ပါရာဇိက ဟူသည္
ေမး ။အရွင္ဘုရား၊ ရဟန္းပါရာဇိက၊ ရွင္သာမေဏပါရာဇိက၊ ဘိကၡဳနီပါရာဇိက၊ သာမေဏရီပါရာဇိက ႏွင့္ လူပါရာဇိကတို႔ ဆံုးရႈံးပံုကို ရွင္းျပေပးပါဘုရား။
တဖန္ ထိုပါရာဇိက က်သူမ်ား၊ မဂ္ဖိုလ္မွ မတားျမစ္၊ (မဆံုးရႈံးရ) ေအာင္ မည္သို႔ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပံုႏွင့္ သီလရွင္မ်ား ပါရာဇိက က်ႏိုင္-မက်ႏိုင္
ေျဖၾကားေပးေတာ္မူပါ အရွင္ဘုရား။ ( ေစာရန္ႏိုင္ထြန္း-တာခ်ီလိတ္ )

ေျဖ ။ ပါရာဇိက ဟူသည္ မဂ္ဖိုလ္မွ ဆံုးရႈံးျခင္းျဖစ္၍

ရဟန္း၏ ပါရာဇိက ေလးပါးမွာ -
၁။ ေမထုန္မႈ ျပဳျခင္း။
၂။ လူဇာတ္ရွိသူကို သတ္ျခင္း။
၃။ တမတ္ႏွင့္ အထက္ ေငြေၾကး၊ ၄င္းတမတ္ႏွင့္ အထက္ ထိုက္တန္ေသာ ၀တၳဳကို ခိုးယူျခင္း။
၄။ မရွိေသာ မရေသးေသာ စ်ာန္မဂ္ဖိုလ္ကို ေျပာျခင္းတို႔ ျဖစ္သည္။

သာမေဏ၌ လိင္ဆယ္ပါးကို က်ဴးလြန္ျခင္း ျဖစ္သည္။

ဘိကၡဳနီ၌ ရဟန္းဆိုင္ရာ ေဖာ္ျပပါေလးပါးႏွင့္ ဘိကၡဳနီဆိုင္ရာ အျခားေလးပါး ေပါင္းေသာ္ ရွစ္ပါး ျဖစ္သည္။

သာမေဏရီ (သာမေဏမ)မွာ သာမေဏႏွင့္အတူ ျဖစ္သည္။

လူတို႔မွာ ပါရာဇိက-ဟု အမည္မတပ္ေသာ္လည္း သဂၢႏၲရာယ္ မဂၢႏၲရာယ္ျဖစ္ေသာ ပဥၥာနႏၲရိယ ကံငါးပါးကို က်ဴးလြန္ျခင္းတို႔ ျဖစ္သည္။

(ရဟန္း ) ဘိကၡဳ ွႏွင့္ ဘိကၡဳနီတို႔အဖို႔ ဘိကၡဳ ဘိကၡဳနီဘ၀တို႔မွ လူထြက္၊ လူ၀တ္လဲလိုက္လွ်င္၄င္း၊ သာမေဏ သာမေဏရီတိုၽ႔မွာ သရဏဂံုသီလ ထပ္မံခံယူလိုက္လွ်င္၄င္း၊ စ်ာန္မဂ္ဖိုလ္မွ မတားျမစ္၊ ( မဆံုးရႈံး ) ႏိုင္။ ဤသည္တို႔မွာ ပါရာဇိက ကုစားနည္း ျဖစ္သည္။

လူပါရာဇိက-ဟု ဆိုအပ္ေသာ အမိ၊ အဖ သတ္ျခင္းစေသာ ကံႀကီးမ်ားမွာမူ ဂရုကံႀကီးမ်ား ျဖစ္၍ မည္သည့္ကုသိုလ္ေကာင္းမႈႏွင့္မွ် အပါယ္ငရဲသို႔ က်ေရာက္ျခင္းမွ မတားျမစ္ႏိုင္ေတာ့ပါ။

အဇာတသတ္မင္းသည္ ဘုရားကို ရာသက္ပန္ ၾကည္ညိဳလ်က္ မျပတ္လွဴဒါန္း၍ သီလေဆာက္တည္ကာ ေနခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ ပထမသံဂါယနာတင္သည္အထိ သာသနာျပဳ လုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္း လုပ္ခဲ့သည္။ ဤကဲ့သို႔ ကုသိုလ္ႀကီးမ်ားကို ျပဳလုပ္ခဲ့ပါေသာ္လည္း ခမည္းေတာ္ ဗိမၺိသာရမင္းႀကီးကို သတ္ခဲ့မိသျဖင့္ ေလာဟကုမၻီငရဲ၌ က်ေရာက္ရေသးသည္။

ယခုကာလ သီလရွင္မ်ားအတြက္ကား လူတို႔ ပါရာဇိကအတိုင္းသာ မွတ္သားသင့္ပါသည္။

 ဆရာေတာ္ရေ၀ထြန္း (အရွင္တိေလာကသာရ)
....................................