အျခားစၾကၤာ၀ဠာမ်ားမွာ လူသားမ်ားရွိပါသလား ?ေန-လ-ကမၻာ-နတၡက္တာရာအစံု တစ္စံုကို စၾကၤာ၀ဠာတစ္ခု(သို႔) စူဠေလာကဓာတ္တစ္ခုဟု သတ္မွတ္ပါသည္။

ျဖစ္တူ-တည္တူ-ပ်က္တူျဖင့္ အတူတူျဖစ္ အတူတူတည္ အတူတူပ်က္ၾကတဲ့ စၾကၤာ၀ဠာအေရအတြက္ကား ကုေဋေပါင္း တစ္သိန္းတိတိရွိပါတယ္။ အဲဒီအတူတူျဖစ္ အတူတူတည္ အတူတူပ်က္တဲ့ စၾကၤာ၀ဠာ ကုေဋတစ္သိန္းကိုမဟာေလာကဓါတ္တစ္ခုလို႔ သတ္မွတ္ပါတယ္။

ကုေဋေပါင္းတစ္သိန္းရွိတဲ့ မဟာေလာကဓါတ္ႀကီးကို တစ္ေသာင္းအုပ္စုကေလးေတြ စုၿပီးေတာ့ အုပ္စုထပ္ခြဲပါတယ္။ အဲဒီတစ္ေသာင္းအုပ္စုကေလးေတြကိုေတာ့မဇၥ်ိမေလာကဓါတ္ဟုေခၚပါတယ္။


မဇၥ်ိမေလာကဓါတ္ကို စၾကၤာ၀ဠာ(သို႔)စူဠေလာကဓါတ္ တစ္ေသာင္းနဲ႔ ဖြဲ႕စည္းထားပါတယ္။ အဲဒီတစ္ေသာင္းထဲက တစ္ခုက လည္ရင္(သုိ႔)တုန္လႈပ္ရင္ တြဲဖက္ျဖစ္တဲ့ အျခားစၾကၤာ၀ဠာ ကိုးေထာင္ကိုးရာကိုးဆယ့္ကိုးခုကလဲ လိုက္ၿပီးေတာ့ လည္(သို႔)တုန္လႈပ္ပါတယ္။
(စူူဠေလာကဓါတ္ ၁၀၀၀၀=မဇၹဳိမေလာကဓါတ္ ,
မဇၥဳိမေလာကဓါတ္၁၀ ကုေဋ=မဟာေလာကဓါတ္,
မဟာေလာကဓါတ္=ၿဖစ္တူတည္တူပ်က္တူ စၾကၤာ၀ဠာ)
ဦးဇင္းတို႔ရဲ႕ ဘုရားအေလာင္းေတာ္ သုေမဓာရွင္ရေသ့ဟာ ဒီပကၤရာဘုရားရွင္ အထံမွ နိယတဗ်ာဒိတ္ေတာ္ ခံယူၿပီးေတာ့ ဘုရားျဖစ္ဖို႔အတြက္ ငါဘာေတြကို လုပ္ရမွာပါလဲလို႔ ထိုင္ၿပီးေတာ့ စဥ္းစားပါတယ္။ ဘုရားျဖစ္ဖို႔အတြက္ ပါရမီဆယ္ပါးကို ျဖည့္က်င့္ရမယ္လုိ႔ (ဘယ္သူကမွ လာမေျပာပဲနဲ႔) မိမိဘာသာ သိျမင္ေသာအခါမွာ ဦးဇင္းတို႔ရဲ႕ စၾကၤာ၀ဠာဟာ အိုးထိန္းစက္ကဲ့သုိ႔ လည္(သို႔)တုန္လႈပ္ခဲ့ပါတယ္။

အဲဒီအခါမွာ ဦးဇင္းတို႔ရဲ႕ စၾကၤာ၀ဠာနဲ႔တြဲဘက္ျဖစ္တဲ့ စၾကၤာ၀ဠာ ကိုးေထာင္ကိုးရာကိုးဆယ့္ကိုးခုကပါ ဦးဇင္းတို႔ရဲ႕ စၾကၤာ၀ဠာနဲ႔အတူ လိုက္ၿပီးေတာ့ လည္(သို႔)တုန္လႈပ္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါကို မဇၥ်ိမေလာကဓါတ္တစ္ခုလံုး လည္(သို႔)တုန္လႈပ္တယ္လို႔ ေခၚပါတယ္။

ဒီအေၾကာင္းကို ဘုရားရွင္ကုိယ္ေတာ္တုိင္......
ဣေမ ဓေမၼ သမၼသေတာ-သဘာ၀ရသလကၡေဏ

ဓမၼေတေဇန ၀သုဓာ-ဒသ သဟႆီ ကမၸထ။

စလတိ ရ၀တိ ပထ၀ီ-ဥစၦဳယႏၱံ၀ ပီဠိတံ

ေတလယႏၱံ ယထာစကၠံ-ေမဒနီ သမၸကမၸထ။

လို႔ ဗုဒ၀င္ပါဠိေတာ္မွာ ေဟာၾကားေတာ္မူခဲ့ပါတယ္။
(စာရွည္ေနမွာမုိ႔ ဂါထာနက္ေတြကို မေဖာ္ျပေတာ့ပါဘူး။ လိုအပ္သူမ်ား ဗုဒ၀င္ပါဠိေတာ္နိႆယမွာသာ ရွာၾကည့္လိုက္ၾကပါ)

ဒီေလာက္ဆိုရင္ မဟာေလာကဓါတ္ဖြဲ႔စည္းပံုရယ္ မဇၥ်ိမေလာကဓာတ္ဖြဲ႔စည္းပံုရယ္ စၾကၤာ၀ဠာေတြရဲ႕ သေဘာတရားေတြရယ္ကုိ ဦးဇင္းတို႔ရဲ႕ စာဖတ္ပရိသတ္မ်ား အနည္းအက်ဥ္းေလာက္ေတာ့ နားလည္သြားၿပီလို႔ ယူဆပါတယ္။ ကဲ ေရွ႕ဆက္ၿပီးေတာ့ ေလ့လာၾကည့္ၾကရေအာင္ပါ။

အထက္မွာ မဟာေလာကဓါတ္အေၾကာင္းကို ဦးဇင္း ရွင္းျပေပးခဲ့ၿပီးပါၿပီ။ အဲဒီ မဟာေလာကဓါတ္ရဲ႕ အလယ္ဗဟုိတည့္တည့္မွာ မဇၥ်ိမေလာကဓါတ္။ အဲဒီမဇၥ်ိမေလာကဓါတ္ရဲ႕ အလယ္ဗဟိုတည့္တည့္မွာ စၾကၤာ၀ဠာ(သို႔)စူဠေလာကဓါတ္္။ အဲဒီစူဠေလာကဓါတ္(စၾကၤာ၀ူဠာ)ထဲမွာ အေရွ႕ကၽြန္း အေနာက္ကၽြန္း ေတာင္ကၽြန္း ေျမာက္ကၽြန္းဆိုၿပီးေတာ့ ကၽြန္းႀကီးေလးကၽြန္းၿပန္ခြဲပါတယ္။

အဲဒီကၽြန္းႀကီးေလးကၽြန္းထဲက ေတာင္ကၽြန္းမွာ မဇၥ်ိမေဒသအရပ္ဆိုတာရွိပါတယ္။ အဲဒီ မဇၥ်ိမအရပ္ေဒသမွာပဲ သဗညဳဘုရားရွင္မ်ား ပြင့္ေတာ္မူၾကပါတယ္။ အျခားေသာ ေနာက္ကၽြန္း အေရွ႕ကၽြန္း ေျမာက္ကၽြန္းမ်ားမွာ လံုး၀မပြင့္ၾကပါဘူး။ ပေစၥကဗုဒၶါႏွင့္ စၾကၤာ၀ေတးမင္းမ်ားလဲ ေတာင္ကၽြန္းမွာပဲ ေပၚေပါက္ၾကပါတယ္။ အေနာက္ကၽြန္း အေရွ႕ကၽြန္း ေျမာက္ကၽြန္းမ်ားမွာ မေပၚေပါက္ၾကပါဘူး။

အၿခားေသာ စူူဠေလာကဓါတ္မ်ားမွာေတာ့ ေတာင္ကၽြန္းမွာေတာင္မွ သဗၺညဳဘုရားရွင္၊ ပေစၥကဗုဒၶါ၊ လူအရိယာမ်ား မရွိၾကပါဘူး။ မပြင့္ၾကပါဘူး။ စၾကာ၀ေတးမင္းႏွင့္ နတ္ၿဗဟၼာအရိယာ မ်ားသာရွိၾကပါတယ္၊၊

ေသခ်ာနားလည္ေအာင္ ေနာက္တစ္ေခါက္ထပ္ေျပာပါမယ္။

မဟာေလာကဓါတ္ရဲ႕ အလယ္ဗဟုိတည့္တည့္မွာျဖစ္တဲ့ မဇၥ်ိမေလာကဓါတ္၊ အဲဒီမဇၥ်ိမေလာကဓါတ္ရဲ႕ အလယ္ဗဟိုတည့္တည့္မွာျဖစ္တဲ့ စၾကၤာ၀ဠာ(သို႔)စူဠေလာကဓါတ္၊ အဲဒိ စၾကၤာ၀ဠာ(သို႔)စူဠေလာကဓါတ္မွာရွိတဲ့ ကၽြန္းႀကီးေလးကၽြန္းထဲက ေတာင္ကၽြန္းမွာပဲ သဗၺညဳဘုရား၇ွင္မ်ား ပြင့္ေတာ္မူၾကပါတယ္။

မဟာေလာကဓါတ္ႀကီးထဲက သဗၺညဳဘုရားရွင္ ပြင့္ေတာ္မူတဲ့ စၾကၤာ၀ဠာ(သုိ႔)စူဠေလာကဓါတ္တစ္ခုကို ဖယ္ထားလုိက္ရင္ အျခား စၾကၤာ၀ဠာ(သို႔)စူဠေလာကဓါတ္ေပါင္း ကုေဋကိုးေသာင္း ကိုးေထာင္ ကိုးရာ ကိုးဆယ့္ ကိုးကုေဋက်န္ပါေသးတယ္။

အဲဒီက်န္တဲ့ စၾကၤာ၀ဠာ(သို႔) စူဠေလာကဓါတ္တိုင္းမွာ သံုးဆယ့္တစ္ဘံုရွိၾကပါတယ္။ သံုးဆယ့္တစ္ဘံု ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ပံုကေတာ့ ဦးဇင္းတို႔ရဲ႕ စၾကၤာ၀ဠာ(သုိ႔)စူဠေလာကဓါတ္နဲ႔ အတူတူပါပဲ။

ကြာျခားသြားတာက ဦးဇင္းတို႔ရဲ႕ စၾကၤာ၀ဠာ(သို႔)စူဠေလာကဓါတ္မွအပ က်န္တဲ့ စၾကၤာ၀ဠာ(သို႔) စူဠေလာကဓါတ္ ကုေဋေပါင္း ကိုးေသာင္း ကိုးေထာင္ ကိုးရာ ကိုးဆယ့္ ကိုးကုေဋမွာ သဗၺညဳဘုရားရွင္ လံုး၀လံုး၀ မပြင့္ပါဘူး။ ဒါက ပဌမကြာျခားခ်က္တစ္ခုပါ။

ဒုတိယကြားျခားခ်က္ကေတာ့ ဦးဇင္းတို႔ရဲ႕ စၾကၤာ၀ဠာ(သို႔)စူဠေလာကဓါတ္မွအပ က်န္တဲ့ ကုေဋေပါင္း ကိုးေသာင္း ကိုးေထာင့္ ကိုးရာ ကိုးဆယ့္ ကိုးကုေဋေသာ စၾကၤာ၀ဠာ(သို႔)စူဠေလာကဓါတ္မ်ားမွာ လူအရိယာ ရဟန္းအရိယာ ပေစၥကဗုဒၶါမ်ားလည္း လံုး၀(လံုး၀)မရွိပါဘူး။

နတ္အ၇ိယာ ျဗဟၼာအ၇ိယာနဲ႔ စၾကၤာ၀ေတးမင္းမ်ားကေတာ့ အျခားေသာ စၾကၤာ၀ဠာ(သုိ႔)စူဠေလာက္ဓါတ္တိုင္းမွာ ရွိၾကပါတယ္။

နတ္အရိယာ ျဗဟၼာအရိယာမ်ားၾကေတာ့ ရွိေနၿပီးေတာ့ ဘာျဖစ္လုိ႔ လူအရိယာ ရဟန္းအရိယာ ပေစၥကဗုဒၶါမ်ားၾကေတာ့ မရွိရတာလဲလို႔ ေမးစရာျဖစ္လာပါတယ္။

လူအရိယာ ရဟန္းအရိယာမရွိတာက သူတို႔ဆီမွာ သဗၺညဳဘုရားရွင္မ်ား မပြင့္ၾကလို႔ပါ။ ပေစၥကဗုဒၶါမ်ား မရွိၾကတာကေတာ့ ပေစၥကဗုဒၶါမ်ားဟာ သာသနာပမ်ားျဖစ္ၾကေသာ္လဲ အေလ့အလာ ထံုးတမ္းစဥ္လာအားျဖင့္ သဗၺညဳဘုရားမပြင့္တဲ့ စၾကၤာ၀ဠာမ်ားမွာ ပေစၥကဗုဒၶါမ်ားလဲ မပြင့္ၾကလို႔ မရွိၾကတာပါ။

နတ္အရိယာ ျဗဟၼာအရိယာမ်ားရွိၾကတာကေတာ့ နတ္ေတြ ျဗဟၼာေတြဟာ သူတို႔ရဲ႕ တန္ခိုးဣဒၶိပါဒ္မ်ားႏွင့္ ဘုရားပြင့္တဲ့ စၾကၤာ၀ဠာ(သို႔)စူဠေလာကဓါတ္မ်ားကို တရားနာလာၾကပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ အရိယာျဖစ္ၾကပါတယ္။ ဗုဒၶစာေပက်မ္းဂန္ အႏွံ႕အျပားမွာ ဘုရားရွင္ရဲ႕ တရားပြဲေတြမွာ စၾကၤာ၀ဠာတုိက္တစ္ေသာင္းက နတ္ျဗဟၼာေတြ တရားနာလာၾကတယ္ဆုိတာကို ေတြ႔ရွိႏိုင္ပါတယ္။

ဒါကို ၾကည့္ရင္ အျခားစၾကၤာ၀ဠာက လူေတြလဲ ဘုရားမပြင့္ေပမယ့္ ကၽြတ္တန္း၀င္ႏိုင္ၾကပါတယ္။ စၾကၤာ၀ေတးမင္းရွိတယ္။ သူက တရားသျဖင့္ ဆံုးမအုပ္ခ်ဳပ္မယ္။ လူေတြဟာ စၾကၤာ၀ေတးမင္းရဲ႕ အဆံုးအမကို လိုက္နာၿပီးေတာ့ သီလေတြထိန္းသိမ္းၾကမယ္။ ဒါေနေတြျပဳၾကမယ္။ သမထေတြပြားမ်ားၾကမယ္။ ၿပီးေတာ့ နတ္ျပည္ ျဗဟၼာ့ျပည္ေတြကို ေရာက္မယ္။ ၿပီးေတာ့ အဲဒီနတ္ေတြ ျဗဟၼာေတြဟာ ဘုရားရွင္ရွိရာကို လာၿပီးေတာ့ တရားနာၾကမယ္။ ကၽြတ္တန္း၀င္ၾကတယ္။ ဒီသေဘာပါပဲ။

ေမးထားတဲ့ ေမးခြန္းကို အခုေျဖပါေတာ့မယ္...

အထက္မွာ ေျပာခဲ့တဲ့ အေၾကာင္းတရားေတြကို ေထာက္ရႈ႕ၿပီးေတာ့ အျခားေသာစၾကၤာ၀ဠာ(သုိ႔)စူဠေလာကဓါတ္မ်ားလဲ လူသားမ်ား ဧကန္ရွိၾကတယ္လို႔ သိမွတ္ထားရပါမယ္။

ေမးခြန္းရဲ႕ အေျဖက ဒီေလာက္ဆုိရင္ လံုေလာက္ၿပီလို႔ ဦးဇင္းယူဆပါတယ္။ သုိ႔ေသာ္လဲ စကားစပ္တုန္းေလး ဗဟုသုတရေအာင္ ေျပာစရာေလးေပၚလာလို႔ ဆက္ေျပာပါဦးမယ္။

ရတနသုတ္ေတာ္ ခႏၵသုတ္ေတာ္ ေမာရသုတ္ေတာ္ ဓဇဂသုတ္ေတာ္ အာဋာနာရိယသုတ္ေတာ္မ်ားရဲ႕ အာဏာေတာ္ဟာ စၾကၤာ၀ဠာ(သို႔)စူဠေလာကဓါတ္ေပါင္း ကုေဋတစ္သိန္းနဲ႔ ဖြဲ႔စည္းထားတ့ဲ မဟာေလာကဓါတ္ႀကီး တစ္ခုလံုးကို ပ်ံ႕ႏွံ႕တည္တ့ံပါတယ္။

ေနာက္တစ္ခုက အထက္မွာ ေျပာခဲ့တဲ့ မဟာေလာကဓာတ္လုိမ်ိဳး မဟာေလာကဓါတ္ေတြ အမ်ားႀကီးပဲရွိပါတယ္။ အဲဒီ အကုန္လံုးေသာ မဟာေလာကဓါတ္ေတြကိုေတာ့ အနႏၱေလာကဓါတ္လို႔ ေခၚဆိုပါတယ္။

မဟာေလာကဓါတ္တစ္ခုတုိင္း တစ္ခုတုိင္းမွာ သဗၶညဳဘုရားရွင္ ကိုယ္စီကုိယ္စီ ပြင့္ၾကပါတယ္။

.........................................................................................မိုးသု(မႏၱေလး)

က်မ္းကိုး---
၁၊၊ ဗုဒၵ၀ံသ ပါဠိေတာ္
၂။ ဗုဒၵ၀ံသ အ႒ကထာ
၃၊၊သုတၱနိပါတ ပါဠိေတာ္
၄၊၊ သုတၱနိပါတ အဌကထာ
၅၊၊ အဂၤုတၱရပါဠိေတာ္
၆။။ အဂၤုတၱရ အဌကထာ
၇၊၊အဘိဓမၼာပါဠိေတာ္မ်ား( ၇ က်မ္း)
၈၊၊အဘိဓမၼာ အဌကထာမ်ား(၇ က်မ္း)
၉၊၊ဇိနာလကၤာရဋီကာ
၁၀၊၊မဟာ၀င္စတဲ့ ၀င္ကိုး၀င္၀တၳဳေတာ္မ်ား(သာသနာေရးဦးစီးဌာနထုတ္)
၁၁၊၊ပရမတၳသရူပေဘဒနီက်မ္း(မဟာ၀ိသုဒၶါရံုဆရာေတာ္)
၁၂၊၊သၿဂိၤဳဟ္ဘာသာဋီကာက်မ္း(အရွင္ဇနကာဘိ၀ံသ)
၁၃၊၊ကိုယ္က်င့္အဘိဓမၼာက်မ္း(အရွင္ဇနကာဘိ၀ံသ)
၁၄။။ပ႑ိတေ၀ဒနီယဒီပနီက်မ္း(ေသကၡ်ေတာင္ အရွင္တိေလာက)
၁၅၊ႏိုင္ငံေတာ္ဗုဒၶသာသနမဟာဗုဒၶ၀င္က်မ္း(မင္းကြန္းတိပိဋကဆရာေတာ္) (၆ တြဲ- ၈ အုပ္)
၁၆၊၊မူလမဟာဗုဒၶ၀င္က်မ္း(ပဌမငါးခုန္ဆရာေတာ္)
၁၈၊၊လယ္တီဆရာေတာ္ဘု၇ားႀကီးုရဲ႕ အဘိဓမၼာဒီပနီက်မ္းမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ ပညာရွင္မ်ားရဲ႕ အဘိဓမၼာဆုိင္ရာ က်မ္းဂန္မ်ား။(က်မ္း ၃၀ ခန္ ့)

                                   ..............................................................