျဖစ္ပါ၏။

ေထရ၀ါဒ နွင္႔ မဟာယာန ကြာၿခားခ်က္မ်ားအနတၱကို နွစ္ဖက္စလုံးက လက္မခံႀကေပမယ္႔ ကြဲျပားခ်က္က တရားေတာ္ေတြ မဟုတ္ဘဲ ေဗာဓိသတၱ လို႔ ေခၚတဲ႔ ဘုရားေလာင္း ၊ ဘုရားက်င္႔စဥ္ အေပၚမွာ ထားတဲ႔ သေဘာထား ျဖစ္ေနတယ္။

ေထရ၀ါဒ က ဘုရားေလာင္း ကို ပုထုဇဥ္ပဲရွိေသးလို႔ မကိုးကြယ္ဘူး။ ေထရ၀ါဒဆိုတာ ရဟႏၱာ ျဖစ္ဖို႔ က်င္႔တဲ႔ ၀ါဒျဖစ္ျပီး ၊ မဟာယာနကေတာ႔ ဗုဒၶျဖစ္မယ္႔ ဘုရားေလာင္း ေဗာဓိသတၱက်င္႔စဥ္ကို လက္ခံတဲ႔ ၀ါဒပါ။
ေထရ၀ါဒမွာ ေဗာဓိသတၱကို လြတ္ေျမာက္ရာ သစၥာတရားကို မသိေသးတဲ႔ ပုထုဇဥ္မို႔ မကိုးကြယ္ေသးေပမယ္႔ ၊ မဟာယာန မွာေတာ႔ ကိုးကြယ္စရာ ေဗာဓိသတၱေတြ မ်ားပါတယ္။ ဘုရားေလာင္း ၊ ဘုရားရဲ႔ မိခင္၊ ဖခင္ အမ်ားႀကီး ရွိပါေသးတယ္။

ဖားေအာက္ဆရာေတာ္ႀကီးရဲ႕ ဓမၼစၾကာႏွင္႔ ၀ိပႆနာ တရားေတာ္ကို နာဖူးပါတယ္၊

ကံကိုခ်ည္းပုံခ်တတ္ေသာ အမွား
ျဖဴစင္ေသာ အ၀တ္အစားမ်ားကို အစြန္းအထင္းမ်ား စြန္းေပခဲ့ေသာ္ ေဆးမ်ားျဖင့္ ဖ်က္ၾကရသည္။ သို႔ေသာ္ ခဏခဏ စြန္းေပပါမ်ားလာလွ်င္ (သို႔) လက္ႏွီးစုတ္ျဖစ္သြား လွ်င္ကား ဖ်က္ဖို႔ခဲရင္းသြားပါသည္။ ထို႔အတူပင္ အေတြးမွားအၾကံမွား အယူအဆမွား မ်ားကို လူတိုင္းလို က်င့္သုံးဖန္မ်ားလာ လွ်င္ အမွားၾကာ အမွန္ျဖစ္ဆိုသလို အယူအဆ မွားကို ဖ်က္ဆီးပစ္ဖို႔ ခဲယင္းလွပါသည္။

လူ႔ေလာက၌ လူအမ်ိဳးမ်ိဳး စိတ္အေထြေထြ ရွိၾကေလရာ စိတ္ဆႏၵမ်ိဳးစုံ အယူ၀ါဒမ်ိဳးစုံ ကြဲျပားေနၾကပါသည္။ စိတ္ဆႏၵခ်င္း အယူ၀ါဒခ်င္း မတူေသာ္လည္း တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး ေကာင္းကြက္ကို ရွာေဖြကာ သည္းခံေပါင္းသင္းေနၾကရသည္..။ လူအမ်ားစုသည္ကား အေတြးမွား အၾကံမွား အယူအဆမွားတို႔ ျဖင့္ အမွားသံသရာႀကီးထဲမွာ မွားၿပီးယင္းမွားက ဆင္းရဲတြင္း နစ္ေနၾကပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ဗုဒၶဘာသာ ၀င္းမ်ားပင္ အေတြးမွား အၾကံမွား အယူအဆမွားႀကီးမ်ားကို အမွန္ဟုယူဆကာ က်င့္သုံးေနၾကဆဲျဖစ္ ပါသည္။ ထိုအမွား ႀကီးမ်ားကို ဖယ္ရွားေပးကာ လမ္းမွန္ကိုညႊန္ျပေပးဖို႔ရန္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ တာ၀န္ျဖစ္ပါ၏။

ကံကိုခ်ည္းပုံခ်တတ္ေသာ အမွားတစ္ခု

လူငယ္ႏွင့္ ဓမၼ


ေမး။ ။ တရားဓမၼက ကေလးေတြကို အကူအညီ အေထာက္ပံ့ ေပးႏိုင္ပါသလား။ ကေလးေတြကို ဘယ္လိုနည္းမ်ိဳးနဲ႔ တရားဓမၼ သင္ေပးႏိုင္ပါသလဲ။

ေျဖ။ ။ ကေလးေတြဟာ ျဖဴစင္ၾကတယ္ဆိုတာကို ဘယ္သူ ျငင္းခ်က္ထုတ္ႏိုင္ပါသလဲ။ တရားဓမၼရဲ့ ျမင့္ျမတ္မႈကိုေရာ ဘယ္သူ ကန္႔ကြက္ႏိုင္ပါသလဲ။ ႐ိုး႐ိုးသားသားနဲ႔ ေျဖၾကည့္ပါ။ တရားဓမၼက ကေလးေတြကို အကူအညီ အေထာက္ပံ့ ေပးႏိုင္ပါသလားဆိုတဲ့ ေမးခြန္းကိုလည္း ကိုယ့္ဟာကိုယ္ပဲ ဆက္ၿပီး ေျဖၾကည့္လိုက္ပါဦး။

                              Click Here : For English Version 

သူတစ္ပါးကို အေႏွာင့္အယွက္ မေပးတာနဲ႔ သူတစ္ပါးကို အတတ္ႏိုင္ဆံုး ကူညီပံ့ပိုးေပးတာတို႔ဟာ ဘုရားရွင္ ေဟာၾကားေတာ္မူခဲ့တဲ့ တရားဓမၼေတြရဲ့ အႏွစ္သာရ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါကို တစ္ျခားဘာသာေတြကလည္း တန္ဖိုးထားၾကပါတယ္။ ဘယ္ဘာသာ၀င္ မိဘေတြပဲျဖစ္ျဖစ္ သူတို႔ ကေလးေတြကို ဒီတရားေတြ က်င့္သံုးၾကေစခ်င္ပါတယ္။ ဘာသာ၀င္ေတြ အခ်င္းခ်င္း အျပန္အလွန္ နားလည္ၿပီး ညီညီညြတ္ညြတ္ ေနႏိုင္တဲ့ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း ျဖစ္လာဖို႔ေပါ့။ ကေလးေတြကို က်င့္သံုးေစခ်င္တယ္ဆိုရင္ လူႀကီးေတြက လက္ေတြ႔ က်င့္သံုးျပတာ အေကာင္းဆံုး ျဖစ္ပါတယ္။ လူႀကီးေတြ တကယ္ က်င့္သံုးႏိုင္ရင္ ကေလးေတြအေပၚမွာ တိုက္႐ိုက္ သက္ေရာက္ပါလိမ့္မယ္။

နိဗၺာန္ကို ျမင္လိုသိလိုလွ်င္ေရွးတုန္းက ဇယေသန ဆိုတဲ့ မင္းသားတစ္ေယာက္
ေတာ္ေတာ္ပညာတတ္တဲ့
ကိုရင္တစ္ပါးဆီ
သူမင္းသားေရာက္လာတယ္။
ေရာက္လာေတာ့
ကိုရင္ၾကီးကို ေမးတယ္။

"ကိုရင္ - သမာဓိရွိရွိနဲ႕
ေနႏိုင္တယ္ဆိုတာ ၊ သမာပတ္ေတြ ဘာေတြဝင္စားႏိုင္တယ္ဆိုတာ
ဟုတ္သလား၊ စိတ္ေတြဟာ
တစ္ခါတည္း အာရုံတစ္ခုတည္းမွာ ထားျပီးေတာ့ ေနႏိုင္တယ္ဆိုတာ ဟုတ္သလား။"

"ဟုတ္တယ္"

"ဒါျဖင့္ က်ဳပ္ကို နည္းနည္း  ေျပာေပးစမ္းပါ"

ဗုဒၶဘာသာ (၅)မ်ိဳးယေန႔ေခတ္လူေတြဟာ ဘာသာအသိတရား တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ ေခါင္းပါးလာျပီ။ ဘုရားေတာင္မွ ထိျခင္းငါးပါးနဲ႔ ဦးခ်ရေကာင္းမွန္း မသိႀကေတာ႔ပါဘူး။ ဒီလိုအေျခအေနေတြကိုသိလို ျမတ္စြာဘုရားက “ေနာင္္အနာဂတ္မွာ ဗုဒၶဘာသာ (၅)မ်ိဳး ကြဲျပားလိမ့္မယ္”ဟု ေဟာေတာ္မူခဲ့ပါတယ္။ အဲ့ဒီ ဗုဒၶဘာသာ(၅)မ်ိဳးကေတာ့

(၁) ကုလ ဗုဒၶဘာသာ
(၂) လာဘ ဗုဒၶဘာသာ
(၃) ဘယ ဗုဒၶဘာသာ
(၄) သဒၶါဓိက ဗုဒၶဘာသာ
(၅) ပညာဓိက ဗုဒၶဘာသာ

(၁)ကုလ ဗုဒၶဘာသာ
ကုလ ဗုဒၶဘာသာဆိုတာ ရိုးရာဗုဒၶဘာသာ ကိုေျပာတာပါ။ အေမအေဖက ဗုဒၶဘာသာမို႔ သားသမီးက ဗုဒၶဘာသာျဖစ္လာ ရတာပါ။ မိဘက ခရစ္ယာန္ဆိုရင္ သားသမီးကလည္း ခရစ္ယာန္။ဒါကို မိရိုးဖလာ ကုလဗုဒၶဘာသာေပါ့။ မိဘကဗုဒၶဘာသာမို႔သာ သားသမီးက ဗုဒၶဘာသာျဖစ္လာရတာ ဘုရားရွင္ဘာလို႔ပြင့္မွန္းမသိ။ ဘုရားဘာတရား ေဟာမွန္း လည္းမသိ။ ကိုးကြယ္ ေနတဲ့ ျမတ္စြာဘုရား ဘာေႀကာင့္ကိုးကြယ္ရမွန္း လည္းမသိ။ တရားေတာ္ကို ဘာေႀကာင့္ကိုးကြယ္ရမွန္းမသိ။ ဘုရားကိိိုဦးခ်တာ ဘာရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ ဦးခ်မွန္းမသိ။ဘာေႀကာင့္ဒီေလာက္ ရုိရိုေသေသနဲ႔ အေလးျပဳေနမွန္းကို မသိတာ။ လုပ္ေတာ့လုပ္ ေနတာပဲ အသိပညာ ဘာမွမပါတာ။ကုလ ဗုဒၶဘာသာပါ။

ကုိယ္ခ်င္းစာစိတ္
ေလာကႀကီးမွာ ဘယ္သူမဆုိ ခ်မ္းသာခ်င္ၾကတာပဲ။ သူမ်ားဆင္းရဲ ဒုကၡေရာက္မွ ကုိယ္ခ်မ္းသာရတာမ်ိဳးေတာ့ မျဖစ္ေစနဲ႔။ မလုပ္အပ္ဘူး။ သူမ်ားဆင္းရဲေအာင္ မလုပ္ၾကနဲ႔။ အနစ္နာခံစရာ ရွိရင္ ကုိယ္သာခံ။ ဒါလူ႔သီလပဲ။
                                                 အရွင္ဇနကာဘိ၀ံသ

သတၱ၀ါဆိုတာ ဘ၀ကုိ စတင္ျဖစ္တည္လာရာမွာ ဘ၀နိကႏၲိတ ေလာဘေဇာ ဆုိတဲ့ အလိုဆႏၵနဲ႔ စခဲ့ၾကတာျဖစ္လို႔ ပထမဆံုးေတာ့ ကုိယ့္အလို ဆႏၵေတြ ျပည့္ခ်င္တယ္။ လုိတာေတြ ရဖုိ႔ အလိုက်တာေတြ ျဖစ္လာဖုိ႔ ေတာင့္တၾကတယ္။ ဆႏၵမျပည့္တာေတြ၊ အလိုက်တာေတြ မျဖစ္လာဘူးဆုိရင္ အလိုမက်တဲ့ ေဒါသဆုိတာ ျဖစ္လာၾကတယ္။ အဲဒီမွာ ကုိယ့္အလုိက် မျဖစ္တာဟာ တစ္စံုတေယာက္က ျဖစ္ေစ၊ တစ္စံုတစ္ရာကျဖစ္ေစ အေႏွာင့္အယွက္ အဟန္႔အတားျဖစ္ တယ္လို႔ ယူဆရင္ အဲဒီတစ္စံု တစ္ေယာက္ကို နာက်င္ေအာင္၊ ေသေက်ေအာင္၊ ရုိက္ပုတ္ သတ္ျဖတ္ခ်င္တဲ့ စိတ္ဆုိး စိတ္ရုိင္း အၾကံအစည္ေတြ ျဖစ္ေပၚလာပါတယ္။

ဗုဒၶဘာသာဝင္မွန္လွ်င္ ပုတီးစိပ္ရမည္ေလာ


Rosary
ယေန ့ေခတ္အခါတြင္ သာသနာေတာ္ျမတ္သည္ "ပရိယတၱိ" ေရာ "ပဋိပတၱိ" ပါ ဘက္စုံ တိုးတက္ဖြံ႕ျဖိဳးလ်က္ ရွိပါ၏ ။ ပရိယတၱိဝန္ေဆာင္ သံဃာေတာ္အရွင္သူျမတ္မ်ားက ပရိယတၱိတာဝန္ကို ရြပ္ရြပ္ခြၽံခြၽံ ေဆာင္ေနသကဲ့သို႕ ပဋိပတၱိဝန္ေဆာင္ အရွင္ျမတ္မ်ားကလည္း ဝိပႆနာစခန္း ဖြင့္လွစ္ျပီး ေယာဂီတို႕အား တရားျပ ပို႕ခ်လ်က္ရွိပါ၏ ။ ဘာသာေရးစာေပမ်ားကို ျမတ္ႏိုးတနာ ေလ့လာဖတ္႐ႉသူမ်ား ေပါမ်ားလာသကဲ့သို႕ ဝိပႆနာဘာဝနာမႈကိုျပဳသူမ်ားလည္း မ်ားျပားလွပါ၏။ ေထရဝါဒ ပိဋကတ္ေတာ္မ်ားတြင္ ဝိပႆနာ႐ႈနည္း၊ ထိုင္နည္းမ်ားကို ေဖာ္ျပထားရာ ဝိပႆနာစခန္းဝင္သူတို႕သည္ ဘုရားရွင္က တိုက္႐ိုက္ ညႊန္ၾကားခဲ့သည့္အတိုင္း လိုက္နာက်င့္ၾကံၾကျခင္း ျဖစ္ပါ၏။

အခ်ိဳ႕ေသာ စာေစာင္မဂၢဇင္းမ်ားတြင္ ဝိပႆနာမႈထက္ 'ပုတီးစိပ္မႈ' ကို  ေရွ႕တန္းတင္ ေရးသားထားသည္ကို ဖတ္႐ႈရ၏။ ဗုဒၶဘာသာဝင္မွန္လွ်င္ ပုတီးစိပ္ရမည္ဟူေသာသေဘာမ်ိဳး ေရးသားၾက၏။ အထူးသျဖင့္ နကၡတ၊ ေဝဒ၊ ေရာင္ျပန္၊ ဂမၻီရ စေသာ မဂၢဇင္းမ်ားတြင္ "ပုတီးစိပ္ျခင္း" ကို အသားေပး ေဖာ္ျပတတ္ၾက၏ ။ ေကာင္းျပီ။ စိပ္ပုတီးသည္ ေထရဝါဒ ပိဋိကတ္ေတာ္မ်ားတြင္ ပါဝင္ပါ၏ေလာ။  ဘုရားရွင္က ဗုဒၶဘာသာဝင္တို႕အား ပုတီးစိပ္ရန္ ညႊန္ၾကားခဲ့ပါ၏ေလာ။ ဘုရားရွင္ ေရႊလက္ထက္ေတာ္က ရဟႏၲာအရွင္ျမတ္မ်ား ဗုဒၶဘာသာဝင္ သူေတာ္စင္မ်ား၊ ပုတီးစိပ္ခဲ့ၾကပါသေလာ။ စိပ္ပုတီး၏ အရင္းမႈလသည္ အဘယ္ဘာသာနည္း။ အဘယ္အယူရွိေသာ လူမ်ိဳးမ်ားက စတင္ သုံးစြဲခဲ့သနည္း။ ဤသည္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ ထီးခ်ိဳင့္ျမိဳ႕ တည္ေတာဆရာေတာ္ဘုရားၾကီး ၏ ဩဝါဒေတာ္ကို အေလးအနက္ ဆင္ျခင္မွတ္သားအပ္ပါ၏။

ေမတၱာသုတ္ ပါဠိ-အနက္ေမတၱာသုတ္ရဲ႔အနက္အဓိပၸါယ္ကုိ သိခ်င္ပါတယ္ဆုိသျဖင့္ ဒီေဆာင္းပါးေလးကုိတင္ျပလိုက္ရျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ေမတၱာသုတ္ရဲ႔အနက္တင္မကပါဘူး ေမတၱာသုတ္ျဖစ္ေပၚလာရျခင္းအေၾကာင္းနွင့္ ေမတၱာသုတ္ရြတ္ဆုိရျခင္းအက်ိဳးတုိ႔ကုိ တစ္ခါတည္း ေဖာ္ျပလုိက္ပါတယ္။ တကယ္တမ္းေရးမယ္ဆုိရင္ အခ်ိန္ေပးရပါလိမ့္မယ္၊သုိ႔ေပမယ့္ဘေလာ့ဂ္ဂါပညာရွင္တစ္ေယာက္ေမတၱာသုတ္ကုိအနက္ေပးထားျပီးသား
အဆင့္သင့္ရွိတာနဲ့တစ္ခါတည္းတင္ေပးလုိက္ပါတယ္။

၁။ေမတၱာသုတ္ျဖစ္ေပၚလာရျခင္းအေၾကာင္း

သာဝတၳိ ျပည္ ေဇတဝန္ ေက်ာင္းေတာ္ ၌ ေဂါတမ ျမတ္စြာ ဘုရား သီတင္းသုံး စံေနေတာ္မူစဥ္ ငါးရာေသာ ရဟန္းအစု တစ္စုသည္ တစ္ခုေသာ ဝါဝင္ခါနီး ကာလ၌ ျမတ္စြာဘုရား သခင္အား ဖူးေျမာ္ ရွိခိုး၍ ကမၼ႒ာန္း နိႆယမ်ားယူကာ ေတာအုပ္ တစ္ခုတြင္ ဝါ ဆိုလ်က္ ကမၼ႒ာန္း တရားအားထုတ္ၾကေလသည္။ 
ရဟန္းေတာ္ မ်ားသည္ ေတာအုပ္အနီး ရြာမ်ားတြင္ နံနက္ဆြမ္းကို ျပည့္စုံေစလ်က္ ညအခါမွာ ေတာအုပ္ တြင္းရွိ သစ္ပင္ ၾကီးမ်ားကို မွီခိုကာ တစ္ပင္လွ်င္ တစ္ပါးက် သီတင္းသုံး၍ တရားက်င့္ေတာ္မူၾကေလသည္ ။ထို အခ်ိန္တြင္ သစ္ပင္ေပၚရွိ ႐ုကၡစိုး မ်ားသည္ ရဟန္းေတာ္မ်ား၏ အထက္တြင္ မေနဝံ႕ၾက သျဖင့္ ေျမျပင္တြင္ ဆင္း၍ ဒုကၡ ခံ ကာ ေနထိုင္ၾကရေလသည္။ 
အခ်ိဳ႕ ႐ုကၡ စိုး မ်ားမွာ ကေလး ငယ္မ်ား ရွိၾကသျဖင့္ ရဟန္းေတာ္မ်ားတစ္ေန႕ ျပန္ႏိုး တစ္ရက္ျပန္ႏိုး ေစာင့္စား ေန ပါေသာ္လည္း ႐ုတ္တရက္ မျပန္ေတာ့သျဖင့္ အခ်င္းခ်င္း ညႇိႏိႈင္းကာ ငါးရာေသာ ရဟန္းတို႕ ေၾကာက္လန္႕ထြက္ေျပးေစ ေရး အတြက္ ေၾကာက္မက္ဖြယ္ရာ ဘီလူးၾကီး၊ နဂါးၾကီး သဏၭာန္ ျပ၍ လည္းေကာင္း ၊ ထိတ္လန္႕ဖြယ္ရာ အပုပ္နံ႕ၾကီးမ်ားျဖင့္ လည္းေကာင္း ေျခာက္လွန္႕ဖ်က္ဆီးၾကေတာ့သည္။ 

လူတိုင္း ဘုရား ျဖစ္ႏိုင္ပါသလား
ေမး။ ။ အားလံုးပဲ မဂၤလာပါ။
ေျဖ။ ။ ဟုတ္ကဲ့။ အစ္ကိုေရ မဂၤလာပါ။
ေမး။ ။ က်ေနာ္သိခ်င္တာေလး
 ေမးပါရေစ။
ေျဖ။ ။ က်ေနာ္တုိ႔လည္း ကိုယ္သိထားသေလာက္ ျပန္မွ်ပါ့မယ္။

ေမး။ ။ လူတိုင္း ဘုရားျဖစ္ခြင့္ရိွပါသလားခင္ဗ်ာ။ ဘုရားလုိ႔ ဘာလုိ႔ ေခၚပါသလဲ။

ေျဖ။ ။ လူတိုင္းလူတုိင္းမွာ ဆင္းရဲဒုကၡေတြ ရိွႀကတယ္ေလ။ အဲဒီဆင္းရဲဒုကၡနဲ႔ ေတြ႕ရတဲ့အခါတိုင္း အားကုိးရာရွာတတ္ႀကတယ္ေလ။ ကိုယ့္ရဲ႕ ဆင္းရဲဒုကၡကို ပယ္ေဖ်ာက္ေပးမယ့္ပုဂၢိဳလ္၊ တနည္း ခ်မ္းသာ သုခသို႔ ေရာက္ေအာင္ ေစာင့္ေရွာက္ေပးနိဳင္မယ့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ိဳးကို “ဘုရား”လုိ႔ ေခၚႀကတယ္။ အဲဒီဘုရားကို အားလည္းကိုးသလို ေဘးရန္နဲ႔ ေတြ႔လာလွ်င္လည္း ကာကြယ္ေပးမယ့္ ကာကြယ္စရာ အေနနဲ႔ သေဘာထားႀကတာမို႔ “ကိုးကြယ္”တယ္လုိ႔ ေခၚတာေပါ့။

ေမး။ ။ ဘယ္လိုေတြက်င့္ရင္ ဘုရားျဖစ္တာလဲ။

ေျဖ။ ။ ဘုရားျဖစ္ဖုိ႔ ပါရမီေတြ ျဖည့္ရပါတယ္။

ေမး။ ။ ဘယ္လုိက်င့္တာကို ပါရမီလုိ႔ ေခၚပါသလဲ။
ေျဖ။ ။ ကိုယ္က်ိဳးကို အဓိက မထားဘဲ သူတစ္ပါးအက်ိဳးကို၎၊ သံသရာမွ လြတ္ဖို႔ကို၎ ရည္မွန္း ျပီး ျပဳလုပ္ရေသာ လုပ္ငန္းကို ပါရမီလုိ႔ ေခၚပါတယ္။

ေမး။ ။ ဒါဆို ဘုရားေလာင္းေတြဟာ ပါရမီ ဘယ္ေလာက္ က်င့္ရပါသလဲ။ က်ေနာ့ကို ေမးခြင့္ေတာ့ ေပးပါေနာ္။ သိခ်င္တာေတြ မ်ားေနလုိ႔။

ေျဖ။ ။ ရပါတယ္။ က်ေနာ္လည္းသိသေလာက္ျပန္ေျဖပါ့မယ္။ ဒီလိုေလ…ဘုရားျဖစ္ဖုိ႔ ပါရမီက အက်ဥ္း အေနနဲ႔ (၁၀)ပါး၊ အက်ယ္အေနနဲ႔ဆိုရင္ေတာ့ အျပား(၃၀)က်င့္ရပါတယ္။ ဒါ့အျပင္လည္း စြန္႔နိဳင္ခဲေသာ စြန္႔ျခင္းႀကီးငါးပါး ကိုပါ ျဖည့္စြန္႔ေတာ္မူခဲ့ပါတယ္။

၂၀သေခၤ်ႏွင့္ ကမၻာတစ္သိန္းအထက္က ဗုဒၶအေလာင္းေတာ္ႏွင့္ ဗုဒၶ၀င္အစဤဘဒၵကမၻာမွေရတြက္ေသာ္ ကမၻာေပါင္း၂၀သေခၤ်ႏွင့္ ကမၻာတစ္သိန္း အထက္
 ေပါရာဏဒီပကၤရာဗုဒၶ ပြင့္သည့္ကာလတြင္
 ေဂါတမဗုဒၶေလာင္းလ်ာသည္ ဘုရင္သမီးေတာ္ (အမ်ဳိးသမီး)ဘ၀၌
ၿဖစ္ခဲ့သည္။

ေပါရာဏဒီပကၤရာဗုဒၶ၏ လူ႕ဘ၀က ႏွမေတာ္လည္းၿဖစ္သည္။ မင္းသမီးသည္ တစ္ေန႕ေသာ ညေနအခါတြင္ ဆီးမီးအလို႕ငွာ မုန္႕ညွင္းဆီကုိအလွဴခံေနေသာ ရဟန္းေတာ္တစ္ပါးအား မုန္႕ညွင္းဆီလွဴဒါန္းၿပီး ဗုဒၶၿဖစ္ရန္ဆုပန္ခဲ့သည္။
 ေပါရာဏဒီပကၤရာဗုဒၶက ေဂါတမဗုဒၶေလာင္းလ်ာမင္းသမီးအား ေယာက္်ားဘ၀ကုိအရင္ဆုေတာင္းရန္ညြန္ႀကားခ့ဲသည္။  

မင္းသမီး ေလာင္းလွဴလုိက္ေသာ ဆီးမီးကုိ အလွဴခံေသာရဟန္းေတာ္သည္ ဒီပကၤရာဗုဒၶကဲ့သုိ႕ဗုဒၶၿဖစ္ရန္ဆုေတာင္းခဲ့ရာ-" ဗုဒၶက ထုိရဟန္းေတာ္အား ေနာင္ ၁၆-သေခၤ် ကမၻာတစ္သိန္းႀကာေအာင္ ပါရမီၿဖည့္ေတာ္မူၿပီးေနာက္ ဒီပကၤရာဗုဒၶ (၀ီရိယ ဓိက) သုေမဓာရွင္ရေသ့အား ဗ်ာဒိန္ေပးေတာ္မူမည့္ ဘုရားတစ္ဆူ ၿဖစ္လာမည္ " ဟုဗ်ာဒိတ္ေပးခဲ့သည္။ မင္းသမီးသည္ ဗ်ာဒိတ္ရ ရဟန္းေတာ္ထံတြင္ေနာက္ေန႕၌  မုန္႕ညွင္းဆီ ဒါနၿပဳၿပီးေယာက္်ားဘ၀ကုိဆုပန္ခဲ့သည္။  မင္းသမီးသည္ ဒီပကၤ ရာဗုဒၶေလာင္းလ်ာရဟန္းေတာ္ႏွင့္အတူအသက္ထက္ဆုံး ဒါန၊ သီလ၊ ဘာ၀နာမွဳၿပဳကာ ပါရမီအတူၿဖည့္ေတာ္မူခဲ့သည္။

 ၇-သေခ်ၤ ႏွင့္ ကမၻာတစ္သိန္း ( ပထမကာလႀကီး)

 ထုိ႕ေနာက္ ေယာက္်ားဘ၀အၿဖစ္ကုိရရွိေနၿပီးၿဖစ္သည့္ ေဂါတမဗုဒၶေလာင္းလ်ာ အမ်ဳိးသားသည္ ကမၻာေပါင္း ၇-သေခ်ၤကာလအတြင္းပြင့္ေတာ္မူေသာ ဗုဒၶေပါင္း ၁-သိန္း ၂-ေသာင္း ၅-ေထာင္ဆူတုိ႕ထံတြင္  ဒါန၊ သီလ၊ ဘာ၀နာမွဳၿပဳၿပီး ဗုဒၶၿဖစ္ရန္ စိတ္ထဲမွဆုပန္ခဲ့သည္။ဤကာလသည္ ေဂါတမဗုဒၶေလာင္းသည္ " ဗုဒၶၿဖစ္လုိစိတ္ " ၿပင္းၿပစြာထားကာ ပါရမီၿဖည့္ရသည့္ ပထမဆုံးကာလႀကီးၿဖစ္သည္။

ေဒါသကုိ ဘယ္လုိပယ္

တစ္ခါတစ္ေလ ေဒါသ ျဖစ္မိတဲ့အခါ ရင္ထဲက"ဒုတ္. ဒုတ္" ဒုတ္ ဒုတ္"နဲ႔ အိပ္မေပ်ာ္ေတာ့ပါဘူး။
 ေဒါသျဖစ္တာထက္ အိပ္မေပ်ာ္တာက ပုိေတာင္ စိတ္ဆင္းရဲရပါတယ္။ 
အဲဒီ အိပ္မေပ်ာ္တာ တစ္ခ်က္နဲ ့တင္
 ေဒါသ မျဖစ္ခ်င္တာပါ။ မျဖစ္ခ်င္ေပမယ့္ ျဖစ္နရတုန္းပါ။ 

အနာဂါမ္ မျဖစ္ သေရြ႔ေတာ့  
 ေဒါသ ျဖစ္ေနရဦးမွာပါ။ 

ဒါေၾကာင့္ ေဒါသကုိ ဘယ္လုိ ပယ္ရမလဲ ဆုိတာကုိ သိပ္သိခ်င္တာပါ။ မဟာစည္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးက ေဒါသနဲ႔ပတ္သက္လုိ႔၀မၼိကသုတ္တရားေတာ္မွာမ်က္ေမွာက္ေခတ္တကယ့္ျဖစ္စဥ္ ဇာတ္လမ္းေလးတစ္ပုဒ္ကုိ ထည့္ေဟာ ထား ဖူးပါတယ္။ ေဟာစဥ္တရားေတာ္က ဒီလုိပါ။

*** တစ္ခါက … သုဓမၼ၀တီပုံႏွိပ္တုိက္ တုိက္အုပ္ ဦးပန္းေမာင္ဆုိတဲ့ ဒကာႀကီးကမွတ္ဖြယ္ ၀တၳဳကေလး တစ္ခုကုိ ေျပာပါတယ္။ ဦးပန္းေမာင္ဆုိတာၾကားေကာင္းၾကားဖူးပါလိမ့္မယ္။ အဲဒီဦးပန္းေမာင္က ေရဒီယုိထဲကေနျပီးေတာ့ "မျဖစ္စေလာက္တရားေတာ္" ေဟာမယ္ဆုိလုိ႔ "ဘာမ်ား ေဟာမွာပါလိမ့္မတုန္း" လုိ႔ဘုန္းႀကီးကနားေထာင္ေနတယ္။ သူ ေျပာပုံကမျဖစ္စေလာက္ကေလးနဲ႔လည္း ဒုကၡျဖစ္တတ္တယ္၊ မျဖစ္စေလာက္ကေလးပဲဆုိျပီးေတာ့မရုိမေသမလုပ္လုိက္ပါနဲ႔တဲ့။ ဒကာလူေရာ အဲဒီတုန္းက မၾကားလုိက္ဘူးလား၊ မၾကားဘူးတဲ့သူေတြကပဲ မ်ားပါလိမ့္မယ္။ မျဖစ္စေလာက္ တရားေတာ္တဲ့၊ သူ ဥစၥာေကာင္း တယ္၊ အမည္ေပးပုံကေလးကိုက သိပ္ေကာင္းေနတယ္။

မိဘတို႔အား အေကာင္းဆုံး ေက်းဇူးဆပ္နည္း                                   
                                  မိဘတို႔အား အေကာင္းဆုံး ေက်းဇူးဆပ္နည္း

                 “ ပခံုးထက္၌ ထမ္းလ်က္္ထား အမိ အဖအား - ေညာင္းညာပင္ပန္း ႏွိပ္နယ္ေပး
                        ေရပူေရေအး ေပး - က်င္ၾကီးက်င္ငယ္စြန္႕ေပေစ လုပ္ေႂကြးျပဳစုေပ ”
                          ရဟန္းတို႔၊ ဤသို႕ပင္ အသက္ထက္ဆံုးလုပ္ေကၽြးျပဳစုေသာ္လည္း
                   အမိအဖတို႔အေပၚ၌ လုပ္သင့္လုပ္ထိုက္သည္ကို ျပဳလုပ္ေပးသည္ မမည္ေသး။

                     ရဟန္းတို႔၊ အမွန္စင္စစ္အားျဖင့္ အၾကင္သူသည္ သဒၶါတရား ေခါင္းပါးေသာ
                                မိဘတို႔ကို သဒၶါတရား ရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပး၏။
                          သီလမရွိေသာ မိဘတို႔ကို သီလရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပး၏။
                    ႏွေျမာ၀န္တိုေသာ မိဘတို႔ကို စြန္႔ၾကဲလွဴဒါန္းေအာင္ေဆာင္ရြက္ေပး၏။
                        ပညာမရွိေသာ မိဘတို႔ကို ပညာရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပး၏။
                                     ဤသို႕ ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းအားျဖင့္
                     အမိအဖတို႔ အေပၚ၌ လုပ္သင့္လုပ္ထိုက္သည္ကို လုပ္သည္ မည္၏။

                                                လကၤာ by the eXistence
                                                ................................
                        ဘုရားရွင္ေသာ္မွ ႏို႕တစ္လံုးဖိုးသာေက် " ဆိုတာ ဟုတ္ရဲ့လား

                      "ဘုရားရွင္ေသာ္မွ ႏို႔တစ္လံုးဖိုးသာေက်" ဟူေသာအသံုးအႏႈန္းမွာ
                                    ေထရ၀ါဒပိဋကတ္ေတာ္တြင္ လံုး၀မပါ၀င္ပါ။ 

              ယင္းစကားမွန္၏ - မွား၏ ဟူသည္ကို မိေထြးေတာ္ ေဂါတမီ၏ ျမတ္စြာဘုရားထံ
                 ေလွ်ာက္ထားခ်က္ကို ေလ့လာၾကည့္ရံုမွ်ႏွင့္ အေျဖမွန္ကို ေတြ႕ႏိုင္ပါသည္။
                      မိေထြးေတာ္ ေဂါတမီက ဘုရားရွင္အား ဤသို႔ေလွ်ာက္ထားခဲ့ပါ၏။
 " သားေတာ္ ဘုရား၊ သားေတာ္ဘုရားကို မယ္ေတာ္က တိုက္ေကၽြးခဲ့တဲ့ ပကတိႏို႔ရည္က သားေတာ္ရဲ့ ပကတိ ကိုယ္ခႏၶာ ၾကီးထြားျပီး အို၊ နာ၊ ေသ ကိုပဲ ေပးစြမ္းႏိုင္ပါတယ္။ သားေတာ္ဘုရားက မယ္ေတာ္ကို တိုက္ေကၽြးတဲ့ ဓမၼႏို႔ရည္က မယ္ေတာ္ရဲ႔တရားခႏၶာကိုယ္ၾကီးကို ၾကီးထြားေစျပီး မအို၊ မနာ၊ မေသရာ ျမတ္နိဗၺာန္ကို ေပးပါတယ္။
                    သားေတာ္ ဘုရားကို မယ္ေတာ္က တိုက္ေကၽြးခဲ့တဲ့ ပကတိႏို႔ရည္ထက္
                   သားေတာ္ဘုရားက တိုက္ေကၽြးခဲ့တဲ့ ဓမၼႏို႔ရည္က တန္ဖိုးၾကီးလွပါတယ္။
                    သားေတာ္ဘုရားသည္ မယ္ေတာ္အေပၚမွာ ႏို႔ဖိုးအေၾကြးမရွိေတာ့ပါ။
                                                  ႏို႔ဖိုးေၾကြးေက်ပါျပီ "

ဘဝ နိမ့္ျခင္း ျမင့္ျခင္း၏ အေၾကာင္းရင္းကိုယ့္ဘဝကိုယ္ တန္ဖိုးရွိတာကိုလည္း သိရမယ္။ သိသည့္အားေလ်ာ္စြာ တန္ဖိုးရွိစြာနဲ႕လည္း အသုံးခ်တတ္ရမယ္ ဟုတ္လား။ ဒါမွ တစ္ဆင့္ထက္တစ္ဆင့္ ျမင့္မယ္ မဟုတ္လား။ တန္ဖိုးရွိတဲ့ဘဝေလး လက္လြတ္ ဆုံးရွုံးသြားမယ္ဆိုရင္ျဖင့္ေပါ့ေလ၊ ကိုယ့္ဘဝတစ္ခုကို ျမင့္တယ္ နိမ့္တယ္၊ ျမင့္ေအာင္လုပ္တယ္ဆိုတာ ဘယ္သူမွ လုပ္တာမဟုတ္ဘူး ကိုယ္ကလုပ္တာ။

စာဏက်နီတိဆရာေတာ္က ဒီအတိုင္းဆိုတယ္။

ဘဝျမင့္တယ္ နိမ့္တယ္ဆိုတာ ဘယ္သူမွလုပ္တာ မဟုတ္ဘူး၊ ကိုယ့္ဟာကိုယ္ပဲလုပ္တာ။ ဥပမာအားျဖင့္ ေျပာမယ္ကြာတဲ့။

ေရတြင္းတူးတဲ့ လူတစ္ေယာက္ကို ၾကည့္ပါ။ ေရတြင္းတူးတဲ့ လူတစ္ေယာက္ဟာ ေဗြလွည့္လွည့္ျပီး တူးသြားလိုက္တာ တျဖည္းျဖည္းနဲ႕ ဒီလူသည္ နိမ့္သြားတာလား၊ ျမင့္သြားတာလား။

"နိမ့္သြားတာပါဘုရား"

ဒီလိုနိမ့္သြားတာဟာ ကိုယ္လုပ္လို႕လား၊ သူမ်ားလုပ္တာလား။

"ကိုယ့္ဖာသာ ကိုယ္လုပ္တာပါဘုရား"

ကိုယ့္ဘဝကိုလည္း ဒီအတိုင္းပဲတဲ့။ ဒကာၾကီးေတြ ဒကာမၾကီးေတြ သူမ်ားျမႇင့္လို႕ မရဘူး။ ကိုယ့္ဖာသာကိုယ္ျမႇင့္ရမယ္။ သူမ်ားႏွိမ့္လို႕လည္း။

ေကာသလမင္းႀကီး၏ အိမ္မက္ (၁၆) ခ်က္
(၁) အေမး ။ ႏြားနက္ေလးခု၊ ေဝွ႕မႈဟန္ျပင္၊ မေဝွ႕ၾကဘဲ၊ ေရွာင္လြဲသည္ျမင္။ 
အေျဖ။ အေရွ႕အေနာက္၊ ေတာင္ ေျမာက္ မိုးဆင္၊ ျခိမ္းသံေပး မိုးေဝးလြင့္ေပ်ာက္စင္။


- အရပ္ေလးမ်က္ႏွာမွ ေလးခုေသာ ႏြားလား ဥသဘတို႔သည္ လာလတ္၍ မင္းရင္ျပင္၌ ေဝွ႔မည္ဟု တြန္ျမည္ ၾကံဳးဝါးလ်က္ မေဝွ႔ပဲသာလွ်င္ ဖဲေလကုန္သည္ဟု ျမင္မက္ပါသည္။


- ေနာင္အခါ တရားမေစာင့္ေသာ မင္းတို႔ လက္ထက္၌ အရပ္ေလးမ်က္ႏွာမွ မိုးတို႔သည္ ရြာအံသကဲ့သို႔ ထစ္ႀကိဳးလ်က္ မရြာပဲသာလွ်င္ ေပ်ာက္ပ်က္ ကုန္လတၱံ႔။ ထိုအခါ ေကာက္ပဲသီးႏွံတို႔ ပ်က္ဆီး၍ လူတို႔၌ အစာေရစာ ရွားပါး ငတ္မြတ္ျခင္း ျဖစ္လတၱံ႔။

(၂) အေမး ။ ေျမကမၾကြ၊ ငယ္လွသစ္ပင္၊ ဖူးငံုရင့္ၿပီး၊ ပြင့္သီးေတြ႕ျမင္။ 
အေျဖ ။ အရြယ္မမွ်၊ ပ်ိဳမ လံုခင္၊ သမီးသား၊ လင္ထား အိမ္ေထာင္ဆင္။

- ႏုနယ္ေသးငယ္စြာေသာ အပင္တို႔သည္ ပြင့္ၾက သီးၾကသည္ကို ျမင္မက္ပါသည္။


- ေနာင္အခါ ဆုတ္ယုတ္ေသာကာလ လူတို႔ အသက္တန္း တိုေသာ ကာလ၌ ေယာကၤ်ား မိန္းမတို႔သည္ ထက္သန္ ျပင္းေသာ ရာဂ ရိွကုန္သည္ ျဖစ္၍ ငယ္ရြယ္စဥ္ အခါ၌ပင္ အိမ္ေထာင္ျပဳျခင္း၊ သားေမြးျခင္း တို႔ကို ျပဳကုန္လတၱံ႔။

Facebook ကေနတစ္ခုခု ေျပာခဲ့ႏိုင္ပါတယ္