႐ွင္ဥပဂုတ္သည္ ေထရ၀ါဒပိဋကတ္ေတာ္လာ ပုဂၢိဳလ္ေလာ


ေထရ၀ါဒဗုဒၶဘာသာ ကိုးကြယ္မႈမ်ားထဲတြင္ မဟာယာနဂိုဏ္းမွ အယူအဆမ်ားကို ေရာေႏွာလက္ခံေနသည္ကိုလည္း ေတြ႔ရ၏။ ထိုအယူမ်ားအနက္ ႐ွင္ဥပဂုတ္ ကိုးကြယ္မႈသည္ ေ႐ွ႔တန္း၌ ႐ွိေနေလသည္။

႐ွင္ဥပဂုတၱမေထရ္၏ အတၳဳပၸတ္သည္ မဟာယာနဂိုဏ္းသံုး က်မ္းစာၿဖစ္ေသာ
ဒိဗ်ာ၀ဒါနက်မ္းမွ ဖန္တီးေပးလိုက္ေသာ ဇတ္လမ္းၿဖစ္သည္။
႐ွင္ဥပဂုတ္္မေထရ္သည္ ဣႏၵဂုတၱ၊ အႆဂုတၱ၊ တိႆနာဂ၊ ဥပဂုတၱတိႆနာဂ၊ အာဂတ္စတယမုနိဟူေသာ ဘြဲ႕မည္ အမ်ဳိးမ်ဳိးၿဖင္႔ထင္ေပၚေက်ာ္ႀကားသူၿဖစ္သည္။

႐ွင္ဥပဂုတ္မေထရ္ႏွင္႔ ပတ္သက္၍ ေထရ၀ါဒ ပိဋကတ္ေတာ္ အ႒ကထာတို႔၌
က်ယ္ၿပန္စြာမပါ႐ွိေပ ။ ထိုမေထရ္ အေႀကာင္းကို သာသနာႏွစ္ ၈၀၀ ခန္႔က
႐ွင္မဟာနာမေရးေသာ မဟာ၀င္၀တၳဳ၌ ေဖာ္ၿပခဲ႔သည္။ ႐ွင္မဟာနာမသည္ မဟာယာနက်မ္းစာ ဒိဗ်ာ၀ဒါနမွ ထုတ္ယူ၍ တင္ၿပခဲ႔ၿခင္း ၿဖစ္ပါမည္ ။

မဟာ၀င္က်မ္းလာစကားတို႔ကို ယူ၍ ၿမန္မာက်မ္းၿပဳ ဆရာတို႔ကလည္း
ေဖာ္ၿပခဲ႔ႀကၿပန္သည္ ။ မဟာရာဇ၀င္ႀကီး ၊ ေလာကပညတၱိက်မ္း၊ ဇိနတၳ ပကာသနီက်မ္း တို႔တြင္ ထိုမေထရ္၏ အတၱဳပၸတ္ကို ကူးယူထည္႔သြင္းခဲ႔ႀကသည္ ။ ထိုအခါမွ ၿမန္မာတို႔၏ စိတ္တြင္ ႐ွင္ဥပဂုတၱဟူေသာ ဇတ္လမ္းသစ္ကို လက္ခံရ႐ွိခဲ႔ႀကသည္ ။ အစြမ္းေကာင္းေသာ
မေထရ္တပါး အၿဖစ္ ၿမန္မာတို႔၏ ႏႈတ္ၿဖားတြင္ တြင္က်ယ္လာခဲ႔ေလသည္ ။

႐ွင္ဥပဂုတ္မေထရ္သည္ ေတာင္သမုဒၵရာ၌ ေႀကးၿပာႆဒ္ၿဖင္႔ ေနသည္။ ယေန႔တိုင္ အသက္႐ွင္လွ်က္ ႐ွိေနေသးသည္ ဟုလည္း ႀကံႀကီးစည္ရာ ယံုႀကည္ေနႀကသည္ ။ ထို႔ေႀကာင္႔ၿမန္မာတို႔သည္ ႐ွင္ဥပဂုတ္ပံုကို ထုလုပ္၍ ေဖာင္ႏွင္႔ေမွ်ာကာ ပူေဇာ္ပြဲမ်ား ၿပဳလုပ္ႀကသည္ ။

႐ွင္ဥပဂုတ္သည္ ေလမုန္တိုင္းက်ၿခင္း ၊ မိုး႐ြာၿခင္း ၊ ေရလႊမ္းၿခင္း ၊ မိုးႀကိဳးပစ္ၿခင္း စေသာအႏၲရာယ္တို႔ကို ကာကြယ္ေပးႏုိင္မည္ ဟုလည္း ယံုႀကည္ႀကသည္ ။ ၿမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ႐ွင္ၿပဳအလႈပြဲစသည္ ၿပဳလုပ္လွ်င္ ေလမိုးအႏၲရာယ္ကင္းေစရန္ ႐ွင္ဥပဂုတ္႐ုပ္ထုကို
ကန္ေတာ႔ပြဲၿဖင္႔ တင္သ၍ ပူေဇာ္ထားႀကရသည္။

ၿမန္မာၿပည္တြင္ ေနာက္ေခတ္မွတည္ထားေသာ အခ်ဳိ႕ေသာ ဘုရားထီး အတြင္း၌လည္း ႐ွင္ဥပဂုတ္ေက်ာင္းေဆာင္ေလးမ်ားကို ထည္႔သြင္းေလ႔႐ွိႀကသည္ ။ မိုးႀကိဳး အႏၲရာယ္ စသည္ကင္းေစရန္ၿဖစ္သည္။

ေနာက္ပိုင္းတြင္ ႐ွင္ဥပဂုတ္မေထရ္သည္ ဂုဏ္းဆရာ လုပ္သူတို႔၏ လက္ထဲ ေရာက္သြားရာ
စိတၱဇေ၀ဒနာအတြက္ အသံုးခ်ခံတပါး ၿဖစ္သြားရၿပန္သည္ ။
႐ွင္ဥပဂုတ္သာမဟုတ္၊ ႐ွင္မဟာကႆပကဲ႔သို႔ေသာ မေထရ္မ်ားလည္း ပါ၀င္ေနႀကသည္ ။
ထိုမေထရ္မ်ားကို အုပ္စုဖြဲ႔ေပးကာ ေသ ၄ပါး ၊ ႐ွင္ ၄ပါး ဟူ၍ေခၚဆိုထားႀကသည္ ။
ထိုမေထရ္ ၈ ပါးတို႔မွာ အေသထြက္ ပုဂၢိဳလ္ႏွင္႔ အ႐ွင္ထြက္ ပုဂၢိဳလ္မ်ား ဟူ၍လည္း လက္ခံထားႀကၿပန္သည္ ။

႐ွင္ ေလးပါးစာရင္း၌ ေအာက္ပါမေထရ္တို႔ ပါ၀င္သည္ ။

(၁) ႐ွင္ဥပဂုတ္သည္ ေတာင္သမုဒၵရာ၌ ေႀကးၿပာႆဒ္ ၿဖင္႔ေနသည္ ။
(၂) ႐ွင္ေခမရေထရ္သည္ အေနာက္ သမုဒၵရာ၌ ေႀကးၿပာႆဒ္ ၿဖင္႔ေနသည္ ။
(၃) ႐ွင္ဘဒၵမေထရ္သည္ ေၿမာက္သမုဒၵရာ၌ ေ႐ႊၿပာႆဒ္ ၿဖင္႔ေနသည္ ။
(၄) ႐ွင္အေကၠာသာရမေထရ္သည္ အေ႐ွ႕သမုဒၵရာ၌ ေ႐ႊၿပာႆဒ္ ၿဖင္႔ေနသည္ ။

မေထရ္ ၄ ပါးကို ေနရာ ၄ မ်ဳိးခြဲတမ္းခ်ထားရာ ၿမန္မာၿပည္သားတို႔အတြက္
႐ွင္ဥပဂုတ္သာလွ်င္ ပူေဇာ္ခြင္႔ ရႏုိင္ႀက၏။ ေတာင္အရပ္၌သာ သမုဒၵရာ႐ွိေသာေႀကာင္႔ ႐ွင္ဥပဂုတ္သာလွ်င္ ၿမန္မာၿပည္သားတို႔အတြက္ တာစားေသာ ကိုယ္ေတာ္ၿဖစ္ေန၏ ။

ေသ ေလးပါး စာရင္း၌ ေအာက္ပါမေထရ္တို႔ ပါ၀င္သည္ ။

(၁) ႐ွင္မဟာကႆပ သည္ ေ၀ဘာရေတာင္ ေက်ာက္ၿဖာထက္၌႐ွိသည္ ။
(၂) ႐ွင္မဟာသံသာရ သည္ ဥတၱမေတာင္၌႐ွိသည္ ။
(၃) ႐ွင္ဥေပကၡ သည္ မကုလေတာင္၌႐ွိသည္ ။
(၄) ႐ွင္ဓမၼသာရ သည္ မကုလေတာင္၌႐ွိသည္ ။

ၿမန္မာႏုိင္ငံမွ ပုဂၢိဳလ္တို႔သည္ ႐ွင္မဟာကႆပ အေသထြက္႐ွိရာ အေလာင္းေတာ္ ကႆပကို အေလးထား၍ သြားေရာက္ေလ႔႐ွိႀကသည္ ။

႐ွင္မဟာကႆပ ၿပႆနာကလည္း ႐ႈပ္ေထြးသည္။ ပုဂံေခတ္ အရည္းႀကီးဂုဏ္းေခါင္းေဆာင္ ႐ွင္မဟာကႆပသည္ ထိုေနရာသို႔ သြား၍ ပ်ံေတာ္မူသည္ဟု ဇတ္လမ္းလုပ္ထားႀကသည္ ။

ဘုရား႐ွင္၏ သာ၀ကႀကီးၿဖစ္ေသာ ပထမသံဂါယနာတင္ ဦးေဆာင္ အ႐ွင္မဟာကႆပႀကီးသည္ ထိုေနရာသို႔ လာေရာက္၍ ပရိနိဗၺာန္ ၿပဳသည္ဟုလည္း ေၿပာႀကေသးသည္ ။

အမွန္မူ အေလာင္းေတာ္ ကႆပ႒ာနသည္ အရည္းႀကီးေခါင္းေဆာင္ ႐ွင္ကႆပ ႏွင္႔လည္း မသက္ဆိုင္ပါ။ သံဂါယနာတင္ အ႐ွင္မဟာကႆပ၏ ပရိနိဗၺာန္ၿပဳရာလည္း မဟုတ္။ ထို႐ွင္မဟာကႆပႀကီး ပရိနိဗၺာန္ၿပဳရာ ေ၀ဘာရေတာင္ႏွင္႔ အလားတူေသာ ပထ၀ီ အေနအထားကို ႐ွာ၍ အတုၿပဳလုပ္ကိုးကြယ္ခဲ႔ေသာ
အေလာင္းေတာ္ကႆပ အတုသာလွ်င္ ၿဖစ္ပါသည္ ။

ဗုဒၶစာေပ၌ လာေသာ ၿဖစ္စဥ္တို႔ကို ႀကည္႔၍ ပထ၀ီအေနအထားကို႐ွာေဖြလွ်က္ ေၿခေတာ္ရာ မ်ားကိုလည္း ဤသို႔ပင္ ထုလုပ္ကိုးကြယ္ခဲ႔ႀကသည္ မဟုတ္ေလာ။

ခ်ဳပ္၍ဆိုရလွ်င္ ႐ွင္ဥပဂုတ္မေထရ္သည္ ေထရ၀ါဒပိဋကတ္ေတာ္လာ ပုဂၢိဳလ္မဟုတ္ ။
မဟာယာနဂိုဏ္းလာ စာအုပ္ထဲက ကူးႏုတ္ထားေသာ ေထ႐ုပၸတၱိသာ ၿဖစ္သတည္း ။

                              ေထရ၀ါဒဗုဒၶဘာသာ၊ အရွင္ဧသိက စာ - ၁၃၃
                                      ........................................