ဘဝ နိမ့္ျခင္း ျမင့္ျခင္း၏ အေၾကာင္းရင္းကိုယ့္ဘဝကိုယ္ တန္ဖိုးရွိတာကိုလည္း သိရမယ္။ သိသည့္အားေလ်ာ္စြာ တန္ဖိုးရွိစြာနဲ႕လည္း အသုံးခ်တတ္ရမယ္ ဟုတ္လား။ ဒါမွ တစ္ဆင့္ထက္တစ္ဆင့္ ျမင့္မယ္ မဟုတ္လား။ တန္ဖိုးရွိတဲ့ဘဝေလး လက္လြတ္ ဆုံးရွုံးသြားမယ္ဆိုရင္ျဖင့္ေပါ့ေလ၊ ကိုယ့္ဘဝတစ္ခုကို ျမင့္တယ္ နိမ့္တယ္၊ ျမင့္ေအာင္လုပ္တယ္ဆိုတာ ဘယ္သူမွ လုပ္တာမဟုတ္ဘူး ကိုယ္ကလုပ္တာ။

စာဏက်နီတိဆရာေတာ္က ဒီအတိုင္းဆိုတယ္။

ဘဝျမင့္တယ္ နိမ့္တယ္ဆိုတာ ဘယ္သူမွလုပ္တာ မဟုတ္ဘူး၊ ကိုယ့္ဟာကိုယ္ပဲလုပ္တာ။ ဥပမာအားျဖင့္ ေျပာမယ္ကြာတဲ့။

ေရတြင္းတူးတဲ့ လူတစ္ေယာက္ကို ၾကည့္ပါ။ ေရတြင္းတူးတဲ့ လူတစ္ေယာက္ဟာ ေဗြလွည့္လွည့္ျပီး တူးသြားလိုက္တာ တျဖည္းျဖည္းနဲ႕ ဒီလူသည္ နိမ့္သြားတာလား၊ ျမင့္သြားတာလား။

"နိမ့္သြားတာပါဘုရား"

ဒီလိုနိမ့္သြားတာဟာ ကိုယ္လုပ္လို႕လား၊ သူမ်ားလုပ္တာလား။

"ကိုယ့္ဖာသာ ကိုယ္လုပ္တာပါဘုရား"

ကိုယ့္ဘဝကိုလည္း ဒီအတိုင္းပဲတဲ့။ ဒကာၾကီးေတြ ဒကာမၾကီးေတြ သူမ်ားျမႇင့္လို႕ မရဘူး။ ကိုယ့္ဖာသာကိုယ္ျမႇင့္ရမယ္။ သူမ်ားႏွိမ့္လို႕လည္း။

"မရပါဘုရား"

ကိုယ့္ဖာသာကိုယ္ႏွိမ့္တာ၊ ေနာက္တစ္နည္း ဥပမာ တစ္ခုကြာတဲ့။ အုတ္ပံုေပၚမွာ ထိုင္ျပီးေတာ့ အုတ္စီတဲ့လူတစ္ေယာက္ကို ၾကည့္ဦးတဲ့၊ တစ္ခါတည္းအုတ္ပုံေပၚ  ေဗြလွည့္လွည့္ျပီး စီသြားလိုက္တာ တျဖည္းျဖည္းနဲ႕ ျမင့္သြားတာလား၊ နိမ့္သြားတာလား။

"ျမႇင့္သြားပါတယ္ဘုရား"

သူမ်ားျမင့္တာလား၊ ကိုယ့္ဟာကိုယ္ျမင့္တာလား။

"ကိုယ့္ဟာကိုယ္ ျမင့္တာပါဘုရား"

ဘဝတစ္ခုဆိုတာ ဒကာၾကီးေတြ ဒကာမၾကီးေတြ၊ နိမ့္က်ေအာင္ သူတစ္ပါးက အပါယ္ေလးပါးတြန္းခ်လို႕ရတာမဟုတ္ပဲနဲ႕။ အပါယ္ေလးပါးက်ေအာင္ သူမ်ားကလုပ္တာလား၊ ကိုယ္ကိုယ္တိုင္လုပ္တာလား။

"ကိုယ္ကိုယ္တိုင္လုပ္တာပါ ဘုရား"

နိဗၺာန္ေရာက္ေအာင္ လုပ္တာလည္းပဲ သူမ်ားလုပ္ေပး လို႕ရတာလား ကိုယ္ကိုယ္တိုင္ အားထုတ္လို႕ရတာလား။

"ကိုယ္ကိုယ္တိုင္ အားထုတ္လို႕ ရတာပါ ဘုရား"

ဘဝတစ္ခု နိမ့္တယ္ျမင့္တယ္ဆိုတာ မိမိသာလွ်င္ပဓာနပါ။ ဟုတ္ရဲ့လား။

"မွန္ပါဘုရား"
                                         မိုးကုတ္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီ:
                                      ............................................

                         အရွင္စႏၵသာရ (ေက်ာင္းကုန္း) ေရးသားျပဳစုထားေသာ -
               "ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ မိုးကုတ္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီ:၏ ဆုံးမစာ အမွတ္ ( ၂ )"
                       (စာမ်က္ႏွာ - ၁၇) စာအုပ္ မွ ကူးယူေဖာ္ျပျခင္း ျဖစ္ပါသည္။