၂၀သေခၤ်ႏွင့္ ကမၻာတစ္သိန္းအထက္က ဗုဒၶအေလာင္းေတာ္ႏွင့္ ဗုဒၶ၀င္အစဤဘဒၵကမၻာမွေရတြက္ေသာ္ ကမၻာေပါင္း၂၀သေခၤ်ႏွင့္ ကမၻာတစ္သိန္း အထက္
 ေပါရာဏဒီပကၤရာဗုဒၶ ပြင့္သည့္ကာလတြင္
 ေဂါတမဗုဒၶေလာင္းလ်ာသည္ ဘုရင္သမီးေတာ္ (အမ်ဳိးသမီး)ဘ၀၌
ၿဖစ္ခဲ့သည္။

ေပါရာဏဒီပကၤရာဗုဒၶ၏ လူ႕ဘ၀က ႏွမေတာ္လည္းၿဖစ္သည္။ မင္းသမီးသည္ တစ္ေန႕ေသာ ညေနအခါတြင္ ဆီးမီးအလို႕ငွာ မုန္႕ညွင္းဆီကုိအလွဴခံေနေသာ ရဟန္းေတာ္တစ္ပါးအား မုန္႕ညွင္းဆီလွဴဒါန္းၿပီး ဗုဒၶၿဖစ္ရန္ဆုပန္ခဲ့သည္။
 ေပါရာဏဒီပကၤရာဗုဒၶက ေဂါတမဗုဒၶေလာင္းလ်ာမင္းသမီးအား ေယာက္်ားဘ၀ကုိအရင္ဆုေတာင္းရန္ညြန္ႀကားခ့ဲသည္။  

မင္းသမီး ေလာင္းလွဴလုိက္ေသာ ဆီးမီးကုိ အလွဴခံေသာရဟန္းေတာ္သည္ ဒီပကၤရာဗုဒၶကဲ့သုိ႕ဗုဒၶၿဖစ္ရန္ဆုေတာင္းခဲ့ရာ-" ဗုဒၶက ထုိရဟန္းေတာ္အား ေနာင္ ၁၆-သေခၤ် ကမၻာတစ္သိန္းႀကာေအာင္ ပါရမီၿဖည့္ေတာ္မူၿပီးေနာက္ ဒီပကၤရာဗုဒၶ (၀ီရိယ ဓိက) သုေမဓာရွင္ရေသ့အား ဗ်ာဒိန္ေပးေတာ္မူမည့္ ဘုရားတစ္ဆူ ၿဖစ္လာမည္ " ဟုဗ်ာဒိတ္ေပးခဲ့သည္။ မင္းသမီးသည္ ဗ်ာဒိတ္ရ ရဟန္းေတာ္ထံတြင္ေနာက္ေန႕၌  မုန္႕ညွင္းဆီ ဒါနၿပဳၿပီးေယာက္်ားဘ၀ကုိဆုပန္ခဲ့သည္။  မင္းသမီးသည္ ဒီပကၤ ရာဗုဒၶေလာင္းလ်ာရဟန္းေတာ္ႏွင့္အတူအသက္ထက္ဆုံး ဒါန၊ သီလ၊ ဘာ၀နာမွဳၿပဳကာ ပါရမီအတူၿဖည့္ေတာ္မူခဲ့သည္။

 ၇-သေခ်ၤ ႏွင့္ ကမၻာတစ္သိန္း ( ပထမကာလႀကီး)

 ထုိ႕ေနာက္ ေယာက္်ားဘ၀အၿဖစ္ကုိရရွိေနၿပီးၿဖစ္သည့္ ေဂါတမဗုဒၶေလာင္းလ်ာ အမ်ဳိးသားသည္ ကမၻာေပါင္း ၇-သေခ်ၤကာလအတြင္းပြင့္ေတာ္မူေသာ ဗုဒၶေပါင္း ၁-သိန္း ၂-ေသာင္း ၅-ေထာင္ဆူတုိ႕ထံတြင္  ဒါန၊ သီလ၊ ဘာ၀နာမွဳၿပဳၿပီး ဗုဒၶၿဖစ္ရန္ စိတ္ထဲမွဆုပန္ခဲ့သည္။ဤကာလသည္ ေဂါတမဗုဒၶေလာင္းသည္ " ဗုဒၶၿဖစ္လုိစိတ္ " ၿပင္းၿပစြာထားကာ ပါရမီၿဖည့္ရသည့္ ပထမဆုံးကာလႀကီးၿဖစ္သည္။

၉-သေခၤ် ႏွင့္ ကမၻာတစ္သိန္း ( ဒုတိယကာလႀကီး)

ထုိ႕ေနာက္ တစ္ခုေသာဘ၀တြင္ ဗုဒၶေလာင္းလ်ာသည္အလြန္ ခြန္အားဗလေကာင္းေသာ၊ အရပ္အေမာင္းႀကီးမားေသာ ဆင္းရဲသားအမ်ဳိးသားၿဖစ္ခဲ့သည္။ ဆင္းရဲခ်ဳိ႕တဲ့စြာ မိခင္ႏွင့္အတူေနရသည္။ ထုိဆင္းရဲခ်ဳိ႕တဲ့မူကုိေၿပလည္ရန္အလုိ႕ငွာ သေဘၤာသားအၿဖစ္လုပ္ကာ သု၀ဏၰဘုမၼိ(ယခု-ၿမန္မာၿပည္)သုိ႕ လုိက္သြားရန္ၿပင္ခဲ့သည္။
        
သူ႕အေမပါ ထုိသေဘၤာေပၚသုိ႕ေခၚၿပီး ပင္လယ္ခရီးကုိစတင္ခဲ့သည္။ ပင္လယ္ထဲတြင္ မုန္တုိင္းက်၍သေဘၤာပ်က္ေသာအခါ ဗုဒၶေလာင္းလ်ာသည္ မိခင္ကုိ ေက်ာပုိးကာပ်ဥ္ၿပားေပၚတြင္သားအမိႏွစ္ေယာက္ ကူးကာေန ခဲ့သည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ ၿဗဟၼာ(သုဒၶါ၀ါသ ၅-ဘုံမွ )ႀကီးတစ္ဦးက ဘုရားပြင့္ခဲ့သည့္ကာလကုိခ်င့္တြက္ကာ ဗုဒၶမ်ား မပြင့္ေပၚသည္မွာ ႀကာလာၿပီၿဖစ္သၿဖင့္ဗုဒၶၿဖစ္ႏုိင္ရန္ပုဂၢဳိလ္ကုိရွာေဖြေနစဥ္၊လုံလ၀ီရိယထက္သန္ေသာ ေဂါတမဗုဒၶ ေလာင္းလ်ာသေဘာၤသားကုိေတြ႕ရွိၿပီး ဗုဒၶဆုပန္ရန္တုိက္တြန္းသၿဖင့္ ေဂါတမဗုဒၶေလာင္းလ်ာသည္ ဤသုိ႕-


 " ငါ ဗုဒၶၿဖစ္လုိ႕ သစၥာေလးပါးသိသလုိ၊ သတၱ၀ါေတြကုိ သစၥာေလးပါးတရားကို သိေစမည္။
      ငါ သံသရာမွလြတ္ေၿမာက္သြားသလုိ၊ သတၱ၀ါေတြကုိ လြတ္ေၿမာက္ေစရမည္။
      ငါ သံသရာသမုဒၵရာႀကီးကုိကူးၿပီး ( နိဗၺာန္တည္းဟူေသာ ဟုိဘက္ကမ္းေရာက္သလုိ) ၊
          သတၱ၀ါေတြကုိလည္းနိဗၺာန္တည္းဟူေသာ ဟုိဘက္ကမ္းကုိပုိ႕ေဆာင္ေပးမည္ "
ဟု ႏွဳတ္ၿမြက္ၿပီး ဆုပန္ခဲ့သည္။
         
 ေဂါတမဗုဒၶေလာင္းလ်ာသည္ ထုိသေဘၤာသားႀကီးဘ၀မွ စတင္ကာ ကမၻာေပါင္း ၉-သေခၤ်ကာလႀကီး၌္ ပြင့္ေတာ္မူသည့္ ဗုဒၶေပါင္း ၃-သိန္း ၈- ေသာင္း ၇- ေထာင္ဆူတုိ႕ထံတြင္ ဒါန၊ သီလ၊ ဘာ၀နာမွဳတုိ႕ၿပဳကာ ဗုဒၶၿဖစ္ရန္နွုတ္ၿမြက္ၿပီး ဆုေတာင္းခဲ့သည္။ ဤကာလသည္ ေဂါတမဗုဒၶေလာင္းသည္ ဗုဒၶၿဖစ္ေတာ္မူလုိေသာစိတ္တုိ႕ အၿပင္းၿပဆုံးေရာက္ရွိကာ၊ ႏွဳတ္ေတာ္မွ ၿမြက္ႀကားကာ ပါရမီၿဖည့္ေတာ္မူရသည့္ ဒုတိယကာလႀကီးၿဖစ္သည္။

၄-သေခၤ်ႏွင့္ ကမၻာတစ္သိန္း ( တတိယကာလႀကီး ႏွင့္ ဗုဒၶၿဖစ္ခ်ိန္ )
  
ဤဘဒၵကမာၻမွ ကမၻာေပါင္း ၄-သေခ်ၤ ႏွင့္ ကမာၻတစ္သိန္းထက္ ကာလတြင္ ေဂါတမဗုဒၶေလာင္းလ်ာသည္ စ်ာန္အဘိဥာဥ္ရေသာ သုေမဓာအမည္ရွိ ရေသ့ၿဖစ္လာသည္။ ေပါရာဏဒီပကၤရာဘုရားထံတြင္၀ိရီယဓိကဘုရားအၿဖစ္ျဖင့္ ဗ်ာဓိတ္ရေသာ ရဟန္းေတာ္သည္ ပါရမီၿပည့္၍ ဒီပကၤရာဗုဒၶ ၿဖစ္ေတာ္မူသည္။

 ဒီပကၤရာဗုဒၶသည္ သုေမဓာရေသ့ကုိလြန္ခဲ့ေသာ ၁၆ သေခၤ်နဲ႕ကမၻာတစ္သိန္းကာလက အတိတ္ၿဖစ္ေတာ္စဥ္ကုိေဟာႀကားၿပီးမုန္႕ညွင္းဆီလွဴေသာအေႀကာင္းေႀကာင့္လည္းေကာင္း၊ ဗုဒၶၿဖစ္ရန္ဆုပန္သၿဖင့္လည္းေကာင္း၊ ေနာင္ ၄-သေခ်ၤ ႏွင့္ ကမာၻတစ္သိန္းကာလႀကာေအာင္ ပါရမီၿဖည့္ၿပီးေနာက္၊ ဘဒၵကမၻာတြင္(သိဒၶတၳ- မုန္ညွင္း၊ ေတလ-ဆီ ) - မုန္႕ညွင္းဆီ) သိဒၶတၳမင္းသားအၿဖစ္မွ ေဂါတမအမည္ရ ဗုဒၶတစ္ဆူၿဖစ္မည္ဟုဗ်ာဓိတ္ေတာ္ေပးခဲ့သည္။
          
ထုိအခ်ိန္တြင္  ယေသာ္ဓရာေဒ၀ီေလာင္းလ်ာ သုမိတၱာအမည္ရွိ သူေ႒းသမီးသည္ ေနာက္ေတာ္ပါအေၿခြအရံေတာ္ ေတြနဲ႕ ဒီပကၤရာဗုဒၶကုိ ႀကာပန္းလွဴရန္ေရာက္ရွိေနသည္။ သူမသည္ သုေမဓာရေသ့ ဗုဒၶဗ်ာဓိတ္ရေတာ္မူသည္ကုိ ႀကားသိကာ သုေမဓာရေသ့၏ ပါရမီၿဖည့္ဘက္ဆုကုိ ေတာင္းရာ ဗ်ာဓိတ္ေတာ္ရခဲ့သည္။ ( သုမိတၱာသည္ လွဴရန္ ႀကာပန္း ၈-ခုိင္ကုိ ယူလာရာ ၅-ခုိင္ကုိ သုေမဓာရွင္ရေသ့အားလွဴၿပီး၊၃-ခုိင္ကုိ ဒီပကၤရာဗုဒၶအား လွဴခဲ့သည္ ။
     
 ေဂါတမဗုဒၶသည္ ပါရမီၿဖည့္ဘက္ ယေသာ္ဓရာေဒ၀ီႏွင့္အတူ ဤဘဒၵကမာၻ၌ ေ၀ႆႏၲာရာမင္းႀကီးဘ၀ၿဖင့္္ပါရမီေတာ္ အလုံးစုံၿပည့္ေတာ္မူသည္။ ထုိ႕ေနာက္ တုႆိတာနတ္ၿပည္ရွိ ေသတေကတုနတ္သားအၿဖစ္မွ နတ္သက္ေႀကြကာ ၊ လူၿပည္တြင္သိဒၶတၳမင္းသားၿဖစ္လာခဲ့သည္။
       
 ေဂါတမဗုဒၶၿဖစ္ေတာ္မူေသာအခါ ကပၸိလ၀တ္ၿပည္သုိ႕ဗုဒၶၿဖစ္ေတာ္မူၿပီးသည့္ေနာက္ ပထမဆုံးၿပန္လာ စဥ္တြင္ ယေသာ္ဓရာေဒ၀ီအား  ထို ၁၆-သေခၤ်ႏွင့္ကမၻာတစ္သိန္းကာလ ပါရမီၿဖည့္ခဲ့ရပုံကုိ ေဟာႀကားေတာ္မူခဲ့သည္။ 

ေနာင္ေသာအခါတြင္ အၿခားသူတုိ႕ေမးၿမန္းေလွ်ာက္ထားသၿဖင့္ ယေသာ္ဓရာရဟႏၱာေထရီမႀကီးသည္ ၄သေခၤ်ႏွင့္ကမၻာ တစ္သိန္းအလြန္၁၆သေခ်ၤနွင့္ကမၻာတစ္သိန္းကာလ) ေဂါတမဗုဒၶပါရမီၿဖည့္ရာကာလ ႏွင့္ပါရမီၿဖည့္ရာၿဖစ္ေတာ္စဥ္ကုိ
တစ္ဆင့္ေဟာႀကားေပးခဲ့သည္။
                                                                                                                  
                                            မွီၿငမ္း- ယေသာ္ဓရာေထရီအပဒါန္
                                                     ေထရီအပဒါနဒီပနီ
                         ( ဗန္းေမာ္ဆရာေတာ္ႀကီး- ႏုိင္ငံေတာ္သံဃမဟာနာယက ဥကၠ႒)
                                                     .......................

ေဂါတမဗုဒၶ၏ ပါရမီၿဖည့္ဆည္းရာကာလမ်ား - အႏွစ္ခ်ဳပ္

ေဂါတမဗုဒၶ (ပညာဓိကဗုဒၶ) ပါရမီၿပည့္ရန္ ကုိယ္၊ ႏွဳတ္၊ စိတ္ သုံးပါးလုံးၿဖင့္ ၿဖည့္ဆည္းရာ ကာလႀကာခ်ိန္-
( ၂၀ ) သေခၤ်ထက္ ကမၻာတစ္သိန္း

ပါရမီၿဖည့္ရာ ပထမကာလႀကီး -
ကမၻာေပါင္း ၇-သေခ်ၤ ႏွင့္ ကမာၻတစ္သိန္း
( ပြင့္ေတာ္မူသည့္ ဗုဒၶေပါင္း  - ၁- သိန္း ၂- ေသာင္း ၅- ေထာင္ဆူ )
( အမ်ဳိးသမီးဘ၀မွ ေယာက္်ားစၿဖစ္တဲ့အခ်ိန္ထိ စိတ္ၿဖင့္ဆုေတာင္း )

ပါရမီၿဖည့္ရာ ဒုတိယကာလႀကီး -
 ကမၻာေပါင္း ၉ သေခၤ်ႏွင့္ ကမာၻတစ္သိန္း
( ပြင့္ေတာ္မူသည္ ဗုဒၶေပါင္း -၃- သိန္း ၈- ေသာင္း ၇- ေထာင္ဆူ )
 ( သေဘၤာသားဘ၀မွစတင္ကာ ႏွုတ္ၿဖင့္ဆုေတာင္း )
( ကမၻာေပါင္း ၁၆- သေခၤ်ကာလတြင္ ဗုဒၶရွင္ေပါင္း ၅- သိန္း ၁- ေသာင္း ၂- ေထာင္ ဆူ ပြင့္ေတာ္မူသည္။ထုိကာလတြင္ ဘုရားအေလာင္းေတာ္သည္ စိတ္ ၊ ႏွုတ္ ႏွစ္ပါးၿဖင့္သာ ဆုေတာင္းခဲ့သည္ )

ပါရမီၿဖည့္ရာ တတိယကာလႀကီး - 
ပါရမီၿပည့္ၿပီး ဗုဒၶၿဖစ္ေတာ္မူသည့္အခ်ိန္ထိ
 ကမၻာေပါင္း ၄-သေခၤ် ႏွင့္ ကမၻာတစ္သိန္း
( ပြင့္ေတာ္မူသည္ ဗုဒၶေပါင္း ႏွစ္က်ိပ္ရွစ္ဆူ (၂၈)ဆူ )
(သုေမဓာရေသ့ဘ၀မွစတင္ကာ ကုိယ္၊ ႏွဳတ္၊ စိတ္ သုံးပါးလုံးၿဖင့္ ဆုေတာင္း )
( ကမာၻေပါင္း ၂၀-သေခၤ် ႏွင့္ ကမၻာတစ္သိန္းကာလတြင္ ဗုဒၶရွင္ေတာ္ၿမတ္ေပါင္း ၅ -သိန္း ၁-ေသာင္း၂-ေထာင္ - နွစ္က်ိပ္ရွစ္ဆူ ၂၈ဆူ ပြင့္ေတာ္မူသည္ )

ဤေနရာ၌ သမၺဳေဒၶဂါထာေတာ္လာ ( ၅ သိန္း ၁ ေသာင္း ၂ ေထာင္ ၂ က်ိပ္ ၈ ဆူ )ေသာ ဘုရားရွင္တို႔၏ အေရအတြက္ကို သိရွိၾကည္ညိဳနိုင္ၾကပါသည္။ စစ္ကိုင္းတိုင္း မုံရြာၿမိဳ႕ရွိ သမၺေဒၶဘုရားမွ မ်ားျပားလွစြာေသာ ရုပ္ပြားေတာ္မ်ားသည္လည္း ဤသည္ကို ရည္ရြယ္ကာ ထြင္းထုသြန္းလုပ္ ပူေဇာ္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။

             ဗုဒၶဘာသာ၀င္ အမ်ဳိးေကာင္းသား၊ အမ်ဳိးေကာင္းသမီးတုိ႕သည္ မိမိတုိ႕၏ ဆရာၿဖစ္ေတာ္မူေသာေဂါတမဗုဒၶ၏ ပါရမီၿဖည့္ဆည္းရသည့္ ဗုဒၶၿဖစ္ေတာ္စဥ္ ႏွင့္ ကာလတုိ႕ကုိ ဖတ္ရွဳႀကည္ညဳိၿပီး ၊ မိမိတုိ႕သ႑ာန္၌လည္း "ဗုဒၶ"ကဲ့သုိ႕ မေကာင္းမူအေပါင္းကုိ ေရွာင္ႀကဥ္ၿပီး၊ ေကာင္းမွဳပါရမီအေပါင္းကုိ ၿဖည့္က်င့္ဆည္းပူးကာအႏွဳိင္းမဲ့စိတ္ဓာတ္ၿဖဴစင္ ေအးခ်မ္းမွဳကုိ ရေအာင္ သမထ၊ ၀ိပႆနာတရားတုိ႕ကုိ က်င့္ႀကံအားထုတ္သင့္သည္။

မိစၧာ၀ါဒီတုိ႕၏ မေကာင္းေသာ အဓမၼတရားတုိ႕ မေပၚေပါက္မလႊမ္းမုိးခင္-
 ေလာကၿငိမ္းခ်မ္းသာယာေရးအတြက္ စစ္မွန္ေသာလမ္းညြန္ခ်က္တုိ႕ရွိေသာ၊
ဒုကၡခပ္သိမ္းကင္းေ၀းႏုိင္ေသာ အက်င့္ေကာင္း၊ အက်င့္ၿမတ္တုိ႕ရွိေသာ၊
သူေတာ္ေကာင္းလမ္းစဥ္တုိ႕ႏွင့္ ေလာကတစ္ခုလုံး၏ အေကာင္းဆုံးအႏွစ္သာရတုိ႕သက္၀င္ေနသည့္ ဗုဒၶသာသနာေတာ္တည္ရွိစဥ္ အခါကာလမွာ - ငရဲ, ၿပိတၱာ,တိရစာၧန္, အသူရကာယ္စေသာ ဒုဂၢတိဘုံသားတုိ႕၏ ဆင္းရဲအတိေရာက္ရမွဳ ၊ လူၿဖစ္ရတဲ့ဘ၀တန္ဖုိး၊ လူသားတို႕ထက္ ၿမင့္ၿမတ္ေသာဘုံဘ၀သုိ႕ေရာက္ရေသာဘ၀တန္ဖုိးႏွင့္ ဆင္းရဲမူေတြသာမ်ားၿပီး၊ မေၿပာပေလာက္သည့္ ခ်မ္းသာမွဳေတြရွိသည့္ ဘ၀သံသရာရဲ႕ ပ်င္းရိၿငီးေငြ႕ဖြယ္ေကာင္းမွဳကုိ သိနားလည္သူ - လူ၊ နတ္၊ ၿဗဟၼာ သတၱ၀ါအားလုံးက  ဗုဒၶ ဆုံးမ ၊လမ္းညႊန္ခ်က္ၿဖစ္ေသာ " သီလ၊ သမာဓိ၊ ပညာ " သိကၡာသုံးရပ္ အက်င့္ၿမတ္တုိ႕ကုိ တေသြမတိမ္း လုိက္နာက်င့္ေဆာင္ရေပမည္။
  " ေလာကတြင္ ဗုဒၶရွင္ေတာ္ၿမတ္တုိ႕ပြင့္ထြန္းေပၚေပါက္လာၿခင္းသည္
 ေလာကသတၱ၀ါမ်ား ခ်မ္းသာၿခင္း၏   အေႀကာင္းရင္းေပတည္း "

                                              ဗုဒၶဘာသာလူငယ္မ်ားအသင္း
                                            ...........................................