ပလႅင္လု / မလု ျပႆနာဘုရားျဖစ္ခါနီး မာရ္နတ္ရန္ကို ေအာင္ႏိုင္သည့္အခန္းကို ေရးၾက ၊ ေျပာၾကေသာအခါ မ်ားေသာအားျဖစ္ မာရ္နတ္က ဘုရားေလာင္း၏ပလႅင္ကို လာေရာက္လုသည္ဟုသာ ေရးၾက ေျပာၾက၏ ။
အမွန္ကားပလႅင္ကိုလာလုသည္ မဟုတ္၊ ဘုရားမျဖစ္သမွ် ဤဖြဲ႔ေခြထားေသာ တင္ပလႅင္ကို မဖ်က္အံ့။ (အဘိ-႒၁၊၇၇)ဟူေသာ အဓိ႒ာန္ကို ပ်က္စီးေစရန္ လာေရာက္ေႏွာက္ယွက္ျခင္းသာ ျဖစ္၏ ။

ဗုဒၶဝံသအ႒ကထာ၊ ႏွာ-၃၃၇ ၌ ' ေဗာဓိသေတၱာ တတၳ စုဒၵသဟေတၱ တိဏသႏၱေရ တိသႏၶိပလႅကၤ ံအာဘုဇိတြာ' ဟုဖြင့္၏ ။ အဓိပၸါယ္ကား-(ဘုရားေလာင္းသည္ ၁၄-ေတာင္ အျပန္႔က်ယ္ေသာ ျမက္ခင္းျပင္၌ တိသႏၶိပလႅင္ (တင္ပလႅင္) ကိုဖြဲ႔ေခြကာ ထိုင္ေတာ္မူ၏)ဟုျဖစ္၏ ။

'တိဏသႏၱေရ နိသီဒိတြာ သဗၺညဳတဉာဏာဓိဂေမာ' (ဘုရားေလာင္းေတာ္မွန္သမွ် ျမက္အခင္းမွာထိုင္ရင္း သေဗၺညဳတ ဉာဏ္ေတာ္ကို ရၾကသည္)ဟူ၍ျဖစ္၏ ။ ထိုဓမၼတာအရ ေဂါတမဗုဒၶအေလာင္းေတာ္သည္ ျမက္အခင္း၌ ထိုင္ေနေတာ္မူျခင္းသာ ျဖစ္၏ ။သီးျခားပလႅင္ေခၚ (ထိုင္ခံု) ျဖစ္ေပၚလာခဲျခင္း မဟုတ္ေပ။

အကယ္၍ ဤဗုဒၶေဂါတမမွာမွ တစ္ဆယ့္ေလးေတာင္ အျမင့္ေဆာင္ေသာ ပလႅင္ၾကီး ေပၚေပါက္လာသည္ဆိုပါက ဆိုခဲ့ျပီးေသာ ဘုရားေလာင္းလ်ာတို႔၏ ဓမၼတာႏွင့္ ဆန္႔က်င္ေနေပမည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မာရ္နတ္ပလႅင္လုသည္ ဆိုျခင္းမွာ မဟုတ္ဟူ၍ (၆-၂-၂၀၀၃)ေန႔ထုတ္ ျမန္မာ့အလင္း သတင္းစာတြင္ ကတိကရဟန္းက 'သံုးပါးရတနာ အဘိဉာဏ္ဖြင့္ ဓမၼကထာ' ေဆာင္းပါးတြင္ ေျဖရွင္းေရးသားထား၏ ။
(ေမတၱာရွင္ေ႐ႊျပည္သာ ဆရာေတာ္ေရးသားေသာ ေထရဝါဒမွတ္ေက်ာက္ စာအုပ္မွ ေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပသည္)