လူသားမ်ားမဖူးရေသာေစတီထူး သံုးဆူ


 (၁) စူဠာမဏိေစတီေတာ္ 
(၂) ဒုႆေစတီေတာ္ 
(၃) မေဟသရေစတီေတာ္ 

( ၁ ) စူဠာမဏိေစတီေတာ္ 

တာဝတိံသာနတ္ျပည္တြင္ ျမတ္စြာဘုရား၏ ဆံေတာ္ျမတ္အား 
႒ာပနာ၍ သိၾကားမင္းတည္ထားေသာ ေစတီျဖစ္၍ အျမင့္ယူဇနာ ( ၃၀ )
ရွိ၏။

( ၂ ) ဒုႆေစတီေတာ္ 

သုဒၶါဝါသ ျဗဟၼာ႔ဘံုတြင္ အနာဂါမ္ပုဂၢိဳလ္ ျဗဟၼာျဖစ္ေသာ ( ဃဋိကာရ
ျဗဟၼာ ) ႀကီးက ျမတ္စြာဘုရား၏ ဝတ္လဲေတာ္ကို ႒ာပနာ၍ တည္ထားေသာ
ေစတီေတာ္ျဖစ္သည္။ အျမင့္ယူဇနာ ( ၁၂ ) ရွိ၏။

( ၃ ) မေဟသရေစတီေတာ္ 

ဟိမႏၲာေတာင္အတြင္းရွိ မႏၵာဂီရိအမည္ရွိ ေတာင္တြင္ မေဟသာရနတ္မင္းမွ 
ျမတ္စြာဘုရားရွင္နွင့္ တန္ခိုးၿပိဳင္ရာ ရံႈးနိမ္႔ၿပီး ျမတ္စြာဘုရားထံ ဥပသကာအျဖစ္
ခံယူခဲ႔သည္။ျမတ္စြာဘုရားရွင္အား ရုပ္ပြားေတာ္သဏၭာန္ကို ကိုးကြယ္ခြင့္ေပးရန္
ေလွ်ာက္ထားရာ ခြင့္ျပဳခဲ႔သျဖင့္ ရတနာခုနွစ္ပါးနွင့္ဆန္းၾကယ္ေသာေက်ာင္းေတာ္ 
ႀကီးေဆာက္လုပ္ၿပီး ဂႏၶကုဋိတိုက္ဖန္ဆင္းကာ လကၡဏာေတာ္ႀကီးငယ္တို႔ျဖင့္တင့္
္႔တယ္ေသာ ဘုရားရွင္၏ ရုပ္တုေတာ္ကို ျပဳလုပ္ၿပီး ေမ်ာက္မင္းတစ္ေကာင္ကို 
အၿခံအရံနွင့္တကြ ေက်ာင္းပရိေဘာဂကို ျပဳျပင္ေဆာင္ရြက္ရန္ အပ္နွံထားသည္။ 

ေစတီေတာ္မ်ား၏ အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ဆက္လက္တင္ျပပါမည္။
ထီးခ်ိဳင့္ၿမိဳ႔ တည္ေတာဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး၏ယေန႔ ဗုဒၶဝါဒဆိုင္ရာအေမးအေျဖ
မ်ားစာအုပ္မွ ေကာက္နုတ္တင္ျပထားပါသည္။