မဟာနာမ္ ေလ်ွာက္ထားခ်က္ ( ေသလြန္ၿပီးေသာအခါ )


ကပိလဝတ္ျပည္ ၊ နိေျဂာဓာရံု ေက်ာင္းေတာ္၌ ဗုဒၶျမတ္စြာ သီတင္းသံုးေနေတာ္မူစဥ္အခါ ျဖစ္၏ ။ ထိုအခါ မဟာနာမ္ သာကီဝင္မင္းသည္ ဗုဒၶထံသို႔ေရာက္လာခ်ဥ္းကပ္ကာ ဤသို႔ ေလ်ွာက္ထားေလ၏။

" အရွင္ဘုရား - ဤကပိလဝတ္ျပည္သည္ လူဦးေရ ထူထပ္ေပါမ်ား၍ စည္ကားလွပါ၏ ။ လမ္းတို လမ္းရွည္ႏွင့္ ေစ်းအိမ္တို႔လည္း မ်ားျပားလွပါ၏ ၊ အရွင္ဘုရား - တပည့္ေတာ္သည္ ျမတ္စြာဘုရားကို လည္းေကာင္း ၊ သံဃာေတာ္ကို လည္းေကာင္း ဆည္းကပ္ခစားၿပီး၍ ညေနခ်မ္းအခ်ိန္၌ ကပိလဝတ္သို႔ ဝင္သည္ရွိေသာ္ ေျပးလႊာေနေသာ ဆင္ႏွင့္လည္း ေတြ႕ဆံုရပါ၏ ၊ ျမင္း - ရထား - လွည္းတို႔ႏွင့္လည္း ေတြ႕ဆံုရပါ၏ ၊ အရွင္ဘုရား - ထိုအခါမ်ိဳး၌ တပည့္ေတာ္အား ျမတ္စြာဘုရားကို အာရံုျပဳေသာစိတ္သည္ လြတ္သည္သာတည္း ၊ တရာေးတာ္ ၊ သံဃာေတာ္တို႔ကို အာရံုျပဳေသာစိတ္သည္ လြတ္သည္သာတည္း ။

" အရွင္ဘုရား - ထိုအခါ ' ငါသည္ ဤအခ်ိန္၌ ေသရမူ ဘယ္ဘဝသို႔လားေရာက္ရပါမည္နည္း ' ဟု ေတြးေတာမိပါသည္ ဘုရား " ဟု ေလ်ွာက္ထား၏ ။


ထိုအခါ ျမတ္စြာဘုရားက " မဟာနာမ္ - သင္မေၾကာက္ပါႏွင့္ ၊ မစိုးရိမ္ပါႏွင့္ ၊ သင့္အား မယုတ္ညံ့ေသာ ေသျခင္းျဖစ္လတၱ့ံ ။

" မဟာနာမ္ - အၾကင္သူသည္ ရွည္ျမင့္စြာေသာ ကာလပတ္လံုး ယံုၾကည္မႈသဒၶာျဖင့္ ထံုအပ္ေသာ စိတ္ ၊ ေဆာက္တည္မႈ သီလ ၊ အၾကားအျမင္ သုတ ၊ စြန္႔ႀကဲမႈ စာဂ ၊ အသိဉာဏ္ ပညာတို႔ျဖင့္ ထံုအပ္ေသာ စိတ္ရွိသူျဖစ္၏ ၊ ထိုသူ၏ ခႏၶာ ရုပ္သည္ မဟာဘုတ္ေလးပါး အစုအေဝးျဖစ္၏ ၊ ထမင္း , မုန္႔ စေသာ အစာအဟာရတို႔ျဖင့္ ႀကီးပြားရ၏ ၊ ျပဳျပင္ ထိန္းမတ္ေပးရျခင္း သေဘာရွိ၏ ၊ မတည္ၿမဲျခင္း ၊ ၿပိဳကဲြပ်က္စီးျခင္း သေဘာရွိ၏ ၊

" ထိုခႏၶာကိုယ္ရုပ္ကို က်ီးငွက္တို႔လည္း ထိုးဆိတ္ကုန္၏ ၊ ေတာေခြး ၊ အိမ္ေခြးႏွင့္ ပိုးေလာက္တို႔လည္း ခဲစားၾကကုန္၏ ၊ သို႔ေသာ္ မဟာနာမ္ - ထိုသူ၏ သဒါၶ ၊ သီလ ၊ စာဂ ၊ ပညာတို႔ျဖင့္ ရွည္ျမင့္စြာေသာ ကာလပတ္လံုး ထံုအပ္ေသာ စိတ္သည္ကား အထက္သို႔သာ တက္ေလ့ရွိေပ၏ ၊ ထူးျခားစြာ သြားေလ့ရွိေပ၏ ။

( အားႀကီးရာသို႔ ကိုင္းၫြတ္ျခင္း )

" မဟာနာမ္ - ဥပမာအားျဖင့္ကား ေထာပတ္အိုးကို ေရအိုင္ထဲ၌ ရိုက္ခဲြလိုက္ေသာအခါ အိုးျခမ္းကဲြတို႔သည္ ေရေအာက္သို႔ က်ေရာက္၍ ေထာပတ္တို႔သည္ ေရေပၚသို႔ တက္ေရာက္ကုန္သကဲ့သို႔တည္း ။

" မဟာနာမ္ အေရွ႕အရပ္သို႔ ကိုင္းၫႊတ္လ်က္ရွိေသာ သစ္ပင္ကို အရင္းမွ ျဖတ္ပိုင္းေသာ္ ထိုသစ္ပင္သည္ အဘယ္အရပ္သို႔ လဲက်ေပမည္နည္း ၊ မဟာနာမ္ ထိုသစ္ပင္သည္ အေရွ႕အရပ္သို႔သာလ်ွင္ လဲက်မည္ မဟုတ္လား ။

" မဟာနာမ္ - ထိုဥပမာအတိုင္းပင္တည္း ၊ အရိယာပုဂၢိဳလ္တို႔ ႏွစ္သက္ေသာ သူေတာ္ေကာင္းတရားႏွင့္ ျပည့္စံု ထံုမြမ္းၿပီးသူသည္ နိဗၺာန္သို႔ ေရွ႕ရႈကိုင္းၫြတ္သည္သာျဖစ္၏ ၊ ထို႔ေၾကာင့္ မဟာနာမ္ - စိုးရိမ္ေၾကာင့္ၾက မျဖစ္ပါႏွင့္ ၊ သင္၏ေသျခင္းသည္ ေကာင္းေသာေသျခင္း ျဖစ္လတၱံ့ ၊ သင္၏ လားရာဂတိသည္ မယုတ္ညံ့ေသာ ဂတိ ျဖစ္လတၱံ့ " ဟု မိန္႔ၾကားေတာ္မူ၏ ။

( မဟာဝဂၢ သံယုတ္ပါဠိေတာ္ ၊ ေသာတာပတၱိသံယုတ္ ၊ သရဏာနိဝဂ္ ၊ မဟာနာမသုတ္ )

BTNR မွ ဆရာေလးၿမိဳင္၏ ဗုဒၶ၏ ဝါဒစစ္ပဲြမ်ား စာအုပ္မွ ကူးယူေဖာ္ျပျခင္းျဖစ္ပါသည္ ။

World Of Wisdom