ဗုဒၶဘာသာ၀င္တုိင္းသိသင့္ေသာ သိမွတ္ဖြယ္ရာမ်ား 
 • ဘဒၵကမာၻတြင္ ပြင့္ေတာ္မူေသာ ဘုရားငါးဆူ 
 • ၁။ ကကုသန္ျမတ္စြာဘုရား
 • ၂။ ေကာဏဂံုျမတ္စြာဘုရား
 • ၃။ ကႆပျမတ္စြာဘုရား
 • ၄။ ေဂါတမျမတ္စြာဘုရား
 • ၅။ အရိေမေတၱယ်ျမတ္စြာဘုရား (ေနာင္ပြင့္ေတာ္မႈမည္) 
 • သာသနာေတာ္သံုးရပ္
 • ၁။ ပရိယတၱိ သာသနာ = ပိဋကပ္စာေပသင္ၾကားျခင္း
 • ၂။ ပဋိပတၱိ သာသနာ = တရားေတာ္ႏွင့္အညီက်င့္ျခင္း
 • ၃။ ပဋိေ၀ဒ သာသနာ = ထိုးထြင္းသိျမင္ျခင္း
 • ရတနာသံုးပါး
 • ၁။ ဘုရား
 • ၂။ တရား
 • ၃။ သံဃာ
 •    
 • ေဂါတမဗုဒၶျမတ္စြာဘုရားႏွင့္ ပတ္သက္၍ သိသင့္ေသာအခ်က္မ်ား
 • ျမတ္စြာဘုရား၏ ဖခမည္းေတာအမည္ = သုေဒါၶဓန
 • ျမတ္စြာဘုရား၏ မယ္ေတာ္အမည္ = မယ္ေတာ္မာယာ
 • ျမတ္စြာဘုရား၏ ေမြးဖြားရာဇာတိ = ကပၸိလ၀တ္
 • ျမတ္စြာဘုရား၏ ငယ္နာမည္ = သိဒၶတၻမင္းသား
 • ျမတ္စြာဘုရား၏ ၾကင္ယာေတာ္ = ယေသာ္ဓရာ
 • ျမတ္စြာဘုရား၏ သားေတာ္ = ရာဟုလာ
 • ျမတ္စြာဘုရား၏ ဖြားဖက္ေတာ္ခုႏွစ္ေယာက္= ေမာင္စံ၊ ခႏိၶကျမင္း၊ ကာဠဳဒါရီအမတ္၊
 • ေရႊအိုးၾကီးေလးလံုး၊ ညီေနာ္အာနႏၵာ၊ ယေသာ္ဓရာ၊ ေဗာဓိေညာင္ပင္
 • သံေ၀ဇနိယ ေလးဌာန
 • ၁။ ျမတ္စြာဘုရားဖြားျမင္သည့္အရပ္ = လံုမၺနီဥယာဥ္
 • ၂။ ဘုရားအျဖစ္ေရာက္ေတာ္မူေသာေနရာ = ဗုဒၶဂါယာ
 • ၃။ ဓမၼစၾကာတရားဦးေဟာေတာ္မူေသာေနရာ = မိဂဒါ၀ုန္ေတာ
 • ၄။ ပရိနိဗၺာန္ျပဳေသာေနရာ = ကုသိနာရုံ
 • သတၱဌာန ခုႏွစ္ပါး
 • ၁။ ေအာင္ျမင္ေတာ္မူေသာ ေဗာဓိေညာင္ပင္၏ အေရွ႕ေျမာက္တစ္လံကြာ ေရႊပလႅင္ဌာန
 • ၂။ ေဗာဓိပင္၏ ေျမာက္ဘက္ ၁၀ လံကြာဌာန အနိမိသအရပ္
 • ၃။ ေဗာဓိပင္ႏွင့္ အနိမိသအၾကားႏွစ္လံကြာဌာန ရတနာစၾကၤ ံ
 • ၄။ ေဗာဓိပင္၏ အေနာက္ေျမာက္ ၁၅ လံကြာ ရတနာဃရေရႊအိမ္
 • ၅။ ေဗာဓိပင္၏ အေရွ႕ ၃၂ လံကြာ အဇပါလ ဆိတ္ေက်ာင္းေညာင္ပင္
 • ၆။ ေဗာဓိပင္၏ အေရွ႕ေတာင္ ၁၅ လံကြာ မုစလိႏၵာအိုင္၀ယ္ နဂါးပါးျပင္းေအာက္ဌာန
 • ၇။ ေဗာဓိပင္၏ ေတာင္ဘက္ ၁၁ လံကြာ လင္းလြန္းပင္အရပ္
 • ဘုရားဂုဏ္ေတာ္ကိုးပါး
 • ၁။ အရဟံ = ပူေဇာ္အထူးခံယူေတာ္မူထိုက္ေသာဂုဏ္။
 • ၂။ သမၼာသမၺဳေဒၶါ = အလံုးစံုေသာတရားအေပါင္းကိုသိျမင္ေတာ္မူေသာဂုဏ္။
 • ၃။ ၀ိဇၨာစရဏသမၸေႏၷာ = ၀ိဇၨာသံုးပါး၊ ၀ိဇၨာရွစ္ပါး၊ စရဏတရား ၁၅ပါး တို႔ႏွင့္
 • ျပည့္စံုေတာ္မူေသာဂုဏ္။
 • ၄။ သုဂေတာ = ေကာင္းေသာစကားကိုသာဆိုေတာ္မူေသာဂုဏ္။
 • ၅။ ေလာက၀ီဒူ = ေလာကသံုးပါးကုိသိေတာ္မူအပ္ေသာဂုဏ္။
 • ၆။ အႏုတၱေရာ ပုရိသ ဓမၼသာရထိ= မယဥ္ေက်းေသာ လူနတ္ျဗဟၼာသတၱ၀ါတို႔ကို
 • ယဥ္ေက်းေအာင္ဆံုးမေသာဂုဏ္။
 • ရ။ သတၳာေဒ၀မႏုႆာနံ = နတ္လူတို႔၏ ဆရာျဖစ္ေသာမူေသာဂုဏ္။
 • ၈။ ဗုေဒၶါ = သစၥာေလးပါးကို သိေတာ္မူေသာဂုဏ္။
 • ၉။ ဘဂ၀ါ = ဘုန္းေတာ္ေျခာက္ပါးႏွင့္ ျပည့္စံုေတာ္မူေသာဂုဏ္။
 • တရားဂုဏ္ေတာ္ ေျခာက္ပါး
 • ၁။ သြာကၡာေတာ = တရားေတာ္၏ အစအလယ္အဆံုးေကာင္းေသာဂုဏ္။
 • ၂။ သႏိၵဌိေကာ = ခ်ီးမြမ္းအပ္ေသာ မဂ္ပညာျဖင့္ ကိေလသာကို
 • ေအာင္တတ္ေသာဂုဏ္။
 • ၃။ အကာလိေကာ = အခါမလင့္ ေကာင္းက်ိဳးခ်မ္းသာေပးတတ္ေသာဂုဏ္။
 • ၄။ ဧဟိပႆိေကာ = လာလွည့္ရႈလွည့္ဟူ၍ အစီရင္ကိုခံထိုက္ေသာဂုဏ္။
 • ၅။ ၾသပေနယ်ိေကာ = စိတ္ႏွင့္မခြာဘဲေဆာင္ျခင္းငွာထိုက္ေသာဂုဏ္။
 • ၆။ ပစၥတၱံေ၀ဒိတေဗၺာ၀ိညူဟိ = ပညာရွိတို႔စိတ္၌ သိအပ္ခံစားအပ္ေသာဂုဏ္။
 • သံဃာ့ဂုဏ္ေတာ္ ကိုးပါး
 • ၁။ သုပၸဋိပေႏၷာ = သိကၡာက်င့္၀တ္တုိ႔ကို ေကာင္းစြာက်င့္ေတာ္မူေသာဂုဏ္။
 • ၂။ ဥဇုပၸဋိပေႏၷာ = သိကၡာက်င့္၀တ္တို႔ကို ေျဖာင့္မတ္စြာက်င့္ေသာဂုဏ္။
 • ၃။ ဥာယပၸဋိပေႏၷာ = နိဗၺာန္၏ အက်ိဳးငွာ က်င့္ေတာ္မူေသာဂုဏ္။
 • ၄။ သာမိစိပၸဋိပေႏၷာ = အရိုအေသျပဳထိုက္ေအာင္ သိကၡာတို႔ကိုရိုေသထိုက္ေသာဂုဏ္။
 • ၅။ အာဟုေနေယ်ာ = အေ၀းမွေဆာင္၍ သီလ၀ႏ ၱတို႔အား လွဴအပ္ေသာ ပစၥည္းကို
 • ခံယူေတာ္မူထိုက္ေသာဂုဏ္။
 • ၆။ ပါဟုေနေယ်ာ = ခ်စ္ခင္ႏွစ္လိုအပ္ေသာဧည့္သည္တို႔အဖို႔ စီရင္ထားေသာ
 • ျမတ္ေသာအလွဴကိုခံေတာ္မူထိုက္ေသာဂုဏ္။
 • ရ။ ဒကၡိေနေယ်ာ = တမလြန္ေလာကကို ယံုၾကည္၍ေပးအပ္ေသာ ျမတ္ေသာ
 • အလွဴကိုခံေတာ္မူထိုက္ေသာဂုဏ္။
 • ၈။ အဥၨလီကရဏီေယ်ာ = ေကာင္းမူကိုအလိုရွိသူတို႔ လက္အုပ္ခ်ီ၍ ရွိခိုးျခင္းငွာ
 • ထိုက္ေတာ္မူေသာဂုဏ္။
 • ၉။ အႏုတၱရံပုညေခတၱံ = ေကာင္းမူတည္းဟူေသာ မ်ိဳးေစ့တို႔၏ စိုက္ပ်ိဳးရာ
 • လယ္ေျမေကာင္းသဖြယ္ျဖစ္ေသာဂုဏ္။
 • အႏွစ္သံုးပါး
 • ၁။ ဒါန   ၂။ သီလ   ၃။ ဘာ၀နာ
 • ပစၥည္းေလးပါး
 • ၁။ ဆြမ္း     ၂။ ေဆး      ၃။ သကၤန္း      ၄။ ေက်ာင္း
 •  ဆီမီးကပ္လွဴျခင္းအက်ိဳးႏွစ္ပါး
 • ၁။ ပကတိမ်က္စိၾကည္လင္ျခင္း
 • ၂။ ဥာဏ္ (မ်က္စိ)ၾကည္လင္ျခင္း

 • ဆြမ္းအက်ိဳး ငါးပါး
 • ၁။ အာယု = အသက္ရွည္ျခင္း
 • ၂။ ၀ဏၰ = အဆင္းလွျခင္း
 • ၃။ သုခ = ခ်မ္းသာၾကီးျခင္း
 • ၄။ ဗလ = ခြန္အားၾကီးျခင္း
 • ၅။ ပရိဘာန = ဥာဏ္ပညာၾကီးျခင္း
 • ပန္းလွဴရသည့္ အက်ိဳးသံုးပါး
 • ၁။ ရုပ္ရည္လွပသည္။
 • ၂။ ခႏၵာကိုယ္သန္႔ရွင္းစင္ၾကယ္ေစသည္။
 • ၃။ ခံတြင္းအနံ ေမႊးၾကည္ေစသည္။
 • သီလရွိသူ ရႏိုင္ေသာအက်ိဳး ငါးပါး
 • ၁။ စည္းစိပ္ဥစၥာရရွိႏိုင္သည္။
 • ၂။ ဂုဏ္သတင္းေက်ာ္ၾကားႏိုင္သည္။
 • ၃။ တင့္တင့္တယ္တယ္ေနနိုင္သည္။
 • ၄။ မေတြမေ၀ဘဲေသရမည္။
 • ၅။ ေသျပီးေနာက္ ေကာင္းေသာဘ၀ေရာက္ႏိုင္သည္။
 • တရားနာျခင္း၏ အက်ိဳး ငါးပါး
 • ၁။ မၾကားဖူးေသာ ထံုနည္းပံုစံ တရားေကာင္းတုိ႔ကို ၾကားရျခင္း။
 • ၂။ ၾကားဖူးေသာ တရားေကာင္းကို အဖန္တလဲလဲ မွတ္မိေအာင္နာၾကားရျခင္း။
 • ၃။ ယံုမွားသံသယကို ေဖ်ာက္ႏိုင္ျခင္း။
 • ၄။ အယူ၀ါဒကို ေျဖာင့္မတ္စြာ ယူႏိုင္ျခင္း။
 • ၅။ သဒၶါယံုၾကည္ေသာစိတ္တိုးပြားေစျခင္း။
 • ေမတၱာအက်ိဳး ၁၁ ပါး
 • ၁။ ခ်မ္းသာစြာအိပ္ရသည္။
 • ၂။ ခ်မ္းသာစြာႏိုးရသည္။
 • ၃။ မေကာင္းေသာအိမ္မက္မျမင္
 • ၄။ လူနတ္ခ်စ္သနားသည္။
 • ၅။ ေဘးလြတ္ေအာင္နတ္တို႔ေစာင္မသည္။
 • ၆။ မီးမေလာင္ႏိုင္
 • ၇။ ဓားလက္နက္မထိႏိုင္
 • ၈။ အဆိပ္ႏွင့္မေသႏိုင္
 • ၉။ မေကာင္းေသာစိတ္ေပ်ာက္သည္။
 • ၁၀။ မ်က္ႏွာအဆင္းလွသည္။
 • ၁၁။ မေတြေ၀ဘဲေသ၍ ျဗမၼာျပည္သို႔ေရာက္သည္။
 • သည္းခံျခင္းအက်ိဳး ငါးမ်ိဳး
 • ၁။ လူအမ်ားခ်စ္ျခင္း။
 • ၂။ ရန္ျငိမ္းျခင္း။
 • ၃။ အျပစ္နည္းျခင္း။
 • ၄။ မေတြမေ၀ေသရျခင္း။
 • ၅။ သုဂတိဘ၀သို႔လားရျခင္း။
 • အပယ္ေလးပါး
 • ၁။ ငရဲ        ၂။ တိရိစာၦန္       ၃။ ျပိတၱာ     ၄။ အသူရကာယ္
 • ကပ္သံုးပါး
 • ၁။ ဒုဗိ ၻကၡႏ ၱရကပ္ = ငတ္မြတ္ေဘးေၾကာင့္ ပ်က္စီးေသာကပ္
 • ၂။ သတၱႏ ၱရကပ္ = လက္နက္ေဘးေၾကာင့္ ပ်က္စီးေသာကပ္
 • ၃။ ေရာဂႏ ၱရကပ္ = ေရာဂါေဘးေၾကာင့္ ပ်က္စီးေသာကပ္
 • ရပ္ျပစ္ရွစ္ပါး
 • ၁။ ငရဲ = ခ်မ္းသာမႈအလ်ဥ္းမရွိေသာအရပ္
 • ၂။ တိရစာၦန္ = နိဗၺာန္ႏွင့္ဖီလာ မိုးကိုေက်ေပးေသာသတၱ၀ါ
 • ၃။ ျပိတၱာ = ကိုယ္လက္အဂၤါ မမွ်တေသာသတၱ၀ါ
 • ၄။ အသညေဇာ = ခႏၶာကိုယ္တစ္ပါးသာရွိ၍ အသက္နာမ္မရွိေသာ ျဗဟၼာဘံု
 • ၅။ ပစၥႏ ၱေရာ = ရတနာသံုးပါး မသိ၊ မရွိေသာ ေတာခ်ံဳ အံုျခားအရပ္
 • ၆။ မိစာၦဒိဌိ = မွားေသာအယူရွိေသာ လူမ်ိဳးစု
 • ၇။ ၀ိကလိျႏိၵယ = သစၥာေလးပါးတရားကိုနာၾကားရေသာ္
 • ၈။ ဗုဒၶသုေညာ တိေဟတုေကာ = အသိအလိမၼာႏွင့္ျပည့္စံုေသာ္လည္း ဘုရားပြင့္ေသာ
 • ကာလႏွင့္လြဲ၍ လူျဖစ္ရျခင္း။
 • ရန္သူမ်ိဳး ငါးပါး
 • ၁။ ေရ       ၂။ မီး      ၃။ မင္းဆိုး      ၄။ သူခိုး      ၅။ မခ်စ္မႏွစ္သက္ေသာသူ
 • ၀ိပတၱိတရား ေလးပါး
 • ၁။ သီလ၀ိပတိၱ = သီလပ်က္ျခင္း
 • ၂။ ဒိဌိ၀ိပတိၱ = အယူပ်က္ျခင္း
 • ၃။ အာစာရ၀ိပတိၱ = အက်င့္ပ်က္ျခင္း
 • ၄။ အာဇီ၀၀ိပတိၱ = အသက္ေမြးမႈပ်က္ျခင္း
 • ဗ်သနတရား ငါးပါး
 • ၁။ ဥာတိဗ်သန = ေဆြမ်ိဳးဥာတိတို႔ ေသေက်ပ်က္စီးျခင္း
 • ၂။ ေဘာဂဗ်သန = ရာထူးဂုဏ္သိမ္ စည္းစိမ္ဥစၥာေလ်ာက်ပ်က္စီးျခင္း
 • ၃။ ေရာဂဗ်သန = အနာေရာဂါ ႏွိပ္စက္ပ်က္စီးျခင္း
 • ၄။ သီလဗ်သန = အက်င့္သီလပ်က္စီးျခင္း
 • ၅။ ဒိဌိဗ်သန = အယူ၀ါဒ လြဲမွားပ်က္စီးျခင္း
 • ကိေလသာ သံုးပါး
 • ၁။ ေလဘ       ၂။ ေဒါသ       ၃။ ေမာဟ
 • ကာလ သံုးပါး
 • ၁။ အတိတ္ = လြန္ေလျပီးေသာကာလ
 • ၂။ ပစၥဳပၸါန္ = လက္ရွိကာလ
 • ၃။ အနာဂတ္ = ေနာင္ကာလ
 • အဂတိတရား ေလးပါး
 • ၁။ ဆႏၵ        ၂။ ေဒါသ       ၃။ ဘယာ       ၄။ ေမာဟ
 • မ်က္ေမွာက္စည္းစိမ္ပ်က္စီးေၾကာင္းတရား သံုးပါး
 • ၁။ ဣတိၳဓုတၱ = မိန္းမလိုက္စားျခင္း
 • ၂။ သုရာဓုတၱ = ေသေသာက္ၾကဴးျခင္း
 • ၃။ အကၡဓုတၱ = ေလာင္းကစားျခင္း
 • သရဏဂုံပ်က္ရေသာအေၾကာင္း ႏွစ္ပါး
 • ၁။ မိစာၦဒိဌိအယူကိုေျပာင္းယူျခင္း          ၂။ ေသဆံုးျခင္း
 • ကံသံုးပါး
 • ၁။ ကာယကံ = ကိုယ္ျဖင့္ျပဳျခင္း
 • ၂။ ၀စီကံ = ႏႈတ္ျဖင့္ျပဳျခင္း
 • ၃။ မေနာကံ = စိတ္ျဖင့္ျပဳျခင္း
 • အာရုံ ေျခာက္ပါး ကာမဂုဏ္တရားမ်ား
 • ၁။ ရႈပါရုံ = အဆင္းအာရုံ
 • ၂။ သဒၵါရံု = အသံအာရုံ
 • ၃။ ဂႏၶာရုံ = အနံအာရုံ
 • ၄။ ရသာရုံ = အရသာအာရုံ
 • ၅။ ေဖာဌဗၺရုံ = အေတြ႕အာရုံ
 • ၆။ ဓမၼာရုံ = တရားသေဘာအာရုံ
 • ပိဋကတ္ သံုးပံု
 • ၁။ သုတၱန္        ၂။ ၀ိနည္း       ၃။ အဘိဓမၼာ
 • ေစတနာ သံုးတန္
 • ၁။ ပုဗၺ = ၾကိဳတင္ေစတနာ 
 • ၂။ မုဥၥ = ျပဳဆဲေစတနာ 
 • ၃။ ပရ = ျပဳျပီးေစတနာ
 • ေလာကပါလ တရားႏွစ္ပါး ( ေလာကကို ေစာင့္ေရွာက္ေသာ တရား။ )
 • ဟိရီ = အျပစ္မကင္းေသာ အမႈ၊ မေကာင္းမႈ ျပဳလုပ္ရမည္ကို ရွက္ျခင္း၊
 • ဩတၱပၸ = အျပစ္မကင္းေသာ အမႈ၊ မေကာင္းမႈ ျပဳလုပ္ရမည္ကို ေၾကာက္ျခင္း၊
 • ေလာက သံုးပါး
 • ၁။ သတၱေလာက = လူသတၱ၀ါမ်ား၏ ေလာက
 • ၂။ သခၤါရေလာက = ျဖစ္ပ်က္ျပဳျပင္ေလာက
 • ၃။ ၾသကာသေလာက = ရွိရွိသမွ်လူသတၱ၀ါအားလံုးရွိေသာေလာက
 • ျဗဟၼစိုရ္တရား ေလးပါး
 • ၁။ ေမတၱာတရား       ၂။ ကရုဏာတရား       ၃။ မုဒိတာတရား      ၄။ ဥပကၡာတရား
 • သမၸတိၱတရား ေလးပါး
 • ၁။ ကာလသမၸတိၱ = ေခတ္အခါေကာင္းႏွင့္ ၾကံဳေတြ႕ရျခင္း။
 • ၂။ ဂတိသမၸတ = လူ႔ဘ၀နတ္ဘ၀ကဲ့သို႔ ေကာင္းေသာဂတိႏွင့္ ၾကံဳေတြ႕ရျခင္း။
 • ၃။ ဥပဓိသမၸတ = ေျခလက္အဂၤါညီညာျပည့္စံုျခင္း၊ ရုပ္ရည္ရူပကာတင့္တယ္ျခင္း။
 • ၄။ ပေယာဂသမၸတ = ကာယကံ၊ ၀စီကံ၊ မေနာကံ ကံသံုးပါးျဖဴစင္ေကာင္းမြန္ျခင္း။
 • သမၸဒါတရား ေလးပါး (မ်က္ေမွာက္ၾကီးပြားေၾကာင္းတရား ေလးပါး)
 • ၁။ ဥဌာနသမၸဒါ = ထၾကြလံု႔လ၀ီရိယႏွင့္ ျပည့္စံုမႈ
 • ၂။ အာရကၡသမၸဒါ = ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းႏွင့္ ျပည့္စံုမႈ
 • ၃။ ကလ်ာဏမိတၱသမၸဒါ = မိတ္ေဆြေကာင္းရွိမႈ
 • ၄။ သမဇီ၀ိတသမၸဒါ = မွ်တစြာအသက္ေမြးမႈ
 • ခႏၶာ ငါးပါး
 • ၁။ ရူပကၡႏၶာ
 • ၂။ ေ၀ဒနာကၡႏၶာ
 • ၃။ သခၤါရကၡႏၶာ
 • ၄။ သညာကၡႏၶာ
 • ၅။ ၀ိညာဏကၡႏၶာ
 • သစၥာ ေလးပါး
 • ၁။ ဒုကၡသစၥာ
 • ၂။ သမုဒယသစၥာ 
 • ၃။ နိေရာဓသစၥာ 
 • ၄။ မဂၢသစၥာ
 • ေစတီ ေလးမ်ိဳး
 • ၁။ ဓမၼေစတီ
 • ၂။ ဓါတုေစတီ 
 • ၃။ ဥဒိၶႆေစတီ 
 • ၄။ ပရိေဘာဂေစတီ
 • ဥပါယ္တံမ်ဥ္ ေလးမ်ိဳး
 • ၁။ ေဘဒဥပါယ္ = သေဘာထားအယူအဆကြဲလြဲေအာင္ ေသြးတုိးသပ္လွ်ိဳသည့္နည္းလမ္း။
 • ၂။ ဒဏၡဳဥပါယ္ = ေထာင္ခ်ျခင္း၊ အခ်ဳပ္ခ်ျခင္းစေသာ ဒဏ္ခတ္သည့္နည္းလမ္း။
 • ၃။ သာမဥပါယ္ = ရင္းႏွီးေအာင္ေပါင္းသင္းဆက္ဆံျခင္း၊ ကိုယ္ဘက္ပါေအာင္ ေဖ်ာင္းဖ်
 • ေျပာဆိုစည္းရုံးျခင္းနည္းလမ္း။
 • ၄။ ဒါနဥပါယ္ = ေပးကမ္းျခင္းနည္းလမ္း။