ေလာကကို ဘယ္သူႏွိပ္စက္ေနသနည္း


နတ္မွာ ျပႆနာမရွိ ၊ ေတာင္ေတြးေျမာက္ေတြးႏွင့္ အၿငိမ္မေနတတ္ ၊ ဆတ္ေဆာ့ေသာ နတ္မွာ ျပႆနာ ကပ္လာ၏။
နတ္သားတစ္ေယာက္သည္ ေလာကအေၾကာင္းကို ေပါက္ေပါက္ရွာရွာ ႀကံစည္ေလ၏။ အေတြးနယ္ပယ္ကို က်ယ္က်ယ္ခ်႕ဲ ၊ ဉာဏ္စြမ္းကိုရွိသမ်ွထုတ္၍ သံုးၾကည့္သည္။ အေျဖကိုကား သူ မေတြ႕ေလ။ ၾကာေသာ္ ထိုနတ္သား၏ ကိုယ္တြင္ ျပႆနာကပ္ေနျခင္းသာ အဖတ္တင္ရံုမက ကိုယ္ပန္းစိတ္ပန္း ျဖစ္လာသည္။ ထိုအခါ ထိုနတ္သားသည္ ဗုဒၶျမတ္ဘုရားအား သြား၍ သတိရမိလာသည့္အေလ်ာက္ ကသီလင္တႏွင့္ ဗုဒၶေရွ႕ေတာ္ဝင္၍ သူ႔ျပႆနာကို ေျဖရွင္းေပးေတာ္မူပါရန္ ပန္ၾကားေလသတည္း။

နတ္သား ေမး။ ။ အို - သံုးေလာကမွန္ကူ သယမ႓ဴ ရွင္ေတာ္ျမတ္ႀကီးဘုရား ၊ (၁) ေလာကကို ႏွိပ္စက္ကလူ ျပဳမူေနသည္ကား အဘယ္အရာပါနည္း။ (၂) ထိုေလာကကို ဘယ္အရာမ်ားက ၿခံရံေနပါသနည္း။ (၃) အဘယ္မည္ေသာ ျမားလက္နက္က ေလာက၏ ႏွလံုးသည္းပြတ္ကို ေဖာက္ထြင္းစူးဝင္ေနပါသနည္း။ (၄) အဘယ္အရာသည္ အခါခပ္သိမ္း ေလာကကို ေလာင္ၿမိဳက္ေနပါသနည္း ဘုရား။ ဤပုစၧာအတြက္ ဗုဒၶျမတ္ဘုရား ႁမြက္ၾကားေတာ္မူသည့္ အေျဖကား - ဗုဒၶ အေျဖ။ ။ ညဥ့္နက္သန္းေခါင္ ၊ ငါ့အေဆာင္သို႔ ၊ ကိုယ္ေရာင္ထင္စြာ ၊ ဝင္ေရာက္လာၿပီး ၊ ျပႆနာတင္ျပ ၊ အို - ေဒဝ။ (၁) ေလာကကို ႏိွပ္စက္ကလူျပဳ၍ ထင္သလိုမင္းမူေနသည္ကား ေသမင္းျဖစ္ေခ်သည္။ (၂) ေလာကကို အိုျခင္းတရားက ၿခံရံေန၏။ (၃) ေလာက၏ ႏွလံုးသားကို တဏွာတည္းဟူေသာ ျမားက ေဖာက္ထြင္းစူးဝင္ေန၏။ (၄) ေလာကကိုု အလိုရမၼက္ တည္းဟူေေသာ ေလာင္မီးက အခါခပ္သိမ္း ေလာင္ၿမိဳက္ေန၏ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ထိုနတ္သားသည္ ဘုရားထံမွ အေျဖကိုရလ်ွင္ ရိုေသစြာ ရွိခိုး၍ ဘုရားသခင္၏ ထံပါးေတာ္မွ ဖဲခြာသြားေလသတည္း။

( သံယုတၱနိကာယ္ ၊ သဂါထာဝဂၢသံယုတ္ပါဠိေတာ္ ၊ ေဒဝတာသံယုတ္ ၊ အဒၶဝဂ္ ၊ အတၱဟတသုတ္ ၊ ၃၇ ၊ ဆ႒မူ )

BTNR မွ ဆရာဒဂုန္ ဦးစန္းေငြ၏ ဗုဒၶကိုယ္တိုင္ ေျဖၾကားခဲ့ရေသာ ေမးခြန္းႏွင့္ ျပႆနာမ်ား စာအုပ္မွ ကူးယူေဖာ္ျပပူေဇာ္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

World Of Wisdom