မေလွ်ာ့မတင္း ေစာင္းၾကိဳးညွင္းျပႆနာ
ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဒုကၠရစရိယာ အက်င့္မွားၾကီးကို ေျခာက္ႏွစ္ခန္႔က်င့္ရာတြင္ မေသ႐ံုတမယ္ အ႐ိုးႏွင့္အေရသာက်န္၏ ။
ေဂါတမျမတ္စြာဘုရား ႏုစင္ဘဝ ေဇာတိပါလပုဏၰားျဖစ္စဥ္အခါက ကႆပျမတ္စြာဘုရားအား " သူက ေျခာက္ရက္ ဒုကၠရစရိယာ က်င့္ရင္၊ ငါကေျခာက္ႏွစ္ ဒုကၠရစရိယာ က်င့္မယ္" ဟူေသာဝစီကံျဖင့္ ျပစ္မွားခဲ့ဖူးေသာ ဝဋ္ေၾကြးကို ျပန္လည္ေပးဆပ္ရျခင္း ျဖစ္၏ ။
ေျခာက္ႏွစ္ျပည့္၍ ဝဋ္ေၾကြးကုန္သည္ႏွင့္ အလယ္အလတ္က်င့္စဥ္ မဇၥိဳမပဋိပဒါလမ္းကို အလိုလိုထိုးထြင္းသိျပီး သေဗၺညဳတဉာဏ္ေတာ္ကို ရရွိသြား၏ ။ ဤကား ဘုရာေဟာ က်မ္းဂန္လာအတိုင္း အတိအက်ျဖစ္၏ ။ သို႔ေသာ္ ယခုအခါ မည္သည့္ပန္းခ်ီဆရာက ရမ္းသမ္းေရးဆြဲလိုက္သည္မသိ ၊ ဒုကၠရစရိယာက်င့္ေနေသာ ျမတ္စြာဘုရားေလာင္းေရွ႔တြင္ ေစာင္းကိုတီးခတ္ျပေနေသာ နတ္သားတစ္ေယာက္ပံုပါလာ၏ ၊

ထိုနတ္သားက ေစာင္းၾကိဳးမ်ားကို တအားေလွ်ာ့၍တီး၏ အသံထြက္မလာ ။ တဖန္ေစာင္းၾကိဳးကို တအားတင္း၍ တီးျပန္ေသာ္ ျပတ္ထြက္ကုန္၏ ။  ေစာင္းၾကိဳးကို အလယ္အလတ္ထားတီးမွ သုတိ သာယာေသာေစာင္းသံ ထြက္လာ၏ ။ ထိုအခါက်မွ ဘုရားေလာင္းသည္ မိမိအမွားကိုသိျမင္ျပီး အလယ္အလတ္က်င့္စဥ္ မဇၥိဳမပဋိပဒါလမ္းကို ျပန္လည္က်င့္မွ ဘုရားျဖစ္သြားသည္ဟု ပန္းခ်ီကားက ညႊန္းျပေန၏ ။
သမၼာသမၺဳဒၶဂုဏ္ေတာ္၏ အဓိပၸါယ္မွာ ' သစၥာေလးပါးကို ဆရာမရွိဘဲ ကိုယ္ေတာ္တိုင္ သိေတာ္မူျခင္း ' ဟု အဓိပၸါယ္ရ၏ ။ ထိုသမၼာသမၺဳဒၶဂုဏ္ေတာ္ၾကီး၏ မ်က္ႏွာကိုေထာက္ထားျပီး နတ္ကေစာင္းတီးျပမွ ဘုရားရွင္သည္ အက်င့္မွန္ကို ရသြားသည္ဟူေသာ အယူအဆၾကီးကို သာသနာေလာကမွ အျမန္ဖယ္ရွားပစ္ရမည္ျဖစ္၏ ။