ျပႆဒါး ဟူသည္
ေန ့ရက္ဟူသည္ သတ္မွတ္ခ်က္မွ်သာ ျဖစ္ပါသည္။ ရက္သက္သက္သည္ ရာဇာလည္းမဟုတ္။ ဒြန္းစ႑ားလည္း မဟုတ္ပါ။လူသားတစ္ဦးအဖို႕ အခါေကာင္း ဟူသည္မွာ သုစ႐ိုက္ျပဳက်င့္ေသာအခ်ိန္သာ ျဖစ္ပါ၏။ အခါဆိုးဟူသည္မွာ ဒုစ႐ိုက္ျပဳက်င့္ေသာအခ်ိန္သာ ျဖစ္ပါ၏။ 
ေဝဒက်မ္းက ျပႆဒါးေန ့ဟု သတ္မွတ္ေသာေန ့တြင္ပင္ ကံေကာင္းၾကဳံသူ၊ အခါေကာင္းၾကဳံသူ အမ်ားအျပား ရွိပါ၏ ။ ထိုသူမ်ားျပဳသည့္ ေကာင္းမႈ၏အက်ိဳးကို ကမၼနိယာမ အားေလ်ာ္စြာ ခံစားၾကရျခင္းသာ ျဖစ္၏။ ကုသိုလ္ကံ၊ အကုသိုလ္ကံ၏ အက်ိဳးေပးႏိုင္မႈသည္ အခ်ိန္တန္လွ်င္ အက်ိဳးေပးသည္သာ ျဖစ္ပါ၏။ အာသေဝါ မကုန္ခန္းေသးသည့္ ဘာသာျခား ျဗဟၼဏပုဏၰားမ်ား သတ္မွတ္ထားသည့္ ရက္ရာဇာ၊ ျပႆဒါး ဟူသည္ကို ေထရဝါဒ ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ားအေနျဖင့္ အေရးစိုက္ေနစရာ မလိုပါေခ်။ ဤသည္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ နမၼားဆရာေတာ္ၾကီး အရွင္ဉာဏ ကရွင္းလင္းျပတ္သားစြာ အဆုံးအမ ေပးသနားေတာ္မႈခဲ့ပါ၏။ ...
"ျပႆဒါးေန ့မွာ ထန္းလ်က္ခဲကိုစားရင္ မခ်ိဳဘူးလား"
"ခ်ိဳပါတယ္ ဘုရား"

"ကုသိုလ္လုပ္ရင္ ကုသိုလ္ မျဖစ္ဘူးလား"
"ျဖစ္ပါတယ္ ဘုရား"

"ကုသိုလ္ကံသည္ အက်ိဳးေပးခြင့္ရေသာ္လည္း ျပႆဒါးေန ့မွာ အက်ိဳးမေပးေသးဘဲ ဆိုင္းငံ့ေနတယ္လို႕ ဘုရားေဟာပါသလား"
"မေဟာပါ ဘုရား"

"ဒီလိုဆိုရင္ ကံေကာင္းေထာက္ပံ့ေနေသာသူသည္ ျပႆဒါးေန ့မွ ဧည့္အိမ္တိုင္ထူျခင္းေၾကာင့္ မေကာင္းက်ိဳးကိုရဦးမွာလား"
"မရပါ ဘုရား"

"ေၾကာက္စရာမဟုတ္၊ အကုသိုလ္ကိုသာ ေၾကာက္ရမယ္ မဟုတ္လား"
"မွန္ပါ့ ဘုရား"

"ဒီလိုဆိုရင္  ျပႆဒါးေန ့က ေၾကာက္စရာမဟုတ္၊  အကုသိုလ္ကိုသာ ေၾကာက္ရမယ္ မဟုတ္လား။ အဲဒါေၾကာင့္ အကုသိုလ္ကိုမေၾကာက္ဘဲ  ျပႆဒါးကိုေၾကာက္လွ်င္  ျဗဟၼဏဘာသာ။ ျပႆဒါးကိုမေၾကာက္ဘဲ အကုသိုလ္ကိုေၾကာက္မွ ဗုဒၶဘာသာလို႕ မွတ္ကြဲ႕"
                                                   ...................................
the eXistence မွ မင္းနန္ (ေမာ္ကြၽန္း) ေရးသားျပဳစုထားေသာ - "ဆရာေတာ္ၾကီးမ်ား၏ ဩဝါဒေတာ္မ်ား" စာအုပ္ (စာမ်က္ႏွာ- ၁၈၂) မွကူးယူေဖာ္ျပျခင္း ျဖစ္ပါသည္။