ေဂါတမဘုရား ဗုဒၶဝင္ျဖစ္စဥ္အက်ဥ္းခ်ဳပ္
၁။ ဗ်ာဒိတ္ခံယူေသာဘဝ - သုေမဓာရေသ့ဘဝ

၂။ ဗ်ာဒိတ္ေပးေသာဘုရား - ဒီပကၤရာဘုရားမွ အစျပဳ၍ ကႆပ ဘုရားရွင္အထိ ၂၄-ဆူ

၃။ ပါရမီျဖည့္ဖကိ(ဗ်ာဒိတ္ခံစဥ္) - သုမိတၱာအမ်ိဳးသမီး (ယေသာဓရာအေလာင္း)

၄။ ပါရမီျဖည့္ရာကာလ - ေလးသေခ်ၤႏွင့္ ကမာၻတစ္သိန္း သုေမဓာဘဝမွ ေဝသႏၱရာမင္းအထိ

၅။ ပါရမီျဖည့္ရျခင္း ရည္႐ြယ္ခ်က္ - သတၱဝါမ်ား အက်ိဳးေဆာင္ရန္

၆။ ပဋိသေႏၶမယူမီဘဝ - ေသတေကတုအမည္ရွိ နတ္သားဘဝ

၇။ ဘုရားျဖစ္ရန္ ပဋိသေႏၶယူရန္ ေတာင္းပန္ေလွ်ာက္ထားသူ - စၾကာဝဠာတိုက္တစ္ေသာင္းမွနတ္ျဗဟၼာမ်ား

၈။ ၾကည့္ျခင္း၅ပါး - (၁)အခါကာလ (၂)ကၽြန္း  (၃)အရပ္ (၄)အမ်ိဳး (၅)မယ္ေတာ္၏အသက္ (ဖြားျမင္ျပီး ၇-ရက္သာေနသူ)

၉။ ေနျပည္ေတာ္ - ကပိလဝတ္ (သကၠလတိုင္း မဇၥိဳမေဒသ)

၁၀။ မိဘအမည္ - သုေဒၶါဓနမင္း၊ မာယာေဒဝီမိဖုရား

၁၁။ မိေထြေတာ္ - ပဇာပတိေဂါတမီ

၁၂။ သေႏၶယူေသာေန႔ - မဟာသကၠရာဇ္ ၆၇-ခု၊ ဝါဆိုလျပည့္၊ ၾကာသပေတးေန႔

၁၃။ ဖြားျမင္ေသာေန႔ - မဟာသကၠရာဇ္ ၆၈-ခု ကဆုန္လျပည့္၊ ေသာၾကာေန႔

၁၄။ ဖြားျမင္ရာဌာန - လုမၺိနီဥယ်ာဥ္ ကပိလဝတ္ျပည္ႏွင့္ ေဒဝဒဟျပည္အၾကား

၁၅။ ဖြားဖက္ေတာ္၇-ပါး - (၁)ညီေတာ္အာနႏၵာ (၂) ေဗာဓိပင္ (၃)ကာဠဳဒါယီအမတ္ (၄)ယေသာဓရာမိဖုရား (၅)ဆႏၵအမတ္ (၆)ေ႐ႊအိုးၾကီး၄-လံုး (၇)က႑ကျမင္း

၁၆။ လူအမည္ - သိဒၶတၳ

၁၇။ ၾကင္ယာေတာ္ - ဘဒၵကဥၥန၊ ယေသာဓရာ

၁၈။ သားေတာ္ - ရာဟုလာ

၁၉။ ေယာက္ဖေတာ္ - ေဒဝဒတ္

၂၀။ နန္စံႏွစ္ - ၁၃-ႏွစ္ စိုးစံသည္။ (၁၆-ႏွစ္မွ ၂၉-ႏွစ္အထိ)

၂၁။ နိမိတ္ၾကီး၄ပါး - သူအို၊ သူနာ၊ သူေသ၊ ရဟန္း၊

၂၂။ ေတာထြက္ေသာေန႔ - မဟာသကၠရာဇ္၉၇-ခု

၂၃။ ဒုကၠရစရိယာက်င့္ေသာေနရာ - ဥ႐ုေဝလေတာ

၂၄။ ဒုကၠရစရိယာက်င့္ေသာကာလ - ၆-ႏွစ္ (မဟာသကၠရာဇ္ ၉၇-ခုမွ ၁၀၃-ခုႏွစ္အထိ)

၂၅။ ဘုရားျဖစ္ေသာေန႔ - မဟာသကၠရာဇ္၁၀၃-ခုႏွစ္၊ ကဆုန္လျပည့္၊ ဗုဒၶဟူးေန႔

၂၆။ ဘုရားျဖစ္ခ်ိန္သက္ေတာ္ - ၃၅-ႏွစ္

၂၇။ ဘုရားျဖစ္ရာသက္တမ္း - ၁၀၀-တမ္း

၂၈။ အလုပ္အေကၽြး - ပဥၥဝဂၢီငါးဦး(က်င့္စဥ္ကာလ) ၊အာနႏၵာ(ပရိနိဗၺာန္စံအထိ)

၂၉။ တရားဦးေဟာရာေဒသ - ဗာရာဏသီျပည္၊ မိဂဒါဝုန္ေတာ

၃၀။ ပထမဦးဆံုးသာဝက - ပဥၥဝဂၢီငါးဦး

၃၁။ လက္ယာရံသာဝက - အရွင္သာရိပုတၱရာ

၃၂။ လက္ဝဲရံသာဝက - အရွင္မဟာေမာဂၢလာန္

၃၃။ ေနာက္ဆံုးကၽြတ္ေသာသာဝက - သုဘဒၵပရဗိုဇ္ (ပရိနိဗၺာန္ စံဝင္ခါနီးဆဲဆဲ)

၃၄။ အဆံုးအမသာသနာသံုးရပ္ - ပရိယတၱိသာသနာ၊ ပဋိပတၱိသာသနာ၊ ပဋိေဝဓသာသနာ

၃၅။ က်င့္စဥ္သိကၡာသံုးရပ္ - သီလ၊ သမာဓိ၊ ပညာ

၃၆။ ခ်မွတ္ေသာလမ္းစဥ္ - မဇၥိဳမပဋိပဒါ၊ မဂၢင္လမ္းစဥ္

၃၇။ ပရိနိဗၺာန္စံဝင္ေသာေန႔ - မဟာသကၠရာဇ္ ၁၄၈-ခု ကဆုန္လျပည့္၊ အဂၤါေန႔

၃၈။ ေတေဇာဓာတ္ေလာင္ေသာေန႔ - မဟာသကၠရာဇ္ ၁၄၈-ခု၊ ကဆုန္လျပည့္ေက်ာ္ ၁၂-ရက္၊ တနဂၤေႏြေန႔ ။