မီးလြတ္စားနည္း


ေထရဝါဒစာေပကို ေလ႕လာဖူးျခင္းမရွိေသာ သူမ်ားသည္ မီးလြတ္စားျခင္းကိုပင္ သာသနာေတာ္အက်င့္ဟု လြဲမွားစြာယုံၾကည္လ်က္ ရွိၾက၏။ သာသနာေရး ဗဟုသုတ ခြၽတ္ခ်ဳံက်သူမ်ားက မီးလြတ္စားေနသူဆိုလွ်င္ သူေတာ္စင္ သူေတာ္ျမတ္ပမာ ကိုးကြယ္တတ္ၾက၏။ ဤသူမ်ားအေနျဖင့္ သတိထင္ထင္ ဆင္ျခင္ႏိုင္စိမ့္ေသာငွါ အနန္းပင္ေတာရဆရာေတာ္ က ဗုဒၶအလိုေတာ္က် မီးလြတ္စားနည္းကို ဤသို႕ ညႊန္ျပေတာ္မႈခဲ့ပါ၏။ 


"စားတဲ့အခါမွာ စားေကာင္းတဲ့အစာဆိုရင္ ေလာဘျဖစ္တတ္တယ္။ မ်ားမ်ားစားခ်င္တယ္။ ကုန္သြားမွာစိုးရိမ္တယ္။ ေလ်ာ့ပါးသြားရင္ ကုန္သြားမွာႏွေျမာတယ္။ စိုးရိမ္ပူေလာင္တယ္။ မေကာင္းတဲ့အစာဆိုရင္လည္း ေဒါသျဖစ္ရတယ္။ မေက်နပ္ဘူး။ စိတ္ဆိုးတယ္။ ေဒါသေၾကာင့္ စားရင္း ပူေလာင္ရတယ္။ ေကာင္းတဲ့အစာကို ေလာဘျဖစ္ရာကေန ကုန္သြားလို႕ ေဒါသျဖစ္ရေတာ့လည္း ေလာဘေၾကာင့္ ေဒါသျဖစ္ရတယ္။ ေလာဘနဲ႕ ေဒါသ ႏွစ္ခုစလုံးေၾကာင့္ ပူေလာင္ရတယ္။ သည္ေတာ့ ေလာဘ ေဒါသနဲ႕ ဆင္ျခင္ျပီး အသိအမွတ္နဲ႕စားရင္ မီးလြတ္တာေပါ့။ မီဖိုထဲက မီးက ျပႆနာ မဟုတ္ဘူး။ သူ႕ဘာသာသူေနတာပါ။ အဲသည္ေတာ့ သတိထားျပီး မီးလြတ္ေအာင္စားၾက၊ မီးလြတ္ေအာင္ေနၾကေပါ့"
                                                 ................................... 
the eXistence မွ မင္းနန္ (ေမာ္ကြၽန္း) ေရးသားျပဳစုထားေသာ - "ဆရာေတာ္ၾကီးမ်ား၏ ဩဝါဒေတာ္မ်ား" စာအုပ္ (စာမ်က္ႏွာ- ၂၈၇) မွ ကူးယူေဖာ္ျပျခင္း ျဖစ္ပါသည္။