အရွင္ ဇ၀န ( ေမတၱာရွင္ - ေရႊၿပည္သာ ) ဓမၼ အေမးအေၿဖမ်ား -၂


ေမး။ ။ ဗုဒၶဘာသာကို ကုိးကြယ္တဲ့လူငယ္တစ္ေယာက္ဟာ စစ္မွန္တဲ့ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ေကာင္း တစ္ေယာက္ျဖစ္ဖို႔ ဘာေတြ လိုအပ္ပါသလဲဘုရား။

ေျဖ။ ။ ကမၼႆကတာသမၼာဒိ႒ိ = ေကာင္းတာလုပ္ရင္ ေကာင္းက်ိဳးရမယ္၊ ဆိုးတာလုပ္ရင္ ဆိုးက်ိဳးရမယ္ဆိုတဲ့ အေျခခံ ဥာဏ္အျမင္မွန္ၾကီး ရွိဖို႔လိုအပ္ပါတယ္။ ဒီေနရာမွာလည္း တျခားဘာသာမ်ားနဲ႔ ဗုဒၶဘာသာဟာအေရွ႕နဲ႔အေနာက္၊ သမုဒၵရာဟိုဘက္ကမ္းနဲ႔ ဒီဘက္ကမ္း၊ ေျမျပင္နဲ႔မိုးေကာင္းကင္လို ကြဲျပားျခားနားလွပါတယ္။
တျခားဘာသာဘုရားေတြက မင္းတို႔လူသားေတြကို ငါဖန္းဆင္းထားတာလို႔ေဟာတယ္။ ေဂါတမဗုဒၶကေတာ့ မင္းတို႔ လူသားေတြကို ဖန္းဆင္းတာဟာမင္းတို႔ကိုယ္တိုင္ပဲလို႔ ေဟာတယ္။
သူတို႔ဘုရားရွင္ေတြဟာေမတၱာရွင္၊ကရုဏာရွင္လည္း မွန္တယ္။ ဖန္ဆင္းတာလည္းမွန္တယ္ဆိုရင္-

၁။ အသက္ရွည္တဲ့သူေတြ ဖန္ဆင္းသင့္တယ္၊ အသက္တိုတဲ့သူေတြ ျဖစ္ေအာင္ မဖန္ဆင္းသင့္ဘူး။
၂။ အနာေရာဂါကင္းတဲ့သူေတြ ျဖစ္ေအာင္သာ ဖန္ဆင္းသင့္တယ္။ အနာေရာဂါမ်ားတဲ့သူေတြ ျဖစ္ေအာင္ မဖန္ဆင္း သင့္ဘူး
၃။ ရုပ္လွတဲ့သူေတြခ်ည္းျဖစ္ေအာင္ ဖန္ဆင္းသင့္တယ္၊ရုပ္ဆိုးတဲ့သူေတြျဖစ္ေအာင္ မဖန္ဆင္းသင့္ဘူး
၄။ အေျခြရံမ်ားတဲ့သူေတြျဖစ္ေအာင္သာ ဖန္ဆင္းသင့္တယ္။ အေျခြရံနည္းတဲ့သူေတြျဖစ္ေအာင္ မဖန္ဆင္းသင့္ဘူး။
၅။ ဆင္းရဲသူေတြျဖစ္ေအာင္ မဖန္ဆင္းသင့္ဘူး။ ခ်မ္းသာတဲ့သူေတြျဖစ္ေအာင္သာ ဖန္ဆင္းသင့္တယ္။
၆။ အမ်ိဳးယုတ္သူေတြျဖစ္ေအာင္ မဖန္ဆင္းသင့္ဘူး။ အမ်ိဳးျမတ္သူေတြခ်ည္းျဖစ္ေအာင္ ဖန္ဆင္းသင့္တယ္။
၇။ ဥာဏ္ထိုင္းသူေတြျဖစ္ေအာင္ မဖန္ဆင္းသင့္ဘူး။ ဥာဏ္ေကာင္းသူေတြခ်ည္းျဖစ္ေအာင္ ဖန္ဆင္းသင့္တယ္။

ဒီေမးခြန္းေတြကို ေထာက္ဆၾကည့္လိုက္ရင္ လူသားေတြကို တန္ခိုးရွင္တစ္ဦးဦးက ဖန္ဆင္းတာမဟုတ္ေၾကာင္း ထင္ရွားပါတယ္။ လူသားေတြဟာ မိမိကုိယ္မိမိ ဘယ္လိုဖန္ဆင္းခဲ့သလဲဆိုတာကို ဘုရားရွင္က ဥပရိပဏၰာသပါ႒ိေတာ္၊ စူဠာကမၼ၀ိဘဂၤသုတ္မွာ အခုလို ေဟာထားတယ္။

(၁) သူ႔အသက္သတ္သူမွာ အသက္တိုျပီး၊ မသတ္ဘဲ ေရွာင္ၾကဥ္သူမ်ားမွာ အသက္ရွိပါသည္။
(၂) သူတစ္ပါးကို ညွင္းဆဲသူမ်ား အနာေရာဂါမ်ားျပီး၊ သနားေစာင့္ေရွာက္သူမ်ားအနာေရာဂါ ကင္းပါသည္။
(၃) ေဒါသၾကီးသူမ်ား အရုပ္ဆိုးျပီး ၊ေမတၱာထားသူမ်ား ရုပ္လွပါသည္။
(၄) ကိုယ့္ထက္သာတာကို မနာလိုသူမ်ား အေျခြရံနည္းျပီး ၊ ကိုယ့္ထက္သာတာကို ၀မ္းေျမာက္သူမ်ား အေျခြရံ မ်ားပါသည္။
(၅) မေပးလွဴသူမ်ား ဆင္းရဲျပီး ၊ ေပးလွဴသူမ်ားခ်မ္းသာပါသည္။
(၆) အသက္သိကၡာဂုဏ္၀ါၾကီးသူေတြကို မရိုေသသူမ်ား အမ်ိဳးယုတ္ျပီး၊ ရိုေသသူမ်ား အမ်ိဳးျမတ္ပါသည္။
(၇) မသိတာကို ေမးျမန္းသူမ်ား ညဏ္ေကာင္းျပီး၊ မသိတာကို မေမးျမန္းသူမ်ား ညဏ္ထိုင္းပါသည္။

ဒီအေမးအေျဖေတြကိုၾကည့္ျပီး ဗုဒၶဘာသာ လူငယ္ေတြ ျပတ္သားစြာ ယံုၾကည္ထားရမွာက အိမ္ေထာင္းေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ က်န္းမာေရး ကိစၥေတြ အဆင္ေျပတာဟာ ကုသိုလ္ကံေၾကာင့္ျဖစ္ျပီး အဆင္မေျပတာဟာ အကုသုလ္ကံေၾကာင့္ဆိုတဲ့အခ်က္ကိုပါပဲ။ အက်ယ္ခဲ့်ျပီး ထပ္ဆင့္သိသင့္တာက -
ေျမြ၀င္ ပ်ားစြဲျခင္းေၾကာင့္ ခ်မ္းသာတယ္လို႔ယူဆရင္ ျဗဟၼဏ၀ါဒ(ဟိႏၵဴ၀ါဒ)။
အလုပ္ၾကိဳးစားျခင္း၊ ကုသုလ္ရွိျခင္း ေၾကာင့္ ခ်မ္းသာတယ္လို႔ ယူဆရင္
ဗုဒၶ၀ါဒ။

ဖြတ္တက္လို႔ ၊ ဠင္းတနားလို႔ ဆင္းရဲတယ္၊ ခိုက္တယ္လို႔ယူဆရင္ ျဗဟၼဏ၀ါဒ။အလုပ္မလုပ္လို႔၊ ႏွစ္လံုး၊ သံုးလံုး ေလာင္းကစားလုပ္လို႔၊
အကုသုလ္ရွိလို႔ဆင္းရဲတယ္လို႔ယူဆမွ ဗုဒၶ၀ါဒ။ လက္ယပ္ေခၚတဲ့ အရုပ္ကေလးရွိလို႔၊ ပုလင္းအစိမ္းထဲမွာႏွင္းဆီပြင့္စိုက္ထားလို႔ ၊ ပိုက္ဆံနဲ႔ ပံုေဖာ္ထားတဲ့ဇီးကြက္ရုပ္(လာဘ္ေခၚအေဆာင္ကပ္ျပား)ရွိလို႔ ေစ်းေရာင္းေကာင္းတာလို႔ ယူဆရင္ျဗဟၼဏ၀ါဒ။ ၀ိရီယ၊ ဥာဏ္ယွဥ္၊ ေစတနာ၊ ေမတၱာထားျပီး ေရာင္းလို႔ေစ်းေရာင္းေကာင္းတယ္ ယူဆမွ ဗုဒၶ၀ါဒ။
ရက္ရာဇာမွ ေကာင္းက်ိဳးေပးျပီး ျပႆဒါးက မေကာင္းက်ိဳးေပးတယ္လို႔ယူဆရင္ ျဗဟၼဏ၀ါဒ။ ကုသုိလ္က ေကာင္းက်ိဳးေပးျပီး အကုသိုလ္က မေကာင္းက်ိဳးေပးတယ္လို႔ယူဆမွ ဗုဒၶါဒ။

စေန၊ တနဂၤေႏြအစရွိေသာ ျဂိဳဟ္ေတြဟာ ေကာင္းက်ိဳးေပးတယ္လို႔ယူဆရင္ ျဗဟၼဏ၀ါဒ။ ကုသုိလ္၊ အကုသိုလ္က ေကာင္းက်ိဳး၊ ဆိုးက်ိဳးေပးတယ္ယူဆမွ ဗုဒၶါဒ။ ခရီးသြားတဲ့အခါ နဂါးလွည့္သင့္မႈ မသင့္မႈေၾကာင့္ေကာင္းက်ိဳး၊ဆိုးက်ိဳးေပးတယ္လို႔ ယူဆရင္ ျဗဟၼဏ၀ါဒ။ ကုသုိလ္၊ အကုသိုလ္ကေကာင္းက်ိဳး၊ဆိုးက်ိဳးပးတယ္လို႔ယူဆမွ ဗုဒၶါဒ။
စံုဂဏန္း၊ မဂဏန္း၊ (၁၃)ဂဏန္း၊ ကိုးဂဏန္းေတြက ေကာင္းက်ိဳး၊ဆိုးက်ိဳးေပးတယ္လို႔ ယူဆရင္ ျဗဟၼဏ၀ါဒ။ ကုသုိလ္၊ အကုသိုလ္က
ေကာင္းက်ိဳး၊ဆိုးက်ိဳးပးတယ္လို႔ယူဆမွ ဗုဒၶ၀ါဒ။ အသုဘယာဥ္ကို ေက်ာင္း၀ိုင္းထဲ အိမ္၀ိုင္းထဲထားရင္၊ ျမိဳ႕ျပင္ ရြာျပင္မွာ
ဆံုးတဲ့ရုပ္အေလာင္းကို ျမိဳ႕ထဲရြာထဲျပန္သြင္းရင္ ျမိဳ႕ခုိင္တယ္၊ ရြာခိုက္တယ္လို႔ယူဆရင္ ျဗဟၼဏ၀ါဒ။ ထိုအေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ ျမိဳ႕၊
ရြာကိုမခိုင္ အကုသိုလ္ေၾကာင့္သာ ျမိဳ႕၊ ရြာကို ခိုက္တယ္လို႔ ယူဆမွဗုဒၶ၀ါဒ။

အေလာင္းကိုင္တာခ်င္းတူပါလ်က္ သဘရာဇာကို အေ၀းမွေရွာင္ျပီး၊ဆရာ၀န္ျဖစ္မည့္သူကို သားမက္ဖမ္းျခင္းသည္ ျဗဟၼဏ၀ါဒ။ အယူအဆြဲ မရွိဘဲႏွစ္ဦးလံုးကို တန္းတူဆက္ဆံျခင္းသည္ ဗုဒၶ၀ါဒ။

ဒကိၡဏသာခါရုပ္ပြားကို ကိုးကြယ္လွ်င္ မီးကြင္းသည္၊ ဆင္းစီးျမင္းရံဘုရားကို
ကိုးကြယ္လွ်င္ စီးပြားတတ္သည္၊ ဇမၺဳပတိခၽြတ္ခန္း(မကိုဋ္စလြယ္ဆင္) ဘုရားကို
ကိုးကြယ္လွ်င္ ရာထူးတတ္သည္ဟု ယူဆ၍ ကိုးကြယ္လွ်င္ ျဗဟၼဏ၀ါဒ။

ဒကိၡဏသာခါရုပ္ပြားကိုထုလုပ္လွ်င္ ဗုဒၶ၏သပၸါယ္ေသာ ရုပ္လကၡဏာကိုဖ်က္ဆီးရာေရာက္သည္။ ဆင္စီး ျမင္းရံဘုရားကို ထုလုပ္လွ်င္ ဘုရားရွင္၏မဟာကရုဏာကို ျပက္ရယ္ျပဳရာေရာက္သည္။ မကိုဋ္စလြယ္ဆင္ရုပ္ပြားကိုထုလုပ္လွ်င္ ရဟန္းတစ္ပါးကို ယုတ္နိမ့္ေသာ အ၀တ္အစားမ်ားျဖင့္၀တ္ဆင္ေပးရာေရာက္သည္ဟု ေတြးေခၚေျမာ္ျမင္ျပီး ထိုပံုမ်ိဳးကို မကိုးကြယ္ဘဲရဟန္းႏွင့္တူေသာ ထိုရုပ္ပြားေတာ္ကိုသာ ကိုးကြယ္ျခင္းသည္ ဗုဒၶ၀ါဒ။

လူေသျပီး ခုႏွစ္ရက္လည္မွ အိမ္မွာထြက္သည္ဟုယူဆလွ်င္ ျဗဟၼဏ၀ါဒ။ စုတိေနာက္ပဋိသေႏၶျဖစ္သည္၊ သို႔မဟုတ္ ေသျပီးစကၠန့္မျခားဘဲ ေနာက္ဘ၀သစ္၌ခ်က္ခ်င္းျဖစ္သည္ဟု ယူဆလွ်င္ ဗုဒၶ၀ါဒ။
မိမိေကာင္းစားခ်မ္းသာဖို႔ အဓိကထားျပီးလွဴလွ်င္ ျဗဟၼဏ၀ါဒ။ အလွဴခံပုဂၢိဳလ္ခ်မ္းသာဖို႔ အဓိကထားျပီး လွဴလွ်င္္ ဗုဒၶ၀ါဒ။
၀ါတြင္းကာလ၌ အိမ္မေျပာင္းေကာင္းဟု ယူဆလွ်င္ ျဗဟၼဏ၀ါဒ။ အဆင္သည့္အခ်ိန္တြင္ေျပာင္းေကာင္းသည္ဟု ယူဆလွ်င္ ဗုဒၶ၀ါဒ။

လကၡဏာတြင္ အာယုလမ္းေၾကာင္းရွည္ေသာေၾကာင့္ အသက္ရွသည္သည္၊အာယုလမ္းေၾကာင္းတိုေသာေၾကာင့္ အသက္တိုသည္ဟု ယူဆလွ်င္ ျဗဟၼဏ၀ါဒ။ သူ႔အသက္ကို မသက္ျခင္း၊ သူတစ္ပါးအသက္ရွည္ခြင့္ရေအာင္ ေဆး၀ါးလွဴဒါန္းျခင္းဟူေသာ ကုသိုလ္ေၾကာင့္ အသက္ရွည္သည္၊သူတစ္ပါးအသက္ကိုသတ္ျဖတ္ခဲ့ေသာအကုသိုလ္ေၾကာင့္ အသက္တိုသည္ ဟု ယူဆလွ်င္
ဗုဒၶ၀ါဒ။ အာယုလမ္းေၾကာင္းသည္ သေကၤတနိမတ္သာ ျဖစ္သည္။

ဤကား လူငယ္တစ္ေယာက္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ေကာင္းျဖစ္ဖို႔အတြက္ အေျခခံလိုအပ္ေသာ အခ်က္တည္း။