ဇာတာရက္ခ်ဳပ္ေဗဒင္ယံုၾကည္မႈ ေလာင္ရိပ္ေအာက္တြင္ က်ေရာက္ေနေသာသူမ်ားသည္ 
ကေလးတစ္ေယာက္ ဖြားေျမာက္လာေသာ္ 
"ဇာတာရက္ခ်ဳပ္" ျပဳလုပ္တတ္ၾကသည္မွာ အစဥ္အလာျဖစ္ခဲ့ပါသည္။ 
လူမွန္သမွ် "ဇာတာရက္ခ်ဳပ္" ရွိရမည္။ 
ဇာတာရက္ခ်ဳပ္ကို မျဖစ္မေန ျပဳလုပ္ရမည္ဟူ၍လည္း "အယူသီး" တတ္ၾကပါ၏။
ဤသည္မွာ ေထရ၀ါဒဗုဒၶဘာသာကို အစဥ္တစိုက္ ဆန္႔က်င္ဖီလာလုပ္ခဲ့ေသာ
ျဗဟၼဏ ပုဏၰားတို႕၏ မိႈင္းမိထားရျခင္းျဖစ္ပါ၏။
ေကာင္းျပီ။ 
"ဇာတာရက္ခ်ဳပ္" ျပဳလုပ္ျခင္းသည္
(၁) ဗုဒၶဘာသာ၀င္တို႕၏ လုပ္ငန္းဟုတ္ပါသေလာ။
(၂) လူတိုင္း "ဇာတာရက္ခ်ဳပ္" ျပဳလုပ္ရမည္ဟု ဘုရားရွင္က ညႊန္ၾကားထားသေလာ။
(၃) "ဇာတာရက္ခ်ဳပ္" က လူတို႔၏ ဘ၀ကံၾကမၼာကို ေကာင္းေအာင္ဆိုးေအာင္ ဖန္တီးႏုိင္ပါသေလာ။
(၄) ဇာတာရက္ခ်ဳပ္ ျပဳလုပ္ေသာ အေလ့အထကို စတင္တီထြင္သူမ်ားသည္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားေလာ။ ဗုဒၶဘာသာကို အိႏိၵယႏိုင္ငံမွ လံုး၀ေပ်ာက္ကြယ္သြားေအာင္
အစဥ္တစိုက္ ေႏွာက္ယွက္တိုက္ခုိက္ခဲ့ေသာ "ျဗဟၼဏ" မ်ားေလာ။

စင္စစ္ေသာ္ ဇာတာရက္ခ်ဳပ္ ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ ဗုဒၶဘာသာ အယူမဟုတ္ပါ။
ဗုဒၶဘာသာႏွင့္လည္း လံုး၀မပတ္သတ္ပါ။
ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ အယူအျမင္ အေတြးအေခၚတုိ႔တူညီျခင္းမရွိေသာ
ျဗဟၼဏပုဏၰားတို႔တီထြင္သြားခဲ့ေသာ လုပ္ငန္းသာ ျဖစ္ပါ၏။
သူတို႔သည္ အဘယ္ေၾကာင့္ ဤလုပ္ငန္းကိုတီထြင္သြားခဲ့ရသနည္း။
သူတို႕သည္ ေဆးကုသျခင္း၊ အ၀တ္အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ျခင္း၊ စေသာ လူသားအက်ိဳးျပဳ
လူမႈ၀န္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားကို လက္ေၾကာတင္းစြာ လုပ္ကိုင္စားေသာက္ျခင္း မျပဳလုိၾက။
စပါးစိုက္ပ်ိဳးျခင္း စေသာ လူသားအက်ိဳးျပဳ ကုန္ပစၥည္းထုတ္လုပ္မႈ
လုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္း အပင္ပန္းခံ ေဆာင္ရြက္လိုျခင္းမရွိၾက။
ထိုအခါ "စားေပါက္ေခ်ာင္" ေစလိုေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္
"ဇာတာရက္ခ်ဳပ္" ကိုတီထြင္ခဲ့ျခင္းသာျဖစ္၏။
လူတိုင္းမျဖစ္မေန "ဇာတာရက္ခ်ဳပ္" ျပဳလုပ္ၾကမည္ဆိုလွ်င္
ဇာတာဖြဲ႔သူ ပညာရွင္တို႔ ၀င္ေငြေကာင္းလာေပမည္။ မိမိတို႔၏ အက်ိဳးစီးပြားအတြက္
ျဗဟၼဏပုဏၰားတို႕သည္ ကိုယ္ဖဲ ကိုယ္ခ်ိဳးျပီး ကိုယ့္ဖာသာေ၀ခဲ့ၾကျခင္းသာ ျဖစ္၏။

ဇာတာရက္ခ်ဳပ္ မလုပ္၍ေကာ ဘာျဖစ္မည္နည္း။
ဘာမွမျဖစ္ပါ။
ကမာၻမွာေရာ၊ ျမန္မာမွာပါ "ဇာတာရက္ခ်ဳပ္" မရွိသူေတြ အနတဂၢမ၊ ဒုႏွင့္ေဒး။
ထိုသူမ်ားထဲတြင္ ဘ၀၌ ေအာင္ျမင္ေက်ာ္ၾကားေနသူေတြ
မေရမတြက္ ႏိုင္ေအာင္ ရွိေနသည္ပင္။ အခ်ိဳ႕ဆိုလွ်င္ ဇာတာရက္ခ်ဳပ္ မဆိုထားဘိ၊
ငယ္စဥ္ကပင္ သူမ်ားေမြးစားတာခံခဲ့ရသျဖင့္
မိမိ၏ ေမြးရက္၊ ေမြးသကၠရာဇ္ ကို မသိသူေတြ ရွိခဲ့သည္။
ထိုသူမ်ားတြင္လည္း ကံ၊ ဥာဏ္၊ ၀ီရိယ အစြမ္းျဖင့္ ဘ၀တြင္
လူတစ္လံုး သူတစ္လံုး ျဖစ္ေနၾကသူေတြ ရွိသည္ပင္။
ကမာၻတြင္ ေအာင္ျမင္ေက်ာ္ၾကားေနသူ ပုဂၢိဳလ္မ်ားမွာ မည္သည္မွ် "ဇာတာ" မဖြဲ႔ၾက။
ဇာတာရက္ခ်ဳပ္ မရွိၾက။
ေကာင္းျပီ။ ဇာတာရက္ခ်ဳပ္လုပ္ထားၾကသူေတြေကာ၊
ထိုသူတိုင္း ဘ၀တြင္ေအာင္ျမင္ေက်ာ္ၾကားၾကပါသလား။ ခ်မ္းသာၾကပါသလား။
တစ္သက္လံုး "ဇာတာ" ကို ျမတ္ျမတ္ႏုိးႏုိး ထုပ္ထုပ္ပိုက္ပိုက္ လုပ္ေနသူမ်ားတြင္
ဆင္းဆင္းရဲရဲ၊ ခ်ိဳ႕ခ်ိဳ႕ငဲ့ငဲ့ ႏွင့္ ဘ၀မွ ထြက္ခြာခဲ့သူေတြလည္း အနတဂၢမပင္။

အမွန္ေတာ့ "ဇာတာရက္ခ်ဳပ္" ဆိုသည္က ဇာတာရွင္၏ ေကာင္းကံ၊ ဆိုးကံကို
မည္သို႕မွ် ဖန္တီးေပးႏုိင္စြမ္းမရွိ။ ျခယ္လွယ္စိုးမိုးႏိုင္ျခင္းမရွိ။
ေက်းဇူးရွင္ နမၼားဆရာေတာ္ဘုရားၾကီးက
"ဇာတာခြင္ အတိုင္း သတၱ၀ါေတြ ျဖစ္ၾကရတာမဟုတ္ေၾကာင္း"
ေအာက္ပါအတိုင္း ဆံုးမေတာ္မူခဲ့ဖူးပါ၏။

"ေဗဒင္အတိုင္းသာ သတၱ၀ါေတြ ျဖစ္ေနၾကရရင္ သိဒၶတၱမင္းသား ဖြားျမင္ေသာအခါ
ဖြားဘက္ေတာ္ ခုနစ္ေယာက္လဲ တစ္ခ်ိန္တည္း ေမြးဖြားၾကတယ္။
ဖြားဘက္ေတာ္တို႔၏ ဇာတာခြင္နဲ႔ သိဒၶတၱမင္းသား ဇာတာခြင္သည္ အတူတူပဲ။
သိဒၶတၱမင္းသား ဘုရားျဖစ္လွ်င္ ဖြားဘက္ေတာ္ေတြလဲ ျဖစ္သင့္တယ္။
အခုေတာ့ သတၱ၀ါေတြ ျဖစ္ၾကရတာ ေဗဒင္၏ ဇာတာခြင္အတိုင္းမဟုတ္။
ကံၾကမၼာအတိုင္းသာ ျဖစ္ရေသာေၾကာင့္ သိဒၶတၱမင္းသားက ဘုရားျဖစ္တာ၊
ကာဠဳဒါလီတို႔က ရဟႏၲာ ျဖစ္ၾကရတယ္ မဟုတ္လား"
"မွန္ပါ့ဘုရား"
"အဲဒါေၾကာင့္ ေဗဒင္အေခၚျဖစ္ေသာ ျပႆဒါး၊ ရက္ရာဇာ၊ စြမ္းရက္ေနာရက္၊
၀ါရမိတၱဴ၊ ကမာၻပ်က္တို႔သည္ ပညတ္ေတြဟု မွတ္၊ ေကာင္းက်ိဳး ဆိုးက်ိဳးမေပးႏုိင္။
ေဗဒင္ဆရာေတြကို ထမင္းအိုးခြဲတာမဟုတ္ဘူးကြယ့္။
ပညတ္စြဲကြာေအာင္ ခြာရတာပဲကြယ့္ ေမာင္ရဲ႕"

ဇာတာရက္ခ်ဳပ္ ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ ေထရ၀ါဒဗုဒၶဘာသာႏွင့္ မည္သို႕မွ် မပတ္သတ္။
ဗုဒၶဘာသာ၀င္တို႕၏ အယူမဟုတ္။
ျဗဟၼဏ ဘာသာ၀င္တို႕၏ အယူျဖစ္ေသာေၾကာင့္
ေထရ၀ါဒ ဗုဒၶဘာသာ၀င္တို႔အေနႏွင့္ ဤအယူ၊ ဤအေလ့အထအေပၚ
မည္သို႕ခံယူရမည္ကို ေ၀ဖန္စိစစ္ဥာဏ္ရွိသူတိုင္း ေ၀ဖန္ဆံုးျဖတ္ႏုိင္ပါလိမ့္မည္။

မင္းနန္ အယူအျမင္မွန္ကန္ေရးမွ
Credit: mmcybermedia