ခ်မ္းသာေအာင္ ဘယ္လိုလုပ္ရပါသလဲ
လြန္ေလျပီးေသာအခါ ဗာရာဏသီျပည္၌ ျဗဟၼဒတ္မင္း မင္းျပဳစဥ္ ဘုရားေလာင္းသည္ အလြန္ခ်မ္းသာေသာ သူေဌးျဖစ္၏။ သူ၏ အသက္ခုနစ္ႏွစ္သားသည္ အလြန္ဉာဏ္ပညာၾကီး၏။ အက်ိဳးရွိေအာင္လည္း ျပဳတတ္၏။ ထိုသူေဌးသားသည္ တစ္ေန႕ သူ၏ ဖခင္အား   "ဖခင္ --- ခ်မ္းသာေအာင္ ဘယ္လိုလုပ္ရပါသလဲ" ဟုေမး၏။
ထိုကဲ့သို႕ ေမးေသာအခါ ဘုရားေလာင္းျဖစ္ေသာဖခင္က သားအား --- " သားေမာင္ --- 

(၁) က်န္းမာျခင္းဆိုတဲ့ အျမတ္ဆုံးလာဘ္ကို အလိုရွိရမယ္။
(က်န္းမာေရး ေကာင္းရမယ္။)
(၂) ကိုယ္က်င့္သီလကိုလည္း အလိုရွိရမယ္။
(ကိုယ္က်င့္တရား ေကာင္းရမယ္။)
(၃) ပညာရွိတို႕ရဲ့ ဩဝါဒတရားကို အလိုရွိရမယ္။
(နာခံမွတ္သားရမယ္။)
(၄) အျမင္အၾကားကိုလည္း အလိုရွိရမယ္။
( ဆည္းပူးရွာေဖြရမယ္။(၅) သုစ႐ိုက္သုံးပါးကိုလည္း အလိုရွိရမယ္။
(ကုသိုလ္အျမဲျပဳေနရမယ္)။(၆) မပ်င္းမရိျခင္းကိုလည္း အလိုရွိရမယ္။
(မပ်င္းရိရဘူ:)

ဒီတရားေျခာက္ပါးဟာ စီးပြါးျဖစ္ျခင္းရဲ့ အလြန္မြန္ျမတ္တဲ့ အေၾကာင္းပဲ"
ဟု ေျဖၾကား၏။

(၁) က်န္းမာေရးေကာင္းရမည္ဟုဆိုရာ၌ က်န္းမာေရးသည္ အလြန္အေရးၾကီး၏။ က်န္းမာေရးေကာင္းမွသာ စီးပြါးေရး၊ ပညာေရး၊ လူမႈေရး၊ ဘာသာေရး အားလုံးကို ရည္မွန္းသေလာက္ ခရီးေရာက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္ျဖစ္၏။ က်န္းမာေရးထိခိုက္ေလာက္ေအာင္ လုံးဝမလုပ္သင့္ေခ်။ အလုပ္အလြန္လုပ္ျပီးမွ က်န္းမာေရးထိခိုက္ သြားလွ်င္လည္း မိမိလုပ္ေဆာင္ၾကိဳးစားရက်ိဳး နပ္ေတာ့မည္မဟုတ္ေခ်။ သို႕ျဖစ္၍ ဘုရားရွင္သည္ က်န္းမာေရးကို နံပါတ္ (၁) ေဟာေတာ္မႈသည္။

(၂) ကိုယ္က်င့္သီလျပည္စုံရမည္ဟုဆိုရာ၌ ကိုယ္က်င့္တရား မေကာင္းလွ်င္ မည္သူမွ် ယုံၾကည္မည္ မဟုတ္၊ သူတစ္ပါး၏ ယုံၾကည္မႈကို မရလွ်င္ လုံးဝအလုပ္မျဖစ္ႏိုင္၊ ကံငါးပါးလုံးကို မဆိုထားဘိ၊ အဒိႏၷာဒါနႏွင့္ မုသာဝါဒ တစ္ခုခု ပ်က္ယြင္းေနလွ်င္ပင္ အလုပ္လုပ္၍မျဖစ္ေတာ့။ သုရာေမရယလြန္ကဲလာလွ်င္ ေရာက္ေနသည့္အေျခအေနမွ
 ျပန္က်ရန္မွာ ေသခ်ာေနေတာ့၏။ သုရာေမရယေၾကာင့္ ဘဝပ်က္ခဲ့သူမ်ားကား အမ်ားအျပားပါေပ။

(၃) ပညာရွိတို႕၏ ဩဝါဒကို နာခံမွတ္သားရမည္ဟုဆိုရာ၌ သက္ဆိုင္ရာဘာသာရပ္၊ သက္ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းကို ထူးထူးခြၽန္ခြၽန္ တတ္ေျမာက္ကြၽမ္းက်င္ေသာ ပုဂၢိဳလ္သည္ ပညာရွိသာ ျဖစ္၏။မိမိေလ့လာေနေသာ ဘာသာရပ္၊ လုပ္ငန္းအတြက္ ကြၽမ္းက်င္ေသာပညာရွိႏွင့္ လက္တြဲကာ လမ္းညႊန္းမူ၊ အၾကံဉာဏ္ေပးမႈကို ရယူကာ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္ေလသည္။

(၄) အၾကားအျမင္မ်ားေအာင္ ရွာေဖြဆည္းပူးထားရမည္ဟု ဆိုရာ၌ ေခတ္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ အရာရာကို သိထားရန္လိုသည္။ အိုင္တီနည္းပညာမ်ား အလြန္ထြန္းကားကာ ကမ႓ာကိုရြာေလာက္ မွတ္ေနသည့္ ဤေခတ္ဤကာလၾကီး၌ လြန္ခဲ့သည့္ အႏွစ္(၃၀) ေလာက္က ဗဟုသုတျဖင့္ စီးပြါးေရး လုပ္၍မရေတာ့၊ မ်က္ေမွာက္ေခတ္ မ်က္ေမွာက္အခ်ိန္၏ ျဖစ္ေပၚလာမႈကို အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ သိေနရန္လိုသည္။

(၅) သုစ႐ိုက္သုံးပါး အလိုရွိရမည္ဟု ဆိုရာ၌ လုပ္ငန္းၾကီးလွ်င္ ကုသိုလ္ကံ ၾကီးဖို႕လို၏။ အခ်ိဳ႕ရာထူးမ်ား၊ စည္းစိမ္မ်ားသည္ ပစၥဳပၸန္ကံတစ္ခုတည္းႏွင့္မရႏိုင္၊ အတိတ္က ၾကီးမားေသာကုသိုလ္ကံပါမွ ရႏိုင္၏။ ဆန္ဆုံေတာ့ စား၊ ကံကုန္ေတာ့ သြားဟူေသာ စကားကဲ့သို႕ ကံကုန္လွ်င္ ရွိသမွ်ကို စြန္႕၍ သြားရမည္။အတိတ္ကကံက အားနည္းလာသည့္တိုင္ ပစၥဳပၸန္ကံကအားေကာင္းေနလွ်င္
 ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ေကာင္းေကာင္းျဖင့္ လမ္းဆိုးဆိုးကို သြားသူကဲ့သို႕ လမ္းဆိုးေနသည့္တိုင္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေကာင္းေနေသာေၾကာင့္ အခက္အခဲမျဖစ္ႏိုင္။ ထိုဆိုးေသာ ခရီးလမ္းပိုင္းကို ေက်ာ္လြန္ႏိုင္၏။
 ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ကလည္းမေကာင္း လမ္းကလည္း  အလြန္ဆိုးေနလွ်င္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ တစ္စစီျပဳတ္ထြက္ျပီး ထိုဆိုးလွေသာ ခရီးလမ္းပိုင္းကို ေက်ာ္လြန္ႏိုင္မည္ မဟုတ္ေပ။ လမ္းသည္ အတိတ္ကံႏွင့္ တူ၍ ေမာ္ေတာ္ယဥ္သည္ ပစၥဳပၸန္ကံႏွင့္ တူ၏။ မိမိတို႕အတြက္ လုံျခဳံစိတ္ခ်ရမည့္ ပစၥဳပၸန္ ကာယသုစ႐ိုက္၊ ဝစီ သုစ႐ိုက္၊ မေနာသုစ႐ိုက္ ဟူေသာ ကိုယ္ႏွုတ္စိတ္တို႕ျဖင့္ ဒါန သီလ ဘာဝနာ ကုသိုလ္အမ်ိဳးမ်ိဳးကို အျမဲျပဳလုပ္အားထုတ္ေနၾကရမည္။ သို႕မွသာ ယခုဘဝ၌ က်မ္းမာ၊ ခ်မ္းသာ၊ အသက္ရွည္ရုံမွ်မက အနာဂတ္ဘဝမ်ားပါ ထိုအက်ိဳးတရားမ်ား ရရွိသြားမည္ျဖစ္၏။

(၆) မပ်င္းရိရဟု ဆိုရာ၌ ပ်င္းရိျခင္းသည္ စီးပြါးဥစၥၥာ ပ်က္စီးျခင္း၏ အေၾကာင္းတစ္ပါးျဖစ္၏။ သူရာေသာက္စား၊ လမ္းသြားခါမဲ့၊ ႐ႉငဲ့သဘင္၊ ေပ်ာ္ရႊင္အန္ေလာင္း၊ မေကာင္းမိတ္ဖ်င္း၊ ပ်င္းရိျခင္းကား၊ ယိုယြင္းဥစၥာ၊ ပ်က္ေၾကာင္းသာတည္း --- ဟူေသာ ဘုရားေဟာ ေဒသနာေတာ္ႏွင့္အညီ ေရွးပညာရွိမ်ား ဆုံးမထားေသာစကားရွိ၏။ သို႕ျဖစ္၍ ပ်င္းရိတတ္ျခင္းကို လႈတိုင္း လုံးဝေရွာင္ရွားရမည္ျဖစ္၏။

ဤအေၾကာင္းအဂၤါေျခာက္ပါးႏွင့္ျပည့္စုံလွ်င္ ဧကန္ တိုးတက္ၾကီးပြါးႏိုင္မည္ျဖစ္၏။ ဘုရားေဟာ ေဒသနာေတာ္ျဖစ္၍ မမွိတ္မသုန္ ယုံၾကည္စြာ က်င့္ၾကံသင့္ၾကေပသတည္း။ 
အလကၤာဝတ္ရည္ဂ်ာနယ္
အမွတ္(၂)၊ ႏိုဝင္ဘာ(၁၁)၊ ၂၀၀၅
သဒၶမၼမဏ ဆရာေတာ္မွတ္သားထိုက္သည့္ စကားအလကၤာ - စာအုပ္မွ ကူးယူေဖာ္ျပျခင္း ျဖစ္ပါသည္။  
စာမ်က္ႏွာ (၁၃)