ဗုဒၶဥာဏ္ေတာ္ကို ေ၀ဖန္ေသာ ဘာသာၿခား



ဒကာ ။ ဆရာေတာ္တို႔ဘုရားက သဗၺညဳတ သိစရာမွန္သမွ် အကုန္သိတယ္ လို႔လည္း ေျပာၾကတယ္ ။ တစ္ခါ အခုလို သာသနာႏွစ္ ၾကာလာတဲ႔အခ်ိန္မွာ အဆိုးဆံုး ဘာသာျခားတစ္ခု ေပၚလာလိမ္႔မယ္ ။အဲဒီဘာသာျခားေတြက ဗုဒၶဘာသာကို လူေဖာက္ သာသနာျပဳျပီးဖ်က္ဆီးၾကလိမ္႔မည္လို႔ေဟာခဲ႔တယ္လို႔လည္း တပည္႔ေတာ္ မၾကားဖူးပါ ဘုရား ။ဒီေတာ႔ အကုန္သိတယ္ဆိုရင္လည္း ဒီအေၾကာင္းေတြ ေဟာခဲ႔ရမယ္ ။ အခု မေဟာခဲ႔ပံုကိုေထာက္ေသာအားျဖင္႔ ဒီအေၾကာင္းေတြျဖစ္လာမယ္ဆိုတာ မသိလို႔ဆိုတဲ႔သေဘာ သက္ေရာက္မေနဘူးလား ဘုရား ။

ဆရာေတာ္ ။ ဒကာ ၊ ဒကာတို႔အိမ္၀ိုင္းမွာ သရက္ပင္ ၊ ဘယ္ႏွစ္ပင္ရွိတုန္း ။
ဒကာ ။ ေလးပင္ရွိပါတယ္ဘုရား ။
ဆရာေတာ္ ။ အုန္းပင္ေရာ ဘယ္ႏွစ္ပင္ရွိတုန္း ။
ဒကာ ။ ငါးပင္ရွိပါတယ္ ဘုရား ။

ဆရာေတာ္ ။ ဒါနဲ႔ ျမက္ပင္ေတြေရာ ဘယ္ႏွစ္ပင္ရွိတုန္း ။
ဒကာ ။ ဟာ…..ျမက္ပင္ေတြေတာ႔ တပည္႔ေတာ္ ဘယ္ေရတြက္ထားမလဲဘုရား။
ဆရာေတာ္ ။ သရက္ပင္ ၊ အုန္းပင္ က်ေတာ႔ ေရတြက္ထားျပီး ျမက္ပင္က်ေတာ႔ဘာလို႔
ေရတြက္မထားတာလဲ ။

ဒကာ ။သရက္ပင္ ၊ အုန္းပင္ ကေတာ႔ တန္ဘိုးရွိတဲ႔အပင္ဆိုေတာ႔ မွတ္ထားတာေပါ႔ဘုရား ။ ျမက္ပင္ေတြကေတာ႔ ေကာင္းက်ဳိးမျပဳတဲ႔ အပင္ေတြဆိုေတာ႔ ဘယ္ေရတြက္ျပီး မွတ္ထားေတာ႔မလဲ ဘုရား ။

ဆရာေတာ္ ။ ဒကာ ၊ အဲဒီဥပမာအတိုင္းပဲ ၊ဗုဒၶကမသိလို႔မဟုတ္ဘူးသိတယ္။ဒါေပမယ္႔ဒကာကိုယ္တိုင္
တန္ဘိုးမရွိတဲ႔ ျမက္ပင္ေတြကို ေရတြက္ျပီးမွတ္မထားသလိုဗုဒၶကလည္း တန္ဘိုးမရွိတဲ႔ ျမက္အမႈိက္
ေလာက္အဆင္႔သာရွိတဲ႔ ဒကာတို႔ဘာသာ၀င္ေတြကိုလည္း လူစာရင္းမသြင္းတဲ႔ အတြက္ တကူးတက ထည္႔မေဟာခဲ႔တာ ။

အေတြးအေခၚ အသိဥာဏ္ ရွိတဲ႔လူသားေတြ လက္မခံတဲ႔ ဒကာတို႔ဘာသာဟာလည္း ၾကာေလ ကမၻာက ေပ်ာက္ေလ ျဖစ္သြားမွာကို ၾကိဳသိလို႔ ဘာမွပူစရာမရွိလို႔ ဗုဒၶက ၾကိဳမေဟာခဲ႔တာပဲ ဒကာ ။

ထို ဘာသာျခားဒကာကား ေခါင္းငိုက္စိုက္ခ်လ်က္ ဘာမွ ဆက္ မေျပာနိုင္ေတာ႔ေပ။

ေမတၱာရွင္ ( ေရႊျပည္သာ ) ဘ၀ႏွင္႔ရင္းရေသာအေတြ႔အၾကံဳႏွင္႔အေတြးအျမင္မ်ား-စာ-၁၈၇