တရားေခါင္းေထာင္လာေအာင္ ဘုရားေက်ာင္းေဆာင္လို႔ေခၚပါ


ျမတ္စြာဘုရား၏ ရုပ္ပြားေတာ္၊ ပံုေတာ္မ်ားထားရွိ ပူေဇာ္ရာကို ဒီေနရာမွာ “ဘုရားေက်ာင္းေဆာင္” လိုသံုးႏႈန္းထားပါတယ္။ ဘုရားစင္လို႔ မသံုးႏႈန္းပါဘူး။ အမ်ားအားျဖင့္ေတာ့ ဘုရားစင္လို႔ ေျပာၾကတယ္။ ဘုရားစင္လို႔ ေျပာလိုက္ေတာ့ စာအုပ္စင္၊ ပန္းကန္စင္တို႔၊ ဖိနပ္စင္တို႔၊ နတ္စင္တို႔၊ ေရအိုးစင္တုိ႔၊ အိမ္မွာရွိတဲ့အျခားစင္ေတြနဲ႔ ေရာမသြားႏိုင္ဘူးလား။ ေရာသြားႏိုင္တယ္ေနာ္။

ေနာက္ျပီး ဘုရားသီတင္သံုးေတာ္မူတဲ့ ေနရာကို စင္ လို႔ေျပာေတာ့ ေလးနက္ခံညားမႈေရာ ရွိပါ့မလား။ မရွိဘူးေပါ့ေနာ္။

အဲဒီေတာ့ ဘုရားစင္လို႔ မသံုးႏႈန္းေတာ့ဘဲနဲ႔ ဘုရားေက်ာင္းေဆာင္ လို႔ သံုးႏႈန္းတာ ေကာင္းပါတယ္။

ဘုရားစင္ ဆိုတဲ့ အသံုးအႏႈန္း သံုးရတာနဲ႔ ဘုရားေက်ာင္းေဆာင္ ဆိုတဲ့အသံုးအႏႈန္း သံုးရတာ အရသာခ်င္း တူရဲ႔လား။ မတူဘူးေနာ္။

ဘုရားေက်ာင္းေဆာင္ လို႔ေျပာလိုက္တာနဲ႔ကို အိမ္မွာရွိတဲ႔ ဘုရားကို ေက်ာင္းၾကီးတစ္ေဆာင္ ေဆာက္လုပ္လွဴဒန္းထားရသလိုမ်ိဳး ျဖစ္သြားတာကိုး။ ဒါ့ေၾကာင့္ စာအုပ္စင္တို႔၊ ပန္းကန္စင္တို႔၊ ဖိနပ္စင္တို႔၊ နတ္စင္တို႔၊ ေရအိုးစင္တုိ႔နဲ႔ ေရာမွာစိုးလို႔ ဘုးရားေက်ာင္းေဆာင္ လို႔ ပဲသံုးႏႈန္းတာ ေကာင္းပါတယ္။

ဘုရားေက်ာင္းေဆာင္လို႔ ေခၚေ၀ၚသံုးႏႈန္းလိုက္ျခင္းအားျဖင့္ သူေတာ္ေကာင္းတရား ငါးပါး ႏိုးၾကြ လာႏိုင္ပါတယ္။သူေတာ္ေကာင္းတရားေတြ ပိုျပီး ေခါင္းေထာင္လာ ႏိုင္တာေပါ့ကြယ္။ အဲဒီေတာ့ တရားေခါင္းေထာင္လာေအာင္ ဘုရားေက်ာင္းေဆာင္ လို႔ ေခၚပါလို ပဲ ေျပာရေတာ့မွာေပါ့။

ေရႊပါရမီေတာရ အရွင္ဆႏၵာဓိက 
နံသာျဖင့္ထံုမြမ္းအပ္ေသာ စာအုပ္မွ

ျပန္လည္ကူးယူလွဴဒါန္းသည္
ေရႊအိမ္စည္

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10202332839460466&set=a.1404800958156.144042.1176337662&type=1&theater