သင္.....


သင္.....
သင္-မာနမၾကီးနဲ့
သင္-မၾကြားခ်င္နဲ့
သင္-ခမ္းခမ္းနားနား မေနခ်င္နဲ့
သင္-သူတပါးအျပစ္ကိုမ႐ႈ့နဲ့
မျမင္နဲ့ မၾကည့္နဲ့

သင္-သူတပါးအေပၚ ၀န္တိုမိစာၦမရွိနဲ့
သင္-ကိုယ့္လမ္းကိုယ္ ေကာင္းေကာင္းသြား
သင္-ကိုယ္ခ်င္းစာတရား အျမဲထား
(ျမတ္ဗုဒၶ)