၀ိဉာဥ္ကူးေျပာင္းေနတယ္ဆိုတာ ဟုတ္ရဲ့လား ...

ခရစ္ယာန္ နဲ႕ အစၥလာမ္တို႕မွာ “Soul” ေခၚတဲ့ ၀ိဉာဥ္ဟာ ဘုရားသခင္ေရွ႕ေမွာက္ကို  ေနာက္ဆံုးမွာ ျပန္လည္ေရာက္ရွိတယ္ လို႕ယူဆ ၾကတယ္။
ဗုဒၶဘာသာမွာေတာ့ “အတၱ” ဆိုတဲ့ အယူေရာ၊ “Soul” ေခၚတဲ့ ၀ိဉာဥ္အယူေရာပါ လက္မခံပါဘူး။ ဒီယူဆခ်က္ဟာ ဗုဒၶဘာသာကို အျခားေသာ အယူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ သိသိသာသာႀကီး ကြဲျပားေစတဲ့ အယူ၀ါဒျဖစ္တယ္။ ဗုဒၶ၀ါဒဟာ “အတၱ” ကို လက္မခံတဲ့ “အနတၱ” ၀ါဒျဖစ္တယ္။ ဗုဒၶအယူ၀ါဒဟာ ေရွးအတိတ္ဘ၀ေပါင္းမ်ားစြာ ရွိခဲ့တယ္ ဆိုတဲ့ အယူအဆကို လက္ခံေပမယ့္ တစ္ဘ၀ၿပီး တစ္ဘ၀ ကူးေျပာင္းသြားလာေနတဲ့ ၀ိဉာဥ္ (ေခၚ) အတၱ ေကာင္ မရွိပါဘူး။
မိ႐ိုးဖလာ ဗုဒၶဘာသာေတြမွာေတာင္ ဒီလို ၀ိဉာဥ္ ရွိတယ္လို႕ မွားယြင္းယူဆေနၾကပါတယ္။ Soul , Ghost လို႕ေခၚတဲ့ လူေသၿပီးရင္ ကိုယ္ခႏၶာထဲက ထြက္သြားတဲ့ အရာတစ္ခုလို႕ ရွိတယ္လို႕ ယူဆတာဟာ ဗုဒၶအယူ၀ါဒ မဟုတ္ပါဘူး။ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ား သတိျပဳၾကပါ။ညီငယ္ညီမငယ္မ်ားတို႕။ Ghost ဟာ လူေသၿပီးတာနဲ႕ ခ်က္ျခင္းျဖစ္လာတဲ့ “ဒုတိယ” ဘ၀တစ္ခုသာျဖစ္တယ္။ ဗုဒၶဘာသာမွာ “ၿပိတၱာ” လို႕ေခၚတဲ့ ဘံုဘ၀မ်ဳိးျဖစ္တယ္။ ဒီဘက္က လူတစ္ဦးကြယ္လြန္ၿပီး “စုတိ” စိတ္ၿပီးတာနဲ႕ ဟုိဘက္မွာ “ပဋိသေႏၶ” စိတ္ ခ်က္ျခင္း(အျခားမရွိေအာင္) ျဖစ္တာမို႕ ၿပိတၱာေကာင္ အျဖစ္ “ဘြား” ကနဲျဖစ္လာတာကို “၀ိဉာဥ္” လို႕ ယူဆေနၾကတာျဖစ္တယ္။ ဘ၀ကူးေျပာင္းတာ ျမန္လြန္းလို႕ အဲဒီၿပိတၱာေကာင္ဟာ သူ႕ကိုယ္သူ ယခင္ဘ၀က ပုဂၢိဳလ္လို႕ မွားယြင္းယူဆေနမိတတ္တယ္။ ေနာက္ အခ်ိန္ၾကာလာမွသာ သူဟာ ဘ၀သစ္တစ္ခုကို ေရာက္ရွိလာတာျဖစ္တယ္ဆိုတာကို နားလည္လာျခင္းမ်ဳိး ျဖစ္ပါတယ္။

ဗုဒၶဘာသာမွာ “ေနာက္ဘ၀” ဆိုတာ ရွိတယ္။ အဲဒီ ေနာက္ဘ၀ဆိုတာဟာ “ယခုပစၥဳပၸန္ဘ၀” နဲ႕ “ယခုဘ၀မတိုင္မွီ ဘ၀ေပါင္း မ်ားစြာက” ျပဳခဲ့တဲ့ “ေကာင္းမႈကံ/မေကာင္းမႈကံ” ေတြကို စံစား/ခံစားဖို႕အတြက္ ေပၚေပါက္လာရတဲ့ “အက်ဳိးရလဒ္” တစ္ခုသာျဖစ္တယ္။ ဒီလို ဘ၀တစ္ခုနဲ႕ တစ္ခု အဆက္ျပတ္မသြားေအာင္ ဆက္စပ္ေပးေနတဲ႕အရာကေတာ့ အထက္ကေျပာခဲ့တဲ့ “တဏွာ” ဘဲျဖစ္တယ္ ။ ဒီလို ဘ၀တစ္ခုနဲ႕ တစ္ခုကူးေျပာင္းေနရတာဟာ “အေၾကာင္းတရား၊ အက်ဳိးတရား” ဆက္စပ္မႈ နိယာမ သာလွ်င္ျဖစ္ၿပီး ဒီျဖစ္စဥ္ထဲမွာ “အတၱ” ေခၚ “၀ိဉာဥ္” ေကာင္ လံုး၀မပါပါဘူး။

ဒီဘက္ဘ၀ေတြက လုပ္လိုက္တဲ႕ ကုသိုလ္ အကုသိုလ္ကံေတြကို ခံစားစံစားဖို႕အတြက္ ေရွ႕ဘ၀မွာ သူနဲ႕သင့္ေလွ်ာ္တဲ့ “႐ုပ္၊ နာမ္၊ ခႏၶာ” ေပၚေပါက္လာရျခင္းျဖစ္တယ္။ အမည္နာမ တပ္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ “လူ၊ နတ္၊ တိရိစၧာန္၊ ၿပိတၱာ၊ ငရဲေကာင္ . .” စသည္ျဖင့္ အမည္ပညတ္ တပ္လို႕ရေပမယ့္ စင္စစ္ေတာ့ အေၾကာင္းေၾကာင့္ အက်ဳိးတရားျဖစ္ထြန္းေနရတဲ့ “သံကြင္းဆက္လို” အစဥ္အဆက္ တန္းေနတဲ့ ကြင္းဆက္ ေတြသာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါကိုဘဲ ဗုဒၶဘာသာမွာ “သံသရာ” လို႕ ေခၚေ၀ၚေနၾကပါတယ္။

ဒီဘ၀ပုဂၢဳိလ္ နဲ႕ ေနာက္ဘ၀က ပုဂၢိဳဟ္တို႕ဟာ တစ္ဦးတည္း မဟုတ္သလို အျခားလူလည္း မဟုတ္ပါဘူး။

ဥပမာ ျပရရင္ ရန္ကုန္ ကေန မႏၲေလးကို စာတိုက္ကေန ေငြလႊဲလိုက္တဲ့အခါ ဟိုဘက္မွာ ထုတ္ယူရမယ့္ေငြဟာ ရန္ကုန္စာတိုက္က ေငြစကၠဴေတြ မဟုတ္ပါဘူး။ အေရအတြက္ ပမာဏျခင္းတူတယ္။ ဒါေပမယ့္ ရန္ကုန္ေငြစကၠဴေတြ မႏၲေလးကို ေရာက္သြားတာမဟုတ္ပါဘူး။ ဟိုဘက္ကလူကေတာ့ မႏၲေလးစာတိုက္မွာ ရွိတဲ႕ေငြစကၠဴေတြဘဲ ထုတ္ယူသြားရမွာပါ။ ဒါေပမယ့္ အဲဒီေငြဟာ အျခားလား . . ဆိုေတာ့လည္း မဟုတ္ပါဘူး။ ဒီဘက္က လႊဲလိုက္တဲ႕ “အေၾကာင္းတရား” ေၾကာင့္ ဟိုဘက္မွာ ထုတ္လို႕ရတာမဟုတ္လား။ ဘ၀ကူးတယ္၊ ဘ၀ဆက္တယ္ဆိုတာလည္း ဒီလိုပါဘဲ။ ဒါမွ ဗုဒၶအယူ၀ါဒ စစ္စစ္ျဖစ္ပါတယ္ ။
                                                            သရ၀ဏ္
                                                     .........................